Sayı 2 (1996)

İçindekiler

Makaleler

DİŞLERE UYGULANMIŞ HATALI RESTORASYONLARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr.A.Berhan YILMAZ, Yrd.Doç.Dr.Nuran YANIKOĞLU
PERİODONTAL HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE KORUYUCU DİŞHEKİMLİĞİ PDF
Yrd. Doç. Dr. Recep ORBAK, Arş.Gör.Dt.Adnan TEZEL
KURON-KÖPRÜ RESTORASYONLU BİREYLERDE GİNGİVAL VE PERİODONTAL SAĞLIK DURUMU PDF
Yrd.Doç.Dr.Aydan AÇIKGÖZ, Dt.Aydan AS, Dt.İnci DEVRİM, Dr.Gökhan AÇIKGÖZ, Dt.Oğuz YOLDAŞ
SPONGİÖZ KEMİK DEFEKTLERİNİN RADYOLOJİK GÖRÜNÜMLERİNE KOMPAKT KEMİĞİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr.Aydan AÇIKGÖZ, Dt.İnci DEVRİM, Dt.Aydan AS
MİKRODALGA ENERGİ İLE POLİMERİZE EDİLEN AKRİLİK REZİNLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Prof.Dr.Lale KARAAĞAÇLIOĞLU, Dr. Yasemin KESKİN
POLİMERİZASYON FARKLILIĞI GÖSTEREN AKRİLİKLERİN BOYUTSAL STABİLİTE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Dr.Yasemin KESKİN, Prof.Dr.Lale KARAAĞAÇLIOĞLU
ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN AJANLARIN PROTEZ ÖLÇÜ MADDELERİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Prof.Dr.Aykut MISIRLIGİL, Dr.Hüseyin YAZICIOĞLU, Doç.Dr.Ayhan GÜRBÜZ
SİLİKON VE İRREVERSİBLE HYDROCOLLOID ÖLÇÜ MATERYALLERİNİN BOYUTSAL STABİLİTESİNE ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN MADDELERİN ETKİNLİĞİ PDF
Doç.Dr.sevil ŞAHMALI, Doç.Dr.Gülbin SAYGILI, Dr.Aysun ÜNLÜ
PROTEZ PLAKLARINDAKİ CANDİDA ALBİCANS AKTİVİTESİ ÜZERİNE ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN AJANLARIN ETKİLERİ PDF
Dr.Hüseyin YAZICIOĞLU, Doç.Dr.Nilgün AYHAN, Prof.Dr.Aykut MISIRLIGİL
YAPIŞTIRMA KUVVETİNİN SİMAN FİLM KALINLIĞINA ETKİSİ PDF
Dr.Hüseyin YAZICIOĞLU
ASETAMİNOFENİN YENİ DOĞAN VE ERİŞKİN SIÇANLARDA KARŞILAŞTIRILMALI HEPATOTOKSİK ETKİSİ: IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK BİR ÇALIŞMA PDF
M. EŞREFOĞLU, M.A. SELİMOĞLU, A. GEPDİREMEN, Editörden , Editörden
DOXORUBICIN VE DAUNOBİCİNİN ERİTROSİT VE LÖKOSİTLER ÜZERİNDEKİ STOTOKSİK ETKİLERİ Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:51-54, 1996 PDF
Mukaddes EŞREFOĞLU, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU
TÜKÜRÜK İMMUNOGLOBULİNLERİ İLE DİŞ ÇÜRÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PDF
Dr.Ekrem DURAN, Yrd.Doç.Dr.Hikmet AYDEMİR, Uz.Osman YÜCEL
KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI DÖRT KANAL DOLGU MATERYALİNİN İNVİTRO OLARAK pH DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr.Hikmet AYDEMİR, Dr.Ekrem DURAN
TAM DİŞSİZ HASTALARIN PANORAMİK RADYOGRAFİSİNDE ÜST ÇENE ALVEOLAR KEMİK YÜKSEKLİĞİNİN İNCELENMESİ PDF
Doç.Dr.L.İhsan ALADAĞ, Yrd.Doç.Dr.Zeynep YEŞİL
MANDİBULAR PREMOLAR BÖLGEDE BİLATERAL GÖMÜK SÜPERNÜMERER DİŞLER (İKİ OLGU NEDENİYLE) PDF
Yrd.Doç.Dr.Sema DURAL, Dr.Murat ÖZBEK, Dt.Nihal AVCU
ÇOK YÖNLÜ TEDAVİ YAKLAŞIMLI "HEMİSECTION" OLGUSUNUN 3 YILLIK TAKİBİ PDF
Yrd. Doç. Dr.Recep ORBAK, Dr.Varol ÇANAKÇI, Dt.Adnan TEZEL, Yrd.Doç.Dr.Hikmet AYDEMİR
DİŞ MOBİLİTESİ ÖLÇÜMÜNDE PERİOTEST YÖNTEMİ PDF
Dr.Varol ÇANAKÇI, Yrd.Doç.Dr.Recep ORBAK
ORTOPANTOGRAFİLERİN KLİNİK KULLANIMI PDF
Yrd. Doç. Dr. Aydan AÇIKGÖZ
DİŞHEKİMLİĞİ VE HORMONLAR PDF
Yrd. Doç. Dr. A.Berhan YILMAZ, Prof.Dr.O.Murat BİLGE
VİRAL HEPATİTLER VE DİŞHEKİMLİĞİ PDF
Dt.Gülay ÖZPERK
AĞRI BLOKAJINDA AKAPUNTURUN NÖROFİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL MEKANİZMALARI PDF
Arş.Gör.Dr.Ali Alp SAĞLAM


ISSN: 1300-9044