Sayı 2 (2002)

İçindekiler

Makaleler

DEVAMLI ISI İLE OBTURASYON TEKNİĞİNİN KANAL PATI KULLANILARAK VEYA KULLANILMADAN UYGULANMASININ APİKAL SIZINTI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Dt.Tamer TAŞDEMİR, Dt.Uğur İNAN, Doç.Dr. Hikmet AYDEMİR
ERZURUM, BURSA VE ISPARTA İLLERİNDE, 2-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ÇÜRÜK SIKLIĞI VE BAZI RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU, Arş.Gör.Dt.Sera ŞİMŞEK, Arş.Gör.Dt.Taşkın GÜRBÜZ, Arş.Gör.Dt.Anya YAĞDIRAN, Dr.Oya KARATOPRAK
TME DÜZENSİZLİKLERİ SEMPTOMLARINA DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI İLE CİNSİYET, MALOKLÜZYON VE PARAFONKSİYONEL ALIŞKANLIKLARIN İLİŞKİSİNİN TESPİT EDİLMESİ PDF
Doç.Dr.A.Berhan YILMAZ, Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
BAZI ELASTOMERİK ÖLÇÜ MADDELERİNİN UZAMA DEĞERİ VE ÇEKME DAYANIKLILIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Doç.Dr.Nuran YANIKOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Funda BAYINDIR, Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
FARKLI YÖNTEMLERLE POLİMERİZE EDİLEN AKRİLİK REZİNLERİN POROZİTE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Yrd.Doç.Dr. Saip DENİZOĞLU
HORİZONTAL KÖK KIRIRĞI (BİR OLGU NEDENİYLE) PDF
Dr.Dt.Semra SEVİMAY, Dt. Burak SAĞSEN
MANDİBULANIN KRONİK DİFFÜZ SKLEROZE OSTEOMYELİTİ (BİR OLGU RAPORU) PDF
Yrd.Doç.Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ, Arş.Gör.Dt. M. Selim YAVUZ, Dr. Nesrin GÜRSAN
GEÇİKMİŞ BİLATERAL ANGULUS FRAKTÜRLERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM: BİR OLGU NEDENİYLE PDF
Dr. Erkan ERKMEN, Dt. Şebnem ŞELLİ ŞİMŞEK, Dr. Barış ŞİMŞEK, Dt. Volkan AKAR
PERİAPİKAL SEMENTAL DİSPLAZİ PDF
Doç.Dr. Nihat TUNCER
DEVİTAL DİŞLERİN AĞARTMA TEDAVİLERİNİN KLİNİK BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Yrd.Doç.Dr.Hale ARI
İNSANLAR ÜZERİNDE YAPILAN TIBBİ ARAŞTIRMALAR VE ETİK KURULLARIN ÖNEMİ PDF
Prof.Dr.Abubekir HARORLI, Arş.Gör.Dt.Saadettin DAĞİSTAN
ALTERNATİF ÇÜRÜK TESPİT YÖNTEMLERİ PDF
Doç.Dr.Engin ERSÖZ, Dt.Nurgün OKTAY
İNTERLÖKİN-1 VE PERİODONTAL HASTALIK PATOGENEZİNDEKİ ROLÜ PDF
Dt.Hülya ÇAKMAK, Yrd.Doç.Dr. İsmail MARAKOĞLU


ISSN: 1300-9044