2014

Supplement 8

İçindekiler

Makaleler

FİBRÖZ DİSPLAZİ: BİR OLGU SUNUMU PDF
Binali Çakur, Doğan Durna, Osman Murat Bilge, Eren Yıldırım
PERIPHERAL OSTEOMA PDF
Binali Çakur, Ahmet Berhan Yılmaz, Doğan Durna, Kader Azlağ
PROLİFERATİF PERİOSTİTİS (GARRE OSTEOMYELİTİ): OLGU SUNUMU PDF
Hüsniye Demirtürk Kocasaraç, Peruze Çelenk
MAKSİLLER 2.MOLAR DİŞTE İZLENEN DENS INVAJİNATUS: OLGU SUNUMU PDF
Gözde Cantezer, Kaan Günzüd, Peruze Çelenk
DİŞETİ YARALANMASI İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN DERMATİTİS ARTEFECTA: BİR OLGU SUNUMU PDF
Gökhan Özkan, Aydan Kanlı, Hasan Hatipoğlu
SİKLOSPORİN-A VE AMLODİPİN KULLANIMINA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİNİN ND:YAG LAZERLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU PDF
Gülnihal Emrem Doğan, Ebru Sağlam, Mehmet Cankat Kara, Turgut Demir
LATERAL PERİODONTAL KİST: VAKA RAPORU PDF
Saadettin Dağıstan, İ. Şevki Bayrakdar
TERBİNAFİNE KULLANIMINA BAĞLI TAT DUYUSU BOZUKLUĞU: BİR OLGU SUNUMU PDF
Özlem Filiz Bayar, Gamze Şenol Güven, Gülsüm Ak
GİNGİVAL METASTASİS FROM THE SQUAMOUS CELL CARCİNOMA OF THE LUNG: A CASE REPORT AND REVİEW OF THE LİTERATURE PDF
Cem Üngör, Sadi Memiş, Ömer Günhan
AKTİNOMİKOZ OSTEOMYELİTİNE BAĞLI PATOLOJİK MANDİBULA FRAKTÜRÜ: OLGU SUNUMU PDF
Burak Cezairli, Kadriye Yıldız, Celal Çandırlı, Cem Üngör
KÖK KANALLARI HEDSTRÖM EĞELERLE DOLDURULAN 2 PREMOLAR VE 2 MOLAR DİŞİN TEKRARLAYAN KANAL TEDAVİLERİ: OLGU SUNUMU PDF
Görkem Özbilen, Ayşin Dumani, Şehnaz Yılmaz, Oğuz Yoldaş
TREATING A TRAUMATISED MAXILLARY CENTRAL INSIZOR WITH MONOBLOCK POST-CORE-CROWN RESTORATION: A CASE REPORT PDF
Orhun Ekren, Cihan Cem Gürbüz
DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANOPARTİKÜLLERİN KULLANIM ALANLARI PDF
Perihan Oyar
GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE AĞIZ SAĞLIĞI PDF
Oıuz Köse, Alparslan Dilsiz, Taner Arabacı
PERİODONTAL TEDAVİDE DÜŞÜK DOZ LAZER TEDAVİSİ UYGULAMALARI PDF
Kübra Tarhan, B. Arzu Alkan
DENTAL EROZYONUN ETİYOLOJİSİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PDF
Ayşe Dündar, Abdulkadir Şengün
KÖK KANAL PATOJENLERİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN TANI YÖNTEMLERİ PDF
Emre Çiçek, Bulem Üreyen Kaya
TİTANYUM DENTAL İMPLANTLARDA KOROZYON PDF
Hakkı Oğuz Kazancıoğlu, Süleyman Kılıç, Gülsüm Ak
RESTORATİF MATERYALLERİN DENTAL BİYOFİLM ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Elif Yaman Dosdoğru, Arzu Pınar Erdem, Elif Sepet, Zeynep Aytepe
DENTAL KÖK HÜCRELER VE SÜT DİŞLERİNİN KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARINDAKİ ÖNEMİ PDF
Gülcan Ünsal, Özge Özmekik, Işın Ulukapı
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ZİRKONYA UYGULAMALARI PDF
Melahat Çelik, Canan Bural, Gülsen Bayrakdar
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ PDF
Emre Tokar, Özgül Karacaer, Nihal Pehlivan
TOTAL PROTEZ OLGULARINDA SİSTEMİK HASTALIKLARIN ÖNEMİ PDF
Zeynep Yeşil Duymuş, Esra Kul
SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZİ VE RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI PDF
Erhan Taşkınsel, Hasan Önder Gümüş
TAM SERAMİKLERİN DİŞHEKİMLİĞİNDEKİ YERİ PDF
Cumhur Korkmaz
İMPLANT DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN RADYOGRAFİK TEKNİKLERİN CERRAHİ VE PROTETİK TEDAVİDEKİ YARARLARI PDF
Gamze Alnıaçık, Özgür İnan, Önjen Tak


ISSN: 1300-9044