2015

Supplement 13

İçindekiler

Makaleler

GORHAM HASTALIĞI: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU PDF
Gülsüm KÖŞTEN, Kaan ORHAN
MONOSTATİK FİBRÖZ DİSPLAZİ: OLGU SUNUMU PDF
Kübra TÖRENEK, Yasin YAŞA, H. Murat AKGÜL
EKTODERMAL DİSPLAZİLİ HASTALARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: 5 OLGU SUNUMU PDF
Mehmet Sinan DOĞAN, Abdulsamet TANİK, Ahmet ARAS, İsmet Rezani TOPTANCI, Zeki ARSLANOĞLU, Veysel ERATİLLA, Sedat GÜVEN, Osman ATAŞ, Fatih DEMİRCİ
OLGU SUNUMU: DUDAK VE PARMAK EMME ALIŞKANLIKLARININ “POSITION TRAINER” İLE TEDAVİSİ PDF
İpek ERDEMİR, Özgül BAYGIN, Görkem YAHYAOĞLU
FAZLA MADDE KAYIPLI DİŞLERİN İNDİREKT YÖNTEM İLE KONSERVATİF TEDAVİSİ: 4 OLGU SUNUMU PDF
Neslihan TEKÇE, Sultan Aslıhan GÖKTÜRK, Hale KARAKUYU, Safa TUNCER
VERTİKAL KÖK KIRIĞI OLAN MANDİBULAR MOLAR DİŞİN HEMİSEKSİYON YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU PDF
İbrahim UYSAL, Sadullah KAYA, Remzi NİĞİZ, Rojdan Ferman GÜNEŞ
AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU PDF
Özlem Filiz BAYAR, Gülsüm AK
CALCIFYING EPITHELIAL ODONTOGENIC TUMOR (PINDBORG TUMOR): A CASE REPORT PDF
Suzan BAYER, Nihat DEMİRTAŞ, Ahmet MIHMANLI, Fatma Canan ALATLI
ANEURYSMAL BONE CYST OF THE MANDIBLE: REPORT OF A CASE PDF
Ezher H. DAYISOYLU, Burcu OKTAY CÖVEN, Esra Z. COŞKUNOĞLU
INDIRECT FIBER-REINFORCED RESIN COMPOSITE RESTORATIONS FOR MANDIBULAR ANTERIOR DENTITION (18 MONTH FOLLOW UP) PDF
Funda BAYINDIR, Engin Volkan DİKEÇ
PULPA VİTALİTE TESTLERİ: DERLEME PDF
Güldane BOZDAĞ, Sevgi ŞENER
POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE PERİODONTAL SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Fatma KARACAOĞLU
FARKLI İÇECEKLERİN REZİN ESASLI RESTORATİF MATERYALLERİN RENKLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Başak BÖLÜKBAŞI, Süeda KARA, Dilşah ÇOĞULU
DİYETİN DENTAL EROZYON ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Süeda KARA, Başak BÖLÜKBAŞI, Dilşah ÇOĞULU
BAŞ BOYUN BÖLGESİNDEKİ YUMUŞAK DOKU KALSİFİKASYON VE OSSİFİKASYONLARI PDF
Derya YILDIRIM, Elif BİLGİR
DENTİN HASSASİYETİNİN TANISI, ETYOLOJİSİ VE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: DERLEME PDF
Samet TOSUN, Semih ÖZSEVİK
OZON TEDAVİSİ VE DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ KULLANIM ALANLARI PDF
Hümeyra YAZAR, Elif PEKER, İnci Rana KARACA
TOTAL EKLEM PROTEZİ HASTALARINDA DENTAL İŞLEMLERDEN ÖNCE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİNİN GEREKLİLİĞİ PDF
Bozkurt Kubilay IŞIK, Alparslan ESEN
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ORAL CERRAHİ İŞLEMLER SONRASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ANALJEZİK İLAÇLAR (NSAİ) VE ETKİNLİKLERİ PDF
İbrahim KÖSE, Mahmut KOPARAL, Hilal ALAN, Mustafa KIRTAY, Yasin ÇİÇEK
İLAÇLARA BAĞLI ÇENE KEMİĞİ OSTEONEKROZU: DERLEME PDF
Gonca DUYGU ÇAPAR, Fatih CABBAR, Merve YALÇIN, Ceyda ÖZCAKIR TOMRUK
SQUAMOUS HÜCRELİ KARSİNOM GELİŞEN EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA VE DENTAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PDF
Özlem Filiz BAYAR, Gülsüm AK
REKÜRRENT AFTÖZ STOMATİTİS: ETİYOLOJİ ve GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PDF
Sara SAMUR ERGÜVEN, Ertan DELİLBAŞI
LAZER SİSTEMLERİNİN PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE KULLANIM ALANLARI PDF
Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, İpek ÇAĞLAR, Sabit Melih ATEŞ
SABİT PROTETİK RESTORASYONLARIN İN VİVO ÇALIŞMALAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ayşe Kocak BÜYÜKDERE, Atilla SERTGÖZ
KOMBİNE ORTODONTİK CERRAHİ TEDAVİDE STABİLİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER PDF
Emel YEŞİL ŞAHİN, Tülin TANER
ÇENE YÜZ PROTEZLERİNDE KULLANILAN MATERYALLERİN GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ PDF
Kübra DEĞİRMENCİ, Serkan SARIDAĞ
OSSEOİNTEGRASYON, YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE NANOTEKNOLOJİ PDF
Cem ŞAHİN, Cumhur KORKMAZ, Gülay UZUN


ISSN: 1300-9044