Nodüler guatra eşlik eden diğer tiroid bezi patolojileri

Cemal GÜNDOĞDU, Güngör AKÇAY, Zekai ERMAN, M. İlhan YILDIRGAN, Eşref KABALAR
999 420

Öz


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında yedi yıllık bir sürede nodüler kolloidal guatr tanısı almış 1172 olgu yeniden gözden geçirildi. Bu hastalığa eşlik eden 40 adenom 30 karsinom ve 18 tiroidit olgusu tesbit edildi. Bu olguların cinslere ve yaş gruplarına göre dağılımı literatür eşliğinde tartışıldı.

Tam metin:

PDF