Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinde quadriceps (Q) açısı değerleri

Orhan KARSAN, Recep YÜNCEVİZ, Şemsettin AYDIN, Şenol DANE
1.346 233

Öz


Quadriceps femoris adelesi diz eklemini etkileyen dinamik yapılardan en önemlisidir. Bu adelenin anatomik olarak oluşturduğu dizilimin klinik göstergesi olan Q açısının, yatarak ve ayaktaki pozisyonlardaki değerlerini belirlemek, cinse, pozisyona ve diz aksına göre ne şekilde değiştiğini tesbit etmek amacıyla 75'i bayan 121'i erkek toplam 196 sporcuda ölçüm yapıldı. Alınan sonuçlar istatistiksel olarak student t testi ile değerlendirildi. Tüm olgularda yatarak ölçülen Q açısı değerleri ortalama olarak bayanlarda sağ dizde 12.97°, sol dizde 12.74°; erkeklerde sağ dizde 10.59°; sol dizde 10.75°; ayakta ölçülen Q açısı değerleri ise, bayanlarda sağ dizde 13.69°, sol dizde 13.98°; erkeklerde sağ dizde 10.38°, sol dizde 10° bulunmuştur. Bayanların Q açısı değerlerinin, her iki pozisyonda da erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir (p0.05).

Tam metin:

PDF