Sayı 3 (2012)

İçindekiler

Makaleler

Dental Volumetrik Tomografi Görüntüleri Üzerinde Alt İkinci Molarlardaki C Şekilli Kanal Sistemi Ve Kök Morfolojisi PDF
Yrd. Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU, Dt. Eren YILDIRIM, Dt.İbrahim ERSOY, Dt. Ömer DEMİRTAŞ, Prof. Dr. Hayati Murat AKGÜL
Bir Grup Dişsiz Hastada Panoramik Radyografi İncelemesi PDF
Yrd. Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU, Dt. Yasin YAŞA, Dt.ibrahim Şevki BAYRAKDAR, Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜNGÖR
Epilepsi Tedavisinde Uzun Dönem Fenitoin Kullanımının Alveolar Kemik Kaybı Üzerine Etkisi PDF
Yrd. Doç. Dr. Abubekir ELTAS, Dr. Mustafa Özay USLU, Dr. Özden KAMIŞLI
Air Flow İle Yapılan Parlatmanın Porselen Ve Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali Riza TUNÇDEMIR, Dr. Mustafa YAVUZ, Dr. Serdar POLAT, Dr. Makbule Tuğba TUNÇDEMIR, Dr. Erhan OZCAN
Farklı Kanal Patlarının Farklı Solventlerdeki Çözünürlük Miktarlarının Değerlendirilmesi PDF
Dr.Dt. H.Melike BAYRAM, Dr.Dt.Ömer BİLİCi
Temporomandibular Eklem Redüksiyonlu Anterior Disk Deplasmanında Stabilizasyon Splint Tedavisi : Retrospektif Analiz PDF
Burcu BAŞ, Editörden , Editörden , Nükhet ÇELEBİ, DDS Ph.D, Çağrı URAL, DDS Ph.D, Hatice DURAN, Editörden , Canay YILMAZ, Editörden , Alper ALKAN, DDS Ph.D
Nd:YAG ve KTP:YAG Lazer Uygulaması Sırasında Eksternal Kök Kanal Yüzeyindeki Isı Değişimleri PDF
Doç.Dr.İhsan HUBBEZOĞLU, Dr.Recai ZAN, Dt.Oğuzhan GÖRLER
İki Farklı Kök Ucu Dolgu Materyali Tarafından Oluşturulan Bağ Doku Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi PDF
Dt. Nuray TÜLOĞLU, Doç. Dr. Şule BAYRAK, Arş. Gör. Züleyha ERİŞGİN
Periapikal Granulomların Aerop Ve Anaerop Mikrobiyolojik İncelemesi PDF
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEK, Doç. Dr. Murat METİN, Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞENER, Yrd. Doç. Dr. M. Cihan BEREKET, Yrd. Doç. Dr. Adil KARADAĞ
Estetik Restoratif Materyallerin Cila İşlemlerinden Sonra Yüzey Yapısının Sem İle İncelenmesi PDF
Dt. Mine YILDIRIM, Yard.Doç.Dr. Aslı PATIR, Prof. Dr. Figen SEYMEN Prof.Dr. Koray GENÇAY
Sınıf III Ve Open-Bite Bir Olgunun Cerrahi Tedavisi (Olgu Sunumu) PDF
Dr. Fidan ALAKUS SABUNCUOGLU, Dr. Metin ŞENÇİMEN, Dr. Altan VAROL
Üç Olgu Nedeniyle İntrüzyon Tedavisi PDF
Dr. Dt. Esra YEŞİLÖZ GÖKÇEN, Yrd. Doç. Dr. Salih DOĞAN, Prof. Dr. Firdevs Tulga ÖZ
Parsiyel dişsizliğin dental implantlar ve teleskop tutuculu protezler ile tedavisi: Bir Olgu Sunumu PDF
Dr. Onur GEÇKİLİ, Dr. Esma SÖNMEZ, Dr. Canan BURAL, Dr.İpek YILDIZ
Emosyonel Stresin Periodontal Hastalık Üzerine Etkileri PDF
Dt. S.Serhan ALTINTEPE, Doç.Dr Hakan DEVELİOĞLU
Diş Hekimliğinde Obez Hastalara Yaklaşım PDF
Araş. Gör. Dt. Oğuz KÖSE, Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI, Yard. Doç. Dr. Taner ARABACI
Trombositten Zengin Fibrin Ve Dental Uygulamalarda Kullanımı PDF
Dt. Yasemin SEZGİN, Prof. Dr. İ. Levent TANER
Probiyotikler ve Ağız Sağlığı PDF
Dt. Eda ARAT MADEN, Doç. Dr. Ceyhan ALTUN
Restoratif Tedavide Lazer Uygulamaları PDF
Yrd Doç Dr Emine ŞİRİN KARAARSLAN, Yrd Doç Dr Cihan YILDIRIM, Prof Dr Aslıhan ÜŞÜMEZ
Diş Hekimliğinde Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri PDF
Dt. Hatice HARORLI, Yrd. Doç. Dr. Osman Tolga HARORLI
2012 YIL, Cilt 22, SAYI 3 PDF
Editörden


ISSN: 1300-9044