2014

Supplement 9

İçindekiler

Makaleler

RETROMOLAR TRİGON SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: PDF
Eda Didem Yalçın, Nida Süslü, Nihal Avcu
A PATIENT WITH EPIDERMAL CYST IN MANDIBULA, SIMULTANEOUSLY ENUCLEATION OF EPIDERMAL CYST AND IMPLANT PLACEMENT: PDF
Mithat Terzi, Fatih Karaaslan, Muhammed Çalık, Alparslan Dilsiz, Eren Altun
SİMAN ARTIĞININ NEDEN OLDUĞU PERİ-İMPLANTİTİS: PDF
Fatih Karaaslan, Mithat Terzi
PLAZMA HÜCRELİ GİNGİVİTİS: OLGU SUNUMLARI PDF
Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu, Ahmet Amanmyradov
DİŞ ETİ PROTEZLERİ PDF
Umut Çakan, Nur Balcı, Becen Demir
ORAL HEALTH DURING PREGNANCY AND THE CLINIC APPEARANCE OF PREGNANCY TUMOR (Case Report) PDF
Gülser Kılınç, Hakan Koca
MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU PDF
Cumhur Korkmaz, Arzu Atay
AMELOGENEZİS İMPERFEKTALI BİR HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU PDF
Sibel Dikicier
SÜT VE DAİMİ DENTİSYONDA GÖRÜLEN KONJENİTAL DİŞ EKSİKLİĞİ VE AİLE İLİŞKİSİ: 4 OLGU SUNUMU PDF
Gülser Kılınç, Müjdat Çetin, Zafer Berk Köse, Gökhan Gönül
GARRE OSTEOMYELİTİ: BİR OLGU SUNUMU PDF
Merve Erişen, Özlem Filiz Bayar, Gülsüm Ak
DUDAK DAMAK YARIKLI HASTADA ESTETİK VE FONKSİYONEL PROTETİK REHABİLİTASYON PDF
Canan Akay, Duygu Karakış, Suat Yaluğ
AŞIRI DİŞ AŞINMASI OLAN BİR HASTANIN TAM ARK RESTORASYONU VE ISIRMA KUVVETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA RAPORU PDF
Dgygu Karakış, Dilek Kaymak, Arife Doğan
PERİODONTAL DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN İSKELE YAPILARI PDF
V. Umut Bengi, N. Işık Saygun
ROLE OF NITRIC OXIDE IN INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES: PDF
Cenk Fatih Çanakçı, Gülnihal Emrem Doğan
AĞIZ KOKUSU PDF
Özge Göktürk, İnci Devrim
NATAL VE NEONATAL DİŞLER PDF
Tevfik Demirci, Fatih Şengül, Taşkın Gürbüz, Nesrin Saruhan
LÜKSASYON YARALANMALARINDA GEÇİCİ APİKAL YIKIM PDF
Yelda Kasımoğlu, Elif Bahar Tuna İnce
DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ ÖNLEMEDE KULLANILAN ALTERNATİF MATERYALLER PDF
Zuhal Kırzıoğlu, Seda Özkul Önol
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN REMİNERALİZASYON AJANLARI VE ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ AJANLAR PDF
Selçuk Savaş, Ebru Küçükyılmaz
VİTAL DİŞLERDE BEYAZLATMA PDF
Muhammed Karadaş, Nilgün Seven
KANAL TEDAVİSİ SIRASINDA MEYDANA GELEN AKUT ALEVLENMENİN MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ PDF
Taha Özyürek, Ebru Özsezer Demiryürek, Cangül Keskin
ÇOCUKLARDA DAMAK YARIĞI ONARIMI SONRASI GÖRÜLEN VELOFARİNGEAL YETMEZLİK TEDAVİSİ PDF
Ümit Ertaş, Nesrin Saruhan, Tevfik Demirci
ORTODONTİK TEDAVİYLE OLUŞAN BEYAZ NOKTA LEZYONLARI, TEŞHİS YÖNTEMLERİ VE KANTİTATİF IŞIK ETKİLİ FLORESANS (QLF) PDF
Yasemin Nur Korkmaz, Süleyman Kutalmış Büyük, Ahmet Yağcı
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN ORAL BULGULARI PDF
Resmiye Ebru Tirali, Yener Oğuz, Sıdıka Sinem Soydan
RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE OZON TEDAVİLERİ PDF
Gizem Boztaş, Hüma Ömürlü
İMMEDİYAT İMPLANT YÜKLEME PROTOKOLÜ:GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PDF
Gizemnur Bağrıvatan, Melehat Çelik, Altuğ Çilingir, Gülsen Bayrakdar
DİŞ HEKİMLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZ YÖNTEMİ PDF
Serhat Ramoğlu, Oğuz Ozan


ISSN: 1300-9044