2015

Yayına kabul edilenler

İçindekiler

Makaleler

REKÜRRENT AFTÖZ STOMATITIS: ETIYOLOJI VE GÜNCEL TEDAVI YAKLAŞIMLARI
Sara SAMUR ERGÜVEN, Ertan DELİLBAŞI
DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çiğdem Çelik, Duygu Tuncen
Apikalden Taşan Debris Miktarı Yönünden Üç Farklı Döner Eğe Sisteminin Karşılaştırılması
Sevinç AKTEMUR TÜRKER, Emel UZUNOĞLU
Günümüz adezivlerinin çürüksüz servikal lezyon restorasyonlardaki etkinliğini değerlendiren klinik çalışmaların incelenmesi: sistematik derleme
Neslihan Tekçe, Mustafa Demirci, Safa Tuncer, Merve Efe Serim
İNDİREKT POSTERİOR RESTORASYONLAR
Derya Merve HALAÇOĞLU, Duygu TUNCER, Neslihan ARHUN
OBSTRUKTİF UYKU APNESİ SENDROMU AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ BİREYLER İLE DÜŞÜK RİSKLİ BİREYLER ARASI SİNO-NAZAL BÖLGEDE ANATOMİK VARYASYON VE PATOLOJİ GÖRÜLME SIKLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Zahit ADIŞEN, Melda MISIRLIOĞLU
TWİN-BLOK APAREYİ
Ferhan DİKMEN, Cahide AĞLARCI
İZOLE ÇOKLU DİŞ EKSİKLİĞİ OLGUSUNA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM ( BİR YILLIK TAKİP)
Mehmet Sertaç PEKER, Şebnem Begüm TÜRKER, Belen ÇAPAN, Serap AKYÜZ, Sibel BİREN
OLGU SUNUMU: DUDAK VE PARMAK EMME ALIŞKANLIKLARININ “POSITION TRAINER” İLE TEDAVİSİ
İpek ERDEMİR, Özgül BAYGIN, Görkem YAHYAOĞLU
GORHAM HASTALIĞI: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU
Gülsüm KÖŞTEN, Kaan ORHAN
Konvansiyonel Bölümlü Protez Ve Hassas Tutuculu Bölümlü Protezlerin Hasta Memnuniyeti Açısından Karşılaştırılması
Bengü BÜYÜKBAYRAKTAR, Şebnem Begüm TÜRKER
ORTODONTİDE KULLANILAN MALZEMELERİN SİTOTOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cafer Sadık Karakaş, Elçin Esenlik
DİYETİN DENTAL EROZYON ÜZERİNE ETKİSİ
Süeda KARA, Başak BÖLÜKBAŞI, Dilşah ÇOĞULU
FARKLI YÜZEY BİTİM İŞLEMLERİNİN FELDSPATİK PORSELENİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
Faruk EMİR, Sime AYYILDIZ, Cem Şahin
Surgical Treatment of Pediatric Peripheral Giant Cell Granuloma: A Case Report
Ömür DERECİ, Özgül PAŞAOĞLU, Sinan AY
FARKLI İÇECEKLERİN REZİN ESASLI RESTORATİF MATERYALLERİN RENKLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Başak BÖLÜKBAŞI, Süeda KARA, Dilşah ÇOĞULU
CALCIFYING EPITHELIAL ODONTOGENIC TUMOR (PINDBORG TUMOR): A CASE REPORT
Suzan BAYER, Nihat DEMIRTAS, Ahmet MIHMANLI, Fatma Canan ALATLI
İlaçlara Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozu: Derleme
Gonca DUYGU ÇAPAR, Fatih CABBAR, Gül Merve YALÇIN, Ceyda ÖZCAKIR TOMRUK
Ortodontik tedavinin başlangıç aşaması sırasındaki ağrı - farklı yaş gruplarının karşılaştırılması
Seyda Ersahan, Fidan Alakus Sabuncuoglu
INDIRECT FIBER-REINFORCED RESIN COMPOSITE RESTORATIONS FOR MANDIBULAR ANTERIOR DENTITION (18 MONTH FOLLOW UP)
Funda BAYINDIR, Engin Volkan DIKEÇ
Comparison of low versus full battery/charge conditions of electronic apex locators
Baran Can Sağlam, Ersan Çiçek, Sibel Koçak, Mustafa Murat Koçak
VERTİKAL KÖK KIRIĞI OLAN MANDİBULAR MOLAR DİŞİN HEMİSEKSİYON YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
İbrahim UYSAL, Sadullah KAYA, Remzi NİĞİZ, Rojdan Ferman GÜNEŞ
LAZER SİSTEMLERİNİN PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE KULLANIM ALANLARI
Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, İpek ÇAĞLAR, Sabit Melih ATEŞ
EVALUATION OF DIFFERENT ROOT-END FILLING MATERIALS IN POINT OF APICAL MICRO-LEAKAGE BY THE COMPUTERIZED FLUID FILTRATION METER
Ersan ÇİÇEK, Semih ÖZSEVIK, Murat CORTCU, Hasan ORUÇOĞLU
SQUAMOUS HÜCRELİ KARSİNOM GELİŞEN EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA OLGUSU VE DENTAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Özlem FİLİZ BAYAR, Gülsüm AK
TOTAL DİŞ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN PANORAMİK MANDİBULAR İNDEKS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Semanur DÖLEKOĞLU, Hare GÜRSOY, Zeynep ÖZKURT, Ceyda ÖZÇAKIR TOMRUK
TOTAL EKLEM PROTEZİ HASTALARINDA DENTAL İŞLEMLERDEN ÖNCE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİNİN GEREKLİLİĞİ
Bozkurt Kubilay IŞIK, Alparslan ESEN
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ORAL CERRAHİ İŞLEMLER SONRASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ANALJEZİK İLAÇLAR (NSAİ) VE ETKİNLİKLERİ
İbrahim KÖSE, Mahmut KOPARAL, Hilal Türker ALAN, Mustafa KIRTAY, Yasin ÇİÇEK
KRONİK PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA KEMİKİÇİ DEFEKTLERİN DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ
Pelin Gökalp, Zeynep Turgut Çankaya
KİSSİNG LESİON-LOOKİNG ORAL MUCOSAL İRRİTATİON CAUSED BY SMOKE CESSATİON DRUGS PURCHASED FROM A WEBSİTE: CASE REPORT
Hakan OCAK, Nilay ER, Osman A. ETOZ, Alper ALKAN
OZON TEDAVİSİ VE DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ KULLANIM ALANLARI
Hümeyra YAZAR, Elif PEKER, İnci Rana KARACA
DİJİTAL DENTAL FOTOĞRAFÇILIK-I
Funda BAYINDIR
TÜKÜRÜK BEZİ PATOLOJİLERİNİN TEŞHİSİNDE ULTRASONUN TANI DEĞERİ
Fatma ÇAĞLAYAN
MONOSTATİK FİBRÖZ DİSPLAZİ: OLGU SUNUMU
Kübra TÖRENEK, Yasin YAŞA, Hayati Murat AKGÜL
KOMBİNE ORTODONTİK CERRAHİ TEDAVİDE STABİLİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Emel YEŞİL ŞAHİN, Tülin TANER
VİDEO DESTEKLİ EĞİTİMİN DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SABİT PROTETİK TEDAVİ YAPIMI SIRASINDA HİSSETTİKLERİ STRES DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Engin Volkan DİKEÇ, Nuran YANIKOĞLU, Hilal ASUTAY, Ömer AKBULUT
THE TREATMENT OF TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTION BY SELECTIVE GRINDING IN AN OPEN-BITE PATIENT : A CASE REPORT
Sibel DİKİCİER, Emre DİKİCİER
FAZLA MADDE KAYIPLI DİŞLERİN İNDİREKT YÖNTEM İLE KONSERVATİF TEDAVİSİ: 4 OLGU SUNUMU
Neslihan TEKÇE, Sultan Aslıhan GÖKTÜRK, Hale KARAKUYU, Safa TUNCER
İLACA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİ İKİ VAKA SUNUMU
Abdulsamet Tanik, Fatih Demirci, Arzum Güler Doğru
EVALUATING THE POLYMERIZATION PROPERTIES OF MOSTLY USED THREE DENTAL HARD CHAIRSIDE RELINE MATERIALS AND A SELF-CURE ACRYLIC: AN IN-VITRO STUDY
Süleyman Agüloğlu, Sedat Güven, Fatih Demirci, Yıldırım Aydoğdu, Veysel Eratilla, Ismai Yıldız
ANEURYSMAL BONE CYST OF THE MANDIBLE: REPORT OF A CASE
Ezher H. DAYISOYLU, Burcu OKTAY COVEN, Esra Z. COSKUNOGLU
EOSINOPHILIC GRANULOMA OF THE TEMPORAL BONE MIMICKING TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDER: REPORT OF A CASE
Ezher Hamza DAYISOYLU, Burcu OKTAY ÇÖVEN, İlker ÇÖVEN, Hilal Özgür ERİNANÇ
DENTİN HASSASİYETİNİN TANISI, ETYOLOJİSİ VE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: DERLEME
Samet TOSUN, A. Semih ÖZSEVİK
TREATMENT APPROACH FOR RESTORING PEG-SHAPED INCISORS
Oktay YAZICIOĞLU
ENDODONTİK ENFEKSİYONLARDA MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİNİN ROLÜ
Mehmet Selçuk Özbek
DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN RENK ÖLÇÜM BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Oğuz BİLGİÇ, Şebnem Begüm TÜRKER
DENS İNVAJİNATUS ANOMALİSİNDE FARKLI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: İKİ OLGU SUNUMU
Hüseyin HATIRLI, Bilal YAŞ
BİR ADEZİV SİSTEMİN ÇÜRÜK TESPİT BOYASI, KAN VE TÜKÜRÜK İLE KONTAMİNE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMININ İNCELENMESİ
Verda TÜREL, Özcan KARATAŞ, Nilgün SEVEN
KİŞİYE ÖZGÜ DENTAL İMPLANTLAR: DERLEME
Nilsun BAĞIŞ, Yavuz ALTINTOP, Pınar ADIMCI, Bora BAĞIŞ
INFLUENCE OF DIFFERENT FINAL ROOT CANAL IRRIGATION REGIMENS ON THE PUSH-OUT BOND STRENGTH OF AH PLUS
Emel UZUNOĞLU, Sevinç AKTEMUR TÜRKER, Sevilay KARAHAN
KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DENTİGERÖZ KİSTLER: ÜÇ OLGU SUNUMU
Nihat DEMİRTAŞ, Ahmet MİHMANLI, Suzan BAYER, Şerife ÖZALP
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KİTİN VE KİTOZAN PDF
Perihan OYAR
OSSEÖZ DİSPLAZİ: KLİNİK VE RADYOGRAFİK BULGULARLA ÜÇ VAKA SUNUMU
Selin YEŞİLTEPE, Yasin YAŞA, Ahmet Berhan YILMAZ
AŞIRI MADDE KAYBINA UĞRAMIŞ ENDODONTİK TEDAVİLİ MAKSİLLER ÖN DİŞLERİN CAD/CAM YÖNTEMİYLE TEK SEANSTA ESTETİK RESTORASYONU: 2 VAKA SUNUMU
Merve BANKOĞLU GÜNGÖR, Seçil KARAKOCA NEMLİ, Aylin DOĞAN, İrem KARADAĞ
TİTANTUM VE ÖZELLİKLERİ PDF
Perihan OYAR
SABİT PROTETİK RESTORASYONLARIN İN VİVO ÇALIŞMALAR İLE DEĞERLENDİRMESİ
Ayşe KOÇAK-BÜYÜKDERE, Atilla SERTGÖZ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON
Ayşe VAYISOĞLU ÖZCAN, Levent NALBANT, Dilek NALBANT
PLEOMORFIK ADENOM: 3 OLGU SUNUMU
Ümit YOLCU, Hilal ALAN, İ. Ebru ÇAKIR, M. Fatih ÖZÜPEK, Serkan POLAT, N. Engin AYDIN, EmineI ŞAMDANCI, Ahmet H. ACAR
NASAL FLOOR AUGMENTATION AND SIMULTANEOUS DENTAL IMPLANT PLACEMENT: A CASE REPORT
Sercan KÜÇÜKKURT, Murat ÖZLE, Sedat ÇETİNER
ANTERİOR ÇAPRAZ KAPANIŞLI OLGUDA ÇOKLU DENTAL TRAVMA: İKİ YIL TAKİPLİ OLGU RAPORU
Esra KARAALIOĞLU, Mehmet BANİ, Nurhan ÖZTAŞ
ÜST ÇENEDEKİ ODONTOJENİK MİKSOMA: BİR VAKA RAPORU
Hilal Türker ALAN, Mahmut KOPARAL, Emine ŞAMDANCI, Ümit YOLCU, Ömer PİRİNÇ
SABİT LİNGUAL RETAİNER YAPIMINDA KULLANILAN MATERYALLER VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Ayşe Ezgi BİÇER, Hakan EL
ÇENE YÜZ PROTEZLERİNDE KULLANILAN MATERYALLERİN GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ
Kübra DEĞİRMENCİ, Serkan SARIDAĞ
THE USE OF PROLIFERATION MARKERS OF THE INFAMATUAR AND DEVELOPMENTAL ODONTOGENIC CYSTS
Doğuhan TAŞÇI, Fatih CABBAR, Kemal ŞENÇİFT
ORTODONTİK DİŞ HAREKETİNİ TAKİBEN DİŞ PULPA VİTALİTESİNİN İNCELENMESİ
Şeyda ERŞAHAN, Fidan ALAKUŞ SABUNCUOGLU
EAGLE SENDROMU: ETİYOLOJİSİ, TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Melek TAŞSÖKER, Güldane MAĞAT
UNILATERAL FACIAL NERVE PARALYSIS CAUSED BY DENTAL INFECTION
Zeynep Burçin GÖNEN, Canay YILMAZ ASAN, Nükhet KÜTÜK, Alper ALKAN
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ADEZYON VE ADEZİV REZİN SİMANLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Sibel DİKİCİER
THE EFFECT OF CEMENT FILM THICKNESS ON THE BOND STRENGTH OF FIBER POST
Duygu KÜRKLÜ, Nuran DİNÇKAL YANIKOĞLU, Bilal HOLOĞLU
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POSTLAR, YAPIŞTIRICI SİMANLAR VE KOR MATERYALLERİ
Gamze KARAÇOLAK, L. Şebnem TÜRKÜN
OSSEOİNTEGRASYON, YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE NANOTEKNOLOJİ
Cem ŞAHİN, Cunhur KORKMAZ, Gülay UZUN
DIRECT COMPOSITE LAMINATE VENEER RESTORATIONS OF SEVERELY DISCOLORED AND FRACTURED MAXILLARY NON-VITAL CENTRAL INCISORS: A CASE REPORT
Mağrur KAZAK, Şölen GÜNAL
DİŞ HEKİMLİĞİNDE RESTORATİF MATERYALLERİN YAŞLANDIRMA İŞLEMLERİ VE ÇİĞNEME SİMÜLATÖRLERİ
Ali Can BULUT, Saadet SAĞLAM ATSÜ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI VE TEDAVİSİ
Nilay ER, Gonca D. ÇAPAR, F. Gülşefan ÇANAKÇİ, Alper ALKAN
LİTYUM DİSİLİKAT İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ CAM SERAMİKLER
Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Alper ÖZDOĞAN
OBSTRUKTİF UYKU APNESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ
M.Abdullah KELEŞ, Ş. Begüm TÜRKER
POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE PERİODONTAL SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Fatma KARACAOĞLU
DAMAK YARIKLI HASTALARDA ALVEOLER KEMİK GREFTLEMESİ
Koray HALICIOĞLU, Gülcan KÖSE KOÇAL
ÇİĞNEMENİN NÖROFİZYOLOJİSİ VE GENEL MOTOR KONTROL İLE ETKİLEŞİMİ
Murat KAYABEKİR, Meltem TUNCER, Kemal S. TÜRKER
MINEYE FARKLI YÜZEY PÜRÜZLENDİRME METOTLARIYLA YAPIŞTIRILMIŞ BRAKETLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMLARI
Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE İMPLANT TEDAVİSİ HAKKINDA HASTALARIN BİLGİ DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
Hasan GÜNGÖR, Engin Volkan DİKEÇ
FARKLI APİKAL AÇIKLIĞA SAHİP DİŞLERDE İNTERNAL MATRİX İLE BİRLİKTE KULLANILAN MTA’NIN APİKAL SIZINTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre BAYRAM, Hüda Melike BAYRAM, Necla DEMİR, Elif Sümeyye TOBİ
BİFOSFONAT KULLANIMINA BAĞLI ÇENELERDE GÖRÜLEN OSTEONEKROZDA DENTAL YÖNETİM VE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Özlem FİLİZ BAYAR, Gülsüm AK
PERI-İMPLANT HASTALIKLARIN ETIYOLOJISINDE PROTETIK ETKENLERIN ROLÜ
Merve BANKOĞLU GÜNGÖR, Seçil KARAKOCA NEMLI, Aylin DOĞAN, Mustafa ÖZCAN
YUMUŞAK DOKU GENİŞLETİCİ MATERYALLER VE ORAL & MAKSILLOFASIYAL CERRAHIDE KULLANIMLARI
Sercan KÜÇÜKKURT, Gökhan ALPASLAN
PLEOMORFİK ADENOMASI BULUNAN ERKEK HASTANIN CERRAHİ TEDAVİSİ VE PROTETİK REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
Adnan Ege KÖSELER, Pınar ÇELİK TOPÇU, Bahadır KAN, Serkan SARIDAĞ
PERİFERİAL ODONTOJENİK FİBROMA: NADİR BİR OLGU
Mükerrem HATİPOĞLU, Sinan TOZOĞLU, Zeliha AYTEKİN, İrem Hicran ÖZBUDAK, Havva TORU
NAZAL SEPTUM DEVİASYONLARININ İSKELETSEL VE DENTAL ETKİLERİNİN POSTERO-ANTERİOR RADYOGRAFLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ
Bircan BEKTAŞ, S. Kutalmış BÜYÜK, Yasin Atakan BENKLİ, Serkan ÖZKAN
YEŞİL ÇAYIN ORAL BİOFİLMİN KALDIRILMASINA ve AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİSİ – DERLEME
Zuhal KIRZIOĞLU, Merih KIVANÇ, Begüm GÖK
BİR DENS İNVAGİNATUS OLGUSUNUN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DESTEKLİ TEDAVİSİ
Fatma YILMAZ, Bilal YAŞA, Esra UZER ÇELİK
KONIK IŞINLI BILGISAYARLI TOMOGRAFIDE ARTEFAKT ÇEŞITLERI VE NEDENLERI
Fahrettin KALABALIK, Elif TARIM ERTAŞ
KONDİL VE RAMUSTA PERİFERAL OSTEOMA: VAKA SUNUMU
Gediz GEDUK, Ayşe Zeynep ZENGİN, Pınar SÜMER
RESTORATIF DIŞ HEKIMLIĞINDE PLAZMA UYGULAMARI: DERLEME
Bilal YAŞA, Ekin Görkem UYSAL UZEL, Sana CHAKMAKCHI
VİTAL PULPA TEDAVİLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Mihriban GÖKÇEK, Ebru HAZAR BODRUMLU
NİTRÖZ OKSİT/OKSİJEN SEDASYONU VE AĞIZ CERRAHİSİNDE KULLANIM ALANLARI
Sara SAMUR ERGÜVEN, Berrin IŞIK
FARKLI ŞEKİLLERDE YAPILAN MARJİNAL MANDİBULEKTOMİLERİN POSTOPERATİF KIRIK RİSKİ AÇISINDAN SONLU ELEMAN ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Recep KESKİN, Emre YURTTUTAN, Ahmet KESKİN
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE OBEZİTE
Münevver ÇORUH KILIÇ, Taşkın GÜRBÜZ, Atilla ÇAYIR
ERKEN ADÖLESAN (11-14 YAŞ) DÖNEMDEKI ÇOCUKLARDA AĞIZ SAĞLIĞINA BAĞLI YAŞAM KALITESININ ÖLÇÜLMESINDE KULLANILABILECEK ÖLÇEKLER
Cihan AYDOĞAN, Fatih KAZANCI
AĞIZ ORTAMININ SİMÜLASYONU AÇISINDAN TERMAL VE LOADING SİKLUSUN ÖNEMİ
Meltem TEKBAŞ ATAY, Bebek Serra OĞUZ AHMET, Gülsüm SAYIN ÖZEL
AŞIRI KRON HARABİYETİ OLAN KANAL TEDAVİLİ DİŞLERDE CAD/CAM İLE ENDOKRON UYGULAMALARI: OLGU SERİSİ
Burcu KANAT ERTÜRK
FOSFOR PLAK SISTEMLERINDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR
Gökçen AKÇİÇEK, Leyla Berna ÇAĞıRANKAYA, Nihal AVCU
FELDSPATİK VE LİTYUM DİSİLİKAT CAM PORSELENLERİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDE FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ergül ERTÜRK, Mehmet DALKIZ
GREFTSIZ SINÜS YÜKSELTME TEKNIĞINDE YENI BIR YAKLAŞIM
Yavuz FINDIK, Mehmet Fatih ŞENTÜRK
DENTAL KÖK HÜCRE KAYNAKLARI VE KEMİK DOKU REJENERASYONUNDA KULLANILMA POTANSİYELLERİ
Perihan OYAR
THE RELATIONSHIP OF THE CHRONIC RENAL FAILURE WITH CAROTID ARTERY CALCIFICATIONS, DENTAL PULP CALCIFICATIONS AND DENTAL PULP STONES
Saadettin DAĞISTAN, Özkan MİLOĞLU
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİNDE PULPA KAPLAMALARI
Burcu OĞLAKÇI, Neslihan ARHUN, Duygu TUNCER
KOMPOZİT İNLEY, İNDİREKT PORSELEN İNLEY VE CAD/CAM İNLEY SİSTEMİ İLE RESTORE EDİLEN DİŞLERİN KENAR SIZINTILARININ İNCELENMESİ: İN VİTRO ÇALIŞMA
Ertuğrul ERCAN, Damla İBRAHİMOVA, Mehmet Mustafa HAMİDİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİLAN UYGULAMALARI
Güler YILDIRIM, İsmail Hakkı UZUN
ORO-ANTRAL FİSTÜLE SAHİP DUDAK DAMAK YARIKLI HASTANIN ESTETİK VE FONKSİYONEL RESTORASYONLA REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
Özlem ÖZBAYRAM, Funda BAYINDIR
OSSEOİNTEGRASYON VE KEMİK REJENERASYONUNDA KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNİN YERİ
Perihan OYAR
BİR VE İKİ BİLEŞENDEN OLUŞAN GEÇİCİ SİMANLARIN DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRLMASI
Funda BAYINDIR, Alper ÖZDOĞAN, Engin Volkan DİKEÇ
KİŞİYE ÖZEL DENTAL İMPLANT ABUTMENTLARI
Özgür ÖZTÜRK
MONOLİTİK ZİRKONYUM RESTORASYONLAR
Hamza ULU, Funda BAYINDIR
YUMUŞAK DOKUDA YARA İYİLEŞMESİ, ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE SKAR REVİZYONU
Hümeyra YAZAR, İnci Rana KARACA
KONJENİTAL SÜT KANİN EKSİKLİĞİ: İKİ OLGU SUNUMU
Fatma KOÇOĞLU, Ahmet Ercan ŞEKERCİ, E. Murat CANGER
ÜST DAIMI KESERLERIN VESTÜBÜL YÜZEYINDEKI TALON TÜBERKÜLÜNE KONSERVATIF YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU
Oktay YAZICIOĞLU, İlkin BABAKIŞIYEV, Yavuz GÖMEÇ
THE RESTORATION OF MANDIBULAR POSTERIOR EDENTULOUSNESS WITH LIMITED INTEROCCLUSAL SPACE WITH SCREW-RETAINED CUSTOM MADE ABUTMENTS: TWO CASE REPORTS
Özgür ÖZTÜRK, Cumhur SİPAHI, Hande YEŞİL
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hare GÜRSOY, Semanur DÖLEKOĞLU, Ceyda ÖZÇAKIR TOMRUK, Zeynep ÖZKURT KAYAHAN
POLİMETİLMETAKRİLAT PROTEZ KAİDE MATERYALİNİN FİZİKSEL VE MEKANİK OLARAK GÜÇLENDİRİLMESİ
Esra KUL, Lütfü İhsan ALADAĞ


ISSN: 1300-9044