Akut vasküler tıkanmalarda fibrinolitik tedavi

İbrahim YEKELER, Azman ATEŞ, Ahmet ÖZYAZICIOĞLU, Mustafa CERRAHOĞLU, Özgür DAĞ
1.057 171

Öz


Bu çalışmada, yaklaşık dört yıllık bir dönemde bölümümüzde fibrinolitik tedavi uyguladığımız 7'si erkek, 5'i kadın olmak üzere toplam 12 hasta tıkanıklık ile tedavi arasında geçen süre, rekanalizasyon, şifa ve komplikasyon açısından retrospektif olarak incelendi. Olguların 7' si ven, 2' si greft ve 3' ü akut arter tıkanıklığı tanıları ile tedaviye alınmıştı. Uygulanan tedavi sonrası venöz tıkanıklığı olan olguların 6'sında, greft trombozu ve akut arter tıkanıklığı olan olguların hepsinde başarı sağlandı (% 91.6). Olgulardan yalnız 1'inde lokal kanama olduğu saptandı. Elde edilen sonuçlar ile, akut vasküler tıkanmalarda fibrinolitik tedaviden yüz güldürücü sonucun alınmasının fibrinolitik ajanın effektif dozda ve seçilmiş olgularda uygulanmasına bağlı olduğu kanısı teyit edildi.

Tam metin:

PDF