Sayı 2 (2010)

İçindekiler

Makaleler

PERİFERAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOMLARIN KLİNİKOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Öğr.Gör. Dr. Emre BARIŞ, Yrd. Doç Dr. S.Elif GÜLTEKİN, Arş. Gör. Dr. Süleyman BOZKAYA
AGRESİF PERİODONTİTİSLİ BİREYLERDE NÜKLEER FAKTÖR KAPPA B AKTİVASYONUN İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ: STEREOLOJİK ÇALIŞMA PDF
Yrd. Doç. Dr. Taner ARABACI, Doç. Dr. Yasin ÇİÇEK, Uzm. Mevlüt ALBAYRAK, Arş. Gör. Osman Nuri KELEŞ
POST-KOR RESTORASYONLARI ÜZERİNE YAPILAN KOMPOZİT KRONLARDA İKİ FARKLI PÜRÜZLENDİRME YÖNTEMİNİN MİKROSIZINTIYA ETKİSİ PDF
Dr. Dt Serhat Emre ÖZKIR, Dr. Dt Ömer BİLİCİ
ORAL LİKEN PLANUS: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA PDF
Arş. Gör. Dt. Şeref EZİRGANLI, Yrd. Doç. Dr. Muhammed İsa KARA, Prof. Dr. Ömer Fahrettin GÖZE, Doç. Dr. Serkan POLAT
TERMAL SİKLUSUN MİKROSIZINTIYA ETKİSİNİN SINIF V KAVİTELERDE KOMPOZİT RESTORASYONLARDA İN VİTRO İNCELENMESİ PDF
Yrd. Doç. Mehmet DALLI, Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN, Yrd. Doç. Bayram İNCE, Dt. Hakan ÇOLAK, Dt. Emrullah BAHŞİ, Dt. Cafer ŞAHBAZ, Dr.Serdar BAĞLAR
SENDROMSUZ BİR OLİGODONTİ OLGUSUNUN İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIM İLE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU PDF
Dr. Dt. Orhun EKREN, Dr.Dt. Emre BENLİDAYI, Dr.Dt. Sevinç KARAN
DİŞ ÇÜRÜĞÜ TEŞHİSİNDE RADYOGRAFİK ETKENLER PDF
Yrd. Doç. Dr. Binali ÇAKUR
PERİODONTAL REJENERASYONDA KÖK HÜCRENİN YERİ PDF
Dr. Erkan ÖZCAN, Dt. Sevil Sema ATUĞ ÖZCAN
REZİN BAĞLI PROTEZLER VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ PDF
Dr. Gökçe MERİÇ
EDİTÖRE MEKTUP PDF
Doç.Dr. Sinan EVCİL, Dt. Mevlüt ÇELİKOĞLU, Dt. Eren YILDIRIM, Dt. Ömer DEMİRTAŞ


ISSN: 1300-9044