Cilt 24, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

Makaleler

DİŞ MOBİLİTE TEDAVİSİNDE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİETİLEN FİBRİLER ŞERİT KULLANIMININ DİŞ ETİ OLUĞU SIVIDAKİ HBD-1 MİKTARI ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Abdullah Seçkin Ertuğrul, Ahu Dikilitaş, Ahmet Cemil Talmaç, Hacer Şahin Aydınyurt
TUMOUR NECROSIS FACTOR ALPHA LEVELS IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PERIODONTITIS PATIENTS WITH/WITHOUT MTDNA DELETION IN GINGIVAL TISSUE PDF
Cenk Fatih Çanakcı, Gülnihal Emrem Doğan
KALSİYUM SİLİKA İÇERİKLİ PULPA KAPLAMA MATERYALİNİN IŞIK KAYNAĞININ ÜÇ FARKLI MODU İLE POLİMERİZASYONU ESNASINDA OLUŞAN ISI ARTIŞININ İNCELENMESİ PDF
Ebru Küçükyılmaz, Murat S Botsalı, Tuğrul Sarı, Selçuk Savaş, bülent Özkan
KONTAMİNE AERATÖR, ANGLDRUVA VE IŞIK BAŞLIKLARININ MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜ PDF
Nurcan Özakar İlday, Verda Türel, Özcan Karataş, Sabiha Aydoğdu
FİBER POST SİMANTASYONUNDA KULLANILAN SELF-ADEZİV REZİN SİMANLARIN MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Gamze Yıldırım, L. Şebnem Türkün, Hayal Boyacıoğlu
EVALUATION OF INFLAMMATORY CYTOKINE AND PLASMA TITANIUM LEVELS IN DENTAL IMPLANT TREATED PATIENTS PDF
Süleyman Kılıç, Hakkı Oğuz Kazancıoğlu, Ümit Küçüksezer, Günnur Deniz, Gülsüm Ak
ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN BİREYLERDE SIGNIFICANT CARIES INDEX UYGULAMASININ ÇÜRÜK RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA PDF
Nimet Ünlü, Said Karabekiroğlu, Zehra İleri, Fatma Betül Kahkaman
KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KULLANILARAK ELDE EDİLEN İKİ VE ÜÇ BOYUTLU LATERAL SEFALOMETRİK ANALİZLERİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Süleyman Kutalmış Büyük, Koray Halıcıoğlu, Mevlüt Çelikoğlu, Ahmet Ercan Şekerci, Tuba Ünal, Doğan Kılkış
RETREATMENT OF ROOT CANAL FILLINGS PERFORMED WITH A CALCIUM SILICATE BASED ROOT CANAL SEALER AND GUTTA-PERCHA WITH DIFFERENT ROOT CANAL SOLVENTS PDF
Yakup Üstün, Tuğrul Aslan, Burak Sağsen
DÖRT FARKLI FLUORİD SALINIMI YAPAN RESTORATİF MATERYALDEN FLUORİD EMİLİMİNİN SIĞIR MİNESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: İN VİTRO ÇALIŞMA PDF
Mehmet Bani, Didem Atabek, Aysel Berkkan, Nurhan Öztaş
THE INDICATIONS FOR DENTAL VOLUMETRIC TOMOGRAPHY IN A TURKISH POPULATION SAMPLE PDF
Elif Tarım Ertaş, Fahrettin Kalabalık
EVALUATION OF TOTAL AND PARTIAL EDENTULOUS JAWS USING PANORAMIC RADIOGRAPHY PDF
İlkay Peker, Meryem Toraman Alkurt, Zeynep Yıldırım Biçer
EFFECT OF SEPARATED ROTARY INSTRUMENTS ON THE APICAL MICROLEAKAGE OF ROOT CANAL FILLINGS PDF
Evren Ok, Hüseyin Ertaş, Banu İysal
İKİ FARKLI CİLA YÖNTEMİNİN PORSELENİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Alper Özdoğan, Funda Bayındır, Hamza Ulu, Zeynep Yeşil Duymuş
NASOPALATİN KANAL KİSTİ: BİR OLGU SUNUMU PDF
Binali Çakur, Muhammed Akif Sümbüllü, Doğan Durna, Osman Murat Bilge
OSTEOID OSTEOMA AND MULTIPLE LYMPH NODES: A CASE REPORT PDF
Binali Çakur, Hayati Murat Akgül, Fatma Çağlayan, İsmail Gümüşsoy
PERIPHERAL OSSIFYING FIBROMA: A CASE REPORT PDF
Oğuz Köse, Erhan Tahan, Cüneyt Yurdakul
TRISMUS DUE TO BILATERAL CORONOID HYPERPLASIA IN AN ADOLESCENT: A CASE REPORT PDF
Fatih Taşkesen, Cem Üngör, Hamza Dayısoylu, Figen Çizmeci Şenel
DENTAL TRAVMAYA UĞRAMIŞ GENÇ DAİMİ KESER DİŞLERE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ UYGULAMASI: İKİ OLGU RAPORU PDF
Kenan Cantekin, Güldağ Herdem
KISMİ MAKSİLLEKTOMİ YAPILMIŞ HASTALARIN BUKKAL UZANTILI OBTURATÖR İLE PROTETİK REHABİLİTASYONU: VAKA RAPORU PDF
Canan Akay, Suat Yaluğ
DİŞETİ ÇEKİLMELERİNİN TEDAVİSİNDE MİKROCERRAHİ: PDF
Nejat Nizam, Aliye Akcalı
ORTODONTİ-PERİODONTOLOJİ İLİŞKİSİ PDF
İrem Uludağ, Çağla Şar
PLATFORM SWITCHING KONSEPTİ PDF
Tutku Burcu Çakır, Burçin Vanlıoğlu, Yasemin Kulak Özkan
ÜST ÇENE DEFEKTLERİNDE OBTURASYON UYGULAMASI: PDF
Cem Kurtoğlu, Cihan Cem Gürbüz
SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT REZİN KULLANIMI PDF
Nurten Baysal, Simel Ayyıldız
MATRİKS METALOPROTEİNAZ (MMPS) ENZİMLERİNİN ADEZİVLERİN BAĞLANMA ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ PDF
Neslihan Tekçe
PLATELETTEN ZENGİN PLAZMA VE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ PDF
Melih Çakır, M. Cenk Durmuşlar


ISSN: 1300-9044