2015

Supplement 12

İçindekiler

Makaleler

APEXOGENESIS OF TRAUMATIZED PERMANENT INCISORS WITH OR WITHOUT TOOTH FRAGMENT PDF
Bilge Gülsüm NUR, Elif YAŞA, Duygu YILDIZELİ
RECURRENT ODONTOGENIC MYXOMA OF MANDIBLE: A CASE REPORT PDF
Zeynep GÜMRÜKÇÜ, Yavuz Tolga KORKMAZ, Onur YILMAZ, Sümeyra HAS, Burak CEZAİRLİ
REFLEX EPILEPSY TRIGGERED BY DENTAL TREATMENT: A CASE REPORT PDF
Yeliz KILINIÇ, Berrin IŞIK, Sara SAMUR ERGÜVEN, Mustafa ARSLAN
SUBLİNGUAL RANULA: OLGU RAPORU PDF
Şuayip Burak DUMAN, Kübra TÖRENEK, İbrahim Şevki BAYRAKDAR, Fatma ÇAĞLAYAN
LARGE COMPLEX ODONTOMA IN MANDIBLE: A CASE REPORT PDF
Adnan KILINIÇ, Nesrin SARUHAN, Ümit ERTAŞ, Tahsin TEPECİK, Nesrin GÜRSAN
MANDİBULADA GÖRÜLEN BİLATERAL TRAVMATİK KEMİK KİSTİ: İKİ OLGU SUNUMU PDF
Zeynep GÜMRÜKÇÜ, Burak CEZAİRLİ, Cem ÜNGÖR
SURGICAL TREATMENT OF PEDIATRIC PERIPHERAL GIANT CELL GRANULOMA: A CASE REPORT PDF
Ömür DERECİ, Özgül PAŞAOĞLU, Sinan AY
ORAL MALİGN MELANOM: VAKA RAPORU PDF
Ümit ERTAŞ, Nesrin SARUHAN, Adnan KILINIÇ, Mustafa GÜNDODĞU
TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE GÖRÜLEN SİNOVİYAL KONDROMATOZİS ve CERRAHİ TEDAVİSİ : BİR OLGU SUNUMU PDF
Celal ÇANDIRLI, Zeynep GÜMRÜKÇÜ, Nuray YILMAZ ALTINTAŞ, Ömer Said SEZGİN, Burcu KEMAL OKATAN
OTOTRANSPLANTASYON: VAKA SERİSİ PDF
Nesrin SARUHAN, Ümit ERTAŞ, Tahsin TEPECİK
ORAL LİKEN PLANUSTAN GELİŞEN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: VAKA RAPORU PDF
Nesrin SARUHAN, Ümit ERTAŞ, Mustafa GÜNDOĞDU, Nesrin GÜRSAN, Onur CEYLAN
SOS1 ASSOCIATED NOONAN SYNDROME PRESENTING WITH SUPERNUMARY TEETH; A CASE REPORT PDF
Gülser KILINIÇ, Özge AKSEL, Müjdat ÇETİN, Hüseyin ONAY, Özlem Giray BOZKAYA
AESTHETICS AND FUNCTIONAL REHABILITATION OF AMELOGENESIS IMPERFECTA: 4-YEAR FOLLOW UP. PDF
Ömer KİRMALİ, Turan SEKMEN, Tuba BATTAL
PULPA HASSASİYET TESTLERİ: DERLEME PDF
Güldane BOZDAĞ, Sevgi ŞENER, Said KARABEKİROĞLU, Nimet ÜNLÜ
OZON TEDAVİSİNİN PERİODONTOLOJİDE KULLANIMI PDF
Nebi Cansın KARAKAN, Aysun AKPINAR, Suat Serhan ALTUNTEPE DOĞAN
PERİODONTAL HASTALIKLARDA MMP-8’İN ROLÜ PDF
Mustafa Özay USLU, Şeydanur DENGİZEK ELTAS
BAŞLANGIÇ LEZYONLARININ TEDAVISINDE REZIN INFILTRASYON TEKNIĞININ ETKINLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI PDF
Esin EKİZ, Mesut Enes ODABAŞ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN BAZI BİTKİLERİN ANTİBAKTERİYAL VE ANTİFUNGAL ETKİLERİ PDF
Ertuğrul ERCAN, Esra GÜLAL
İNDİREK POSTERİOR RESTORASYONLAR PDF
Merve HALAÇOĞLU, Duygu TUNCER, Neslihan ARHUN
GÜNÜMÜZ ADEZİVLERİNİN ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYON RESTORASYONLARINDAKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME PDF
Neslihan TEKÇE, Mustafa DEMİRCİ, Safa TUNCER, Merve Efe SERİM
ENDODONTİK ENFEKSİYONLARDA MİKROBİOLOJİK GENETİK TANI YÖNTEMLERİNİN ROLÜ PDF
Mehmet Selçuk ÖZBEK
ORTODONTİDE KULLANILAN MALZEMELERİN SİTOTOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Cafer Sadık KARAKAŞ, Elçin ESENLİK
TWİN-BLOK APAREYİ PDF
Ferhan DİKMEN, Cahide AĞLARCI
OSTEOPOROZ HASTALARINDA ORAL CERRAHİ UYGULAMALAR PDF
Duygu OFLUOĞLU, Sertan ERGUN
AMELOGENEZİS İMPERFEKTA: SINIFLAMA, TEŞHİS VE TEDAVİ (DERLEME) PDF
Fatih DEMİRCİ, Abdulsamet TANİK, Sedat GÜVEN
ATİPİK DİŞ AĞRISI PDF
Neslihan TINASTEPE


ISSN: 1300-9044