Cilt 25, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Makaleler

OBSTRUKTİF UYKU APNESİ SENDROMU AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ BİREYLER İLE DÜŞÜK RİSKLİ BİREYLER ARASI SİNO-NAZAL BÖLGEDE ANATOMİK VARYASYON VE PATOLOJİ GÖRÜLME SIKLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Mehmet Zahit ADIŞEN, Melda MISIRLIOĞLU
DİŞ HEKİMLERİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİDE ANATOMİK LANDMARKLARI DEĞERLENDİRMEDEKİ BİLGİ DÜZEYLERİ PDF
Mehmet Ertuğrul ÇİFTÇİ, Ali Murat AKTAN, Özlem İŞMAN, Çiğdem AKSU, Zeynep KUNDAKOĞLU
EVALUATION OF DIFFERENT ROOT-END FILLING MATERIALS IN POINT OF APICAL MICRO-LEAKAGE BY THE COMPUTERIZED FLUID FILTRATION METER PDF
Ersan ÇİÇEK, A. Semih ÖZSEVİK, Murat CORTCU, Hasan ORUÇOĞLU
AN IN VITRO STUDY OF THE EFFECTS OF DIFFERENT TORQUE VALUES APPLIED TO THE NICKEL TITANIUM ROTARY CANAL INSTRUMENTS FOR CURVED ROOT CANAL PREPARATION PDF
Demet ALTUNBAŞ, Kerem Engin AKPINAR, Alper KUŞTARCI
COMPARISON OF LOW VERSUS FULL BATTERY/CHARGE CONDITIONS OF ELECTRONIC APEX LOCATORS PDF
Baran Can SAĞLAM, Ersan ÇİÇEK, Sibel KOÇAK, Mustafa Murat KOÇAK
APİKALDEN TAŞAN DEBRİS MİKTARI YÖNÜNDEN ÜÇ FARKLI DÖNER EĞE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Sevinç AKTEMUR TÜRKER, Emel UZUNOĞLU
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Çiğdem ÇELİK, Duygu TUNCER
ÖLÇÜ YÜZEYİNE UYGULANAN FARKLI İŞLEMLERİN BAKTERİ KONTAMİNASYONUNA ETKİSİ PDF
Alper ÖZDOĞAN, Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Murat KARAMEŞE, Hamza ULU
DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN RENK ÖLÇÜM BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Oğuz BİLGİÇ, Şebnem Begüm TÜRKER
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE İMPLANT TEDAVİSİ HAKKINDA HASTALARIN BİLGİ DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Hasan GÜNGÖR, Engin Volkan DİKEÇ
ORTODONTİK TEDAVİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI SIRASINDAKİ AĞRI - FARKLI YAŞ GRUPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Şeyda ERŞAHAN, Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU
KERATİNİZE MUKOZANIN İMPLANTLARIN UZUN DÖNEM BAŞARISINDAKİ ÖNEMİ VE PALATİNAL ROTASYONEL SAPLI FLEP UYGULAMASI: OLGU SUNUMU PDF
Serhat KÖSEOĞLU, Mehmet SAĞLAM, Seyfi KELEBEK
TRAUMATİC BONE CYST: CASE REPORT PDF
Suzan BAYER, Nihat DEMİRTAŞ, Hakkı Oğuz KAZANCIOĞLU
STAFNE KEMİK KAVİTESİ: 2 OLGU SUNUMU PDF
Adnan KILINÇ, Nesrin SARUHAN, Ümit ERTAŞ, M. Akif SÜMBÜLLÜ
THE TREATMENT OF ANKYLOGLOSSIA WITH FRENECTOMY: CASE REPORT PDF
Ebru SAĞLAM, Nesrin SARUHAN, Gülnihal EMREM DOĞAN
THE MODIFIED LAMINATE VENEER RESTORATIONS WITH COMBINEDPROSTHODONTIC RESTORATIONS ON TRAUMATIC TEETH (CASE REPORT) PDF
Pınar ÇEVİK, Filiz AYKENT
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERIODONTAL DISEASE AND ALZHEIMER’S DISEASE PDF
Recep ORBAK, Melike ÖZTÜRK
SÜT DİŞLERİNDE NİKEL TİTANYUM DÖNER ALETLERİNİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Gökçe GARİP, Bilge Gülsüm NUR, Mustafa ALTUNSOY, Evren OK
SODYUM HİPOKLORİT: ENDODONTİDE KULLANIM ALANLARI PDF
. Abidin Talha MUTLUAY, Merve MUTLUAY
RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ PDF
Fjolla KOSHİ, Esra CENGİZ, Faruk ER, Nuran ULUSOY


ISSN: 1300-9044