Jeneralize ve parsiyel epilepsili hastalarda EEG, BT, MRI ve spect bulguları

İbrahim İYİGÜN, Yılmaz Niyazi YAZMAN, Mustafa YILMAZ, Akın LEVENT, Erhan VAROĞLU
939 344

Öz


Jeneralize ve parsiyel epilepsilerde epileptik fokusun lokalizasyonu ve lateralizasyonunu saptamak için 11'i jeneralize, 19'u parsiyel olmak üzere toplam 30 epilepsili hastada yüzeyel EEG, BT, MRI ve interiktal SPECT tetkiki yapıldı. Bunların sonucu karşılaştırıldı. BT ile 7 (%23.3), MRI ile 13 (%43.3), EEG ile 21(%70) ve interiktal SPECT ile 26 (%86.7) hastada patolojik bulgu saptandı. SPECT ile EEG, BT ve MRI'dan daha yüksek oranda patolojik bulgu tespit edildi. SPECT ile gösterilen patolojik alanlar; EEG, BT ve MRI ile tespit edilen patolojik bölgeler ile büyük ölçüde uyumlu idi ve daha geniş alanları içeriyordu. MRI, BT'nin gösterdiği tüm lezyonları gösterdiği gibi BT'de tespit edilmeyen 6 lezyonu da tespit etmiştir. MRI da gösterilemeyen hiç bir lezyon BT'de de gösterilememiştir. EEG'deki anormalliklerin lokalizasyonu ile BT, MRI ve SPECT ile tespit edilen patolojik sahalar arasında büyük oranda uyum vardı. Sonuç olarak çalışmamızda epileptojenik odağın belirlenmesinde SPECT'in diğer tetkiklere (EEG, BT, MRI) nazaran daha yüksek oranda anomali göstermesine karşın SPECT gibi fonksiyonel incelemeler, EEG gibi eiektrofizyolojik, BT ve MRI gibi anatomik incelemelerin yerini hiç bir zaman tutmaz. Bu yüzden epilepsinin teşhisinde, etyolojisinin aydınlatılmasında ve cerrahiye aday hastalarda . epileptojenik fokusun doğru teşhisinde EEG, BT, .MRI ve SPECT tetkiklerinden ortak olarak yararlanılmalıdır,

Tam metin:

PDF