Sayı 2 (1995)

İçindekiler

Makaleler

NORMAL OKLÜZYONLU ÇOCUKLARDA PROFİL DEĞİŞİKLİKLERİNİN LONGİTUDİNAL OLARAK İNCELENMESİ PDF
DoçDr.Abdulvahit ERDEM, Yrd.Doç.Dr.İsmail CEYLAN
DÖKÜM RESTORASYONLARIN KENAR AÇIKLIĞINA UYUMLAMA VE SİMANTASYONUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Dr.Suat YALUĞ, Dr.Engin KOCABALKAN, Dr.Caner YILMAZ, Prof.Dr.Erol DEMİREL
KALICI DİŞLERDE ÇEKİM NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Dr.Dt.Sebahat GÖRGÜN, Dt.Gülay ÖZPERK, Prof.Dr.Bihter YAZICIOĞLU
ÜÇ YENİ NESİL DENTİN BONDİNG SİSTEMİNİN KESME KUVVETLERİNE KARŞI OLAN DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Dr.Bilinç AKTAN BULUCU, Yrd.Doç.Dr.Fusun TANRIVERDİ, Prof.Dr.İ.Timur ESENER
ALT ÇENE BÜYÜMESİNİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK SİMFİZ VE BİRİNCİ SERVİKAL VERTEBRANIN MORFOLOJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr.İsmail CEYLAN
ÇEŞİTLİ DÖNÜŞÜMSÜZ HİDROCOLLOİDLERİN BOYUTSAL STABİLİTELERİNİN VE SERTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Dr.Özgül KARACAER
AĞIZ SOLUNUMUNUN YATAY VE DİKEY YÜZ GELİŞİMİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr.İsmail CEYLAN, Arş.Gör.Dt.Bülent BAYDAŞ, Doç.Dr.Abdulvahit ERDEM
KURU KAFA MANDİBULALARINDA DİŞLİ VE DİŞSİZ BÖLGELERDE FARKLI AÇILANDIRMALARDA LAMİNA DURA'DAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr.Aydan AÇIKGÖZ, Yrd.Doç. Dr.Gökhan AÇIKGÖZ
İNTERKUSPAL POZİSYONDA OKLÜZAL TEMAS SAYISI VE DAĞILIMI PDF
Dt.Funda DÖNMEZ, Dr.Engin KOCABALKAN, Prof.Dr.Erol DEMİREL
ORAL PATOLOJİK LEZYONLARIN DAĞILIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Yrd.Doç.Dr.M.Akif ÇİFTÇİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Ertunç DAYI, Doç.Dr.Önder BACUTOĞLU, Uzm.Dr.Abdulkadir REİS
METAL DESTEKLİ VE DESTEKSİZ PORSELEN KÖPRÜLERDE FOTOELASTİK YÖNTEM İLE KUVVET DAĞILIMININ İNCELENMESİ PDF
Dr.Cemal AYDIN, Dr.Suat YALUĞ, Dr.Caner YILMAZ, Prof.Dr.Erol DEMİREL
PERİAPİKAL PATOLOJİLERİN İNCELENMESİNDE GÖZLEMCİ FARKLILIĞI PDF
Dr.Dt.Sebahat GÖRGÜN, Prof.Dr.A.Nuri YAZICIOĞLU
KALSİYUM HİDROKSİTİN İRRİGASYON SOLÜSYONU OLARAK KULLANILDIĞINDA ANTİBAKTERİYAL ETKİNLİĞİNİN İN VİVO İNCELENMESİ PDF
Prof.Dr.Lale ZAİMOĞLU, Dr.Dt.Aylin KALAYCI, Dr.Dt.Berna ASLAN, Yrd.Doç.Dr.Fatmagül ZİRAMAN, Yrd.Doç.Dr.Hakan YARDIMCI
ORAL LICHEN PLANUS VE MALING DEJENERASYONU (BİR OLGU NEDENİYLE) PDF
Prof.Dr.Türkan KARABIYIKOĞLU, Dr.Murat ÖZBEK
DONDURULMANIN MEYVE SUYU pH'SI ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Dt.Nurdan GÜNDOĞDU, Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU, Dr.Melek ÇERÇİ
SIALOLITIASIS (BİR OLGU NEDENİYLE) PDF
Doç:Dr.Özden KANSU, Dr.Aydan KANLI, Dr.Murat ÖZBEK
PLEOMORFİK ADENOMA (İKİ OLGU RAPORU) PDF
Yrd.Doç.Dr.Sadık KÖYOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Hasan BOĞA
MANDIBULAR ODONTOJENİK MİKSOMA (OLGU RAPORU) PDF
Yrd.Doç.Dr.Hasan BOĞA, Yrd.Doç.Dr.Sadık KÖYOĞLU
FİBRÖZ DİSPLAZİ(BİR OLGU RAPORU) PDF
Yrd.Doç.Dr.Nedim ÖZER, Prof.Dr.Behçet EROL, Dt.Rezzan TANRIKULU
INTRAOSSEOZ KALSİFİYE ODONTOJENİK KİST (OLGU RAPORU) PDF
Yrd.Doç.Dr.Sadık KÖYOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Hasan BOĞA
DİŞHEKİMLİĞİNDE ERGONOMETRİ PDF
Dr.Özgül KARACAER, Dr.Suat YALUĞ, Prof.Dr.Hüsnü Yavuz YILMAZ
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ VE DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANIMI PDF
Yrd.Doç.Dr.Ertunç DAYI, Uzm.Dr.Yavuz KILIÇ, Doç.Dr.Önder BACUTOĞLU
SÜREKLİ DİŞLERİN MESİO-DİSTAL VE VESTİBULO-LINGUAL KURON BOYUTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Dr.Zeynep YEŞİL
SERVİKAL VERTEBRALARIN OLGUNLAŞMA SAFHALARI İLE PUBERTAL BÜYÜME ATILIM SAFHALARI VE KEMİK YAŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr.İsmail CEYLAN, Doç.Dr.Adbulvahit ERDEM, Prof.Dr.Muzaffer GÜLYURT
28 YAŞIN ÜZERİNDEKİ DERMATOLOJİK ŞİKAYETLERİ OLAN 1030 HASTADA LÖKOPLAKİ, LİKEN PLANUS VE DİĞER ORAL KERATOZLARIN GÖRÜLME SIKLIĞI PDF
Yrd.Doç.Dr.Ertunç DAYI, Uzm.Dr.Füsun BAŞDAŞ, Prof.Dr.M.Şenol TÜZÜM, Doç.Dr.Önder BACUTOĞLU
ÜÇ KÖK KANAL DOLDURMA TEKNİĞİNİN STEREO MİKROSKOP VE SCANNING ELECTRON MİKROSKOPTA İNCELENMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr.Fatmagül ZİRAMAN
AĞIZ KOKUSUNA SAHİP BİREYLERE FARKLI YAKLAŞIMLARIN TOTAL TÜKÜRÜK pH VE AĞIZ KOKUSUNA ETKİSİ PDF
Yrd.Doç.Dr.Gökhan AÇIKGÖZ, Dr.İnci DEVRİM, Yrd.Doç.Dr.Aydan AÇIKGÖZ, Dt.Aydan AS


ISSN: 1300-9044