Sayı 2 (2001)

İçindekiler

Makaleler

KANAL TEDAVİ KALİTESİNİN KLİNİK RADYOGRAM, İN VİTRO BUKKOLİNGUAL VE MEZİODİSTAL PROJEKSİYONLA ELDE EDİLEN PROGRAMLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ PDF
Prof.Dr.Servet KANDEMİR, Dr.Bahar SEZER
FİBER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT REZİN VE GELENEKSEL TAMİR MATERYALLERİYLE TAMİR EDİLEN AKRİLİK REZİNLERİN DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Prof.Dr.L.İhsan ALADAĞ, Arş.Gör.Dt.Asude YILMAZ
SERVİKAL BÖLGEDE UYGULANAN FARKLI RESTORASYONLARIN KENAR SIZINTISI PDF
Doç.Dr. Bilinç BULUCU, Dt.Serap YAVUZOĞLU
CLASS II KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARDA RETANSİYON OLUKLARININ MİKROSIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Doç.Dr. Sis DARENDELİLER YAMAN, Arş.Gör.Dt.Cumhur AYDIN, Arş.Gör.Dt.Emre BODRUMLU, Arş.Gör.Dt.Özgür ER, Dr. Gülten Alan KARABAY
İNSAN TÜKÜRÜĞÜNDEKİ PEROKSİDAZ VE TİOSİYANATIN DİŞ ÇÜRÜĞÜ VE ÇÜRÜĞE NEDEN OLAN BAKTERİLERLE İLİŞKİSİ PDF
Dt.Serpil KARAOĞLANOĞLU, Dr. Şükrü BEYDEMİR
1988-2000 YILLARI ARASINDA PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALINA BAŞVURAN HASTALARA UYGULANAN TEDAVİLERİN YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMININ İNCELENMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr. Funda BAYINDIR, Arş.Gör.Dt. M.Şamil AKYIL, Arş.Gör.Dt.C.Burak YILMAZ, Prof.Dr. Seyfettin BAYDAŞ
İKİ FARKLI DENTİN ADEZİVİN KOMPOZİTLERİ DENTİNE BAĞLAMA DAYANIKLILIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Yrd.Doç.Dr.Arlin KİREMİTÇİ, Yrd.Doç.Dr. Feridun HÜRMÜZLÜ
BİRİNCİ PREMOLAR ÇEKİMLİ ORTODONTİK TEDAVİLERDE MANDİBULAR ÜÇÜNCÜ MOLARLARIN ÖNEMİ PDF
Yrd.Doç.Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ, Arş.Gör.Dt. İbrahim YAVUZ
LABORATUVAR KOŞULLARINDA HAMİLE SIÇAN BÖBREĞİNDE GELİŞEN PATOLOJİK YAPI PDF
Dr.Önder ŞAHİN, Dr.Abdullah EDİS, Dr.Cemal GÜNDOĞDU
YUMUŞAK DOKU PROLİFİNDE 10-14 YAŞ ARASINDAKİ LONGİTUDİNAL DEĞİŞİKLİKLER PDF
Arş.Gör.Dr. İbrahim YAVUZ, Arş.Gör.Dt.Nurhan DURNA
DİŞHEKİMLİĞİNDE TIBBİ OLARAK RİSKLİ HASTALARDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ PDF
Prof.Dr. Servet KANDEMİR
TÜKÜRÜK AKIŞ HIZI, pH VE TAMPONLAMA KAPASİTESİ PDF
Arş.Gör.Dt.Serpil KARAOĞLANOĞLU, Arş.Gör.Dt.K.Meltem ÇOLAK
AĞIZ KORUYUCULARI- AĞIZ YARALANMALARINDAN KORUNMA PDF
Prof.Dr.Orhan AÇIKGÖZ


ISSN: 1300-9044