2015

Supplement 10

İçindekiler

Makaleler

STURGE-WEBER SENDROMU:BİR OLGU SUNUMU PDF
İbrahim Şevki BAYRAKDAR, Fatma ÇAĞLAYAN, Osman Murat BİLGE
BÜYÜK BOYUTLU NAZOPALATİN KANAL KİSTİ: OLGU SUNUMU PDF
Mustafa GÜMÜŞOK, Murat ÖZER, Sercan KÜÇÜKKURT, Emre BARIŞ, Özlem ÜÇOK
VESTİBULOPLASTİ İŞLEMİ SONUCU GELİŞEN EKİMOZ VE ANORMAL PIHTI FORMASYONU
Gülen KAMAK
APERT SENDROMUNUN ORAFACİAL BULGULARI VE DENTAL TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU PDF
Kenan CANTEKİN, Serap AVCI
KIRIK DİŞ SENDROMU VE AYIRICI TEŞHİSİNDE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ROLÜ: OLGU SUNUMU PDF
Cüneyt Asım ARAL, Evren OK
DUDAĞIN YENIDEN KONUMLANDIRILMASI VE GINGIVEKTOMI YAPILARAK GUMMY SMILE TEDAVISI BIR OLGU SUNUMU (GUMMY SMILE) PDF
Devrim Deniz ÜNER, Bozan Serhat İZOL, Fikret İPEK, Miraç ELBİR, Betül TOSUN
POLİETİLEN FİBER DESTEKLİ ADEZİV KÖPRÜ UYGULAMALARI (ÜÇ OLGU SUNUMU) PDF
Mehmet ADIGÜZEL, Mehmet Gökhan TEKİN, Zeki ARSLANOĞLU
MAKSİLLER İKİNCİ PREMOLAR DİŞİN APİKAL ÜÇLÜSÜNDE KIRILAN RESİPROC EĞENİN MASSERANN KİT İLE ÇIKARTILMASI: OLGU SUNUMU PDF
Buğra GÜLER, İsmail UZUN, Taha ÖZYÜREK, Cangül KARABULUT
DÖRT KÖKLÜ ALT İKİNCİ BÜYÜK AZI DİŞİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE ENDODONTİK TEDAVİSİ OLGU SUNUMU PDF
Hicran ATEŞ GÜNDÜZ, Damla ÖZSU, Ertuğrul KARATAŞ, K. Meltem ÇOLAK TOPÇU, İ. Şevki BAYRAKDAR
MULTİPLE MYELOMALI HASTADA DENTAL YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU PDF
Nihat DEMİRTAŞ, Emre AYTUĞAR, H. Oğuz KAZANCIOĞLU, Ezgi Başak ERDOĞAN
TOTAL MAKSİLLER REZEKSİYONLARIN PROTETİK TEDAVİSİ: ILGU SUNUMU PDF
Cenk Burak YILMAZ, Hilal ÇİFTÇİ, Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
FIBER FRAMEWORK REINFORCED COMPOSITE RESIN BRIDGE APPLICATIONS AS AN ALTERNATIVE PROCEDURE TO CLASSIC PROSTHODONTIC TREATMENTS: FOUR CASE REPORTS PDF
Serdar BAĞLAR
ÇİFT VERTİKAL HOLDİNG YARDIMIYLA AÇIK KAPANIŞ TEDAVİSİ:OLGU SUNUMU PDF
Bülent ÇATALBAŞ, Enes TAN
BÜYÜME VE GELİŞİMİ TAMAMLANMIŞ OLAN SINIF III BİR HASTANIN İSKELETSEL ANKRAJ KULLANARAK KAMUFLAJ TEDAVİSİ (OLGU SUNUMU) PDF
Bilge Hamdiye CANTÜRK, Mevlüt ÇELİKOĞLU, Celal ÇANDIRLI
SINIF II DİVİZYON 1 MALOKLUZYONA SAHİP BİR HASTANIN SERVİKAL HEADGEAR VE SABİT ORTODONTİK APAREYLER İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU PDF
Tuba ÜNAL, Mevlüt ÇELİKOĞLU, Metin NUR
ÇOCUKLARDA DENTAL EROZYON VE KORUYUCU UYGULAMALAR PDF
Zuhal KIRZIOĞLU, Ceylan Çağıl YETİŞ
FARKLI YÖNLERİ İLE ORAL MALADOR PDF
S. Serhan ALTINTEPE DOĞAN, Hakan DEVELİOĞLU
ENDODONTİDE İRRİGASYON AKTİVASYON YÖNTEMLERİ PDF
Şefika Nur AKYÜZ EKİM, Ali ERDEMİR
İMPLANT TEDAVİSİNİN PROGNOZUNU ETKİLEYEN LOKAL RİSK FAKTÖRLERİ PDF
Elif PEKER, İnci Rana KARACA
BARODONTALJİ: AZ BİLİNEN BİR AĞRI DURUMU PDF
Emin Murat CANGER
SERAMİK İNLEY RESTORASYONLAR PDF
Özgür ÖZTÜRK
DENTAL PROTETİK MATERYALLERE MİKROORGANİZMA TUTUNUMU PDF
İrem TÜRKCAN, A. Dilek NALBANT
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ÖLÇÜ SİSTEMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: DİJİTAL ÖLÇÜ PDF
İpek ÇAĞLAR, Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Sabit Melih ATEŞ
ÇENE YÜZ PROTEZLERİNDE KULLANILAN MATERYALLER VE BU KONUDAKİ GELİŞMELER PDF
Pınar ÇEVİK, Oğuz ERASLAN
SERAMİK ABUTMENTLERİN MEKANİK, BİYOLOJİK VE ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Burcu GÜNAL, Mutahar ULUSOY, Turhan Melih DURMAYÜKSEL, Sevcan KURTULMUŞ YILMAZ
DENTAL SERAMİKLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ PDF
Zeynep TUTAL, Işıl Damla ŞENER YAMANER, Erman Bülent TUNCER
ORTODONTİDE HASTA-HEKİM İLİŞKİSİ VE HASTA PSİKOLOJİSİ PDF
Filiz ALAŞALVAR, İlken KOCADERELİ
DUDAK DAMAK YARIĞI ETYOLOJİSİNDE GENLERİN VE GEN-ÇEVRE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ PDF
Gayem EROĞLU BAYRAK, Elçin ESENLİK
ZİGOMA İMPLANTLARI PDF
M. Melih ÖMEZLİ, Ümit ERTAŞ


ISSN: 1300-9044