Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 1

İçindekiler

Makaleler

Dental İmplant Başarısının Ve Hasta Profilinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma PDF
Yrd. Doç. Dr. Abubekir ELTAS, Dt. Serkan DÜNDAR, Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı UZUN, Yrd. Doç. Dr. Meral ARSLAN MALKOÇ
Kökler arası açı, kron-furkasyon çatısı arası açı ve furkasyon defektlerinin birbirleri ile olan ilişkilerinin belirlenmesi PDF
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Seçkin ERTUĞRUL, Dt Alihan BOZOĞLAN, D t. Yasin TEKİN, Dt. Hacer ŞAHİN, Dt. Ahu DİKİLİTAŞ, Dt. Nazlı Zeynep ALPASLAN, Yrd. Doç. Dr. Sami KARA
Kompozit materyaller arasındaki renk farklılıklarının farklı skalalarla spektrofotometrik olarak karşılaştırılması PDF
Yrd.Doç.Dr. Pınar GÜL, Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL
Farklı içeceklerde bekletilen kompozit rezinlerin renk stabilitelerinin karşılaştırılması PDF
Yrd. Doç. Dr. Eda GÜLER, Yrd. Doç. Dr. Nihan GÖNÜLOL, Doç. Dr. Ali Çağın YÜCEL, Yrd.Doç.Dr. Fikret YILMAZ, Prof.Dr. Engin ERSÖZ
Farklı kompozit rezinlerin translüsensi ve maskeleme özelliklerinin karşılaştırılması PDF
Yrd.Doç.Dr. Pınar GÜL, Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL
Kök kanalında farklı irrigasyon solüsyonları varlığında yeni nesil apeks bulucu cihazların değerlendirilmesi PDF
Dt. Ersan ÇİÇEK, Doç. Dr. Emre BODRUMLU
Çocuk diş hekimliğinde kullanılan farklı rezin modifiye cam iyonomer simanların su emilimi ve mikrosızıntı değerlerinin karşılaştırılması PDF
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erhan SARI, Ar. Gör. Dt. Bilal ÖZMEN
Gömülü üçüncü molar diş operasyonunda piezoelektrik kemik cerrahisi ve geleneksel döner enstrümanların karşılaştırılması PDF
Yrd. Doç. Dr. M. Emre BENLİDAYI, Öğr. Gör. Dr. Ufuk TATLI, Dt. Fariz SALİMOV
Erişkin Türk Toplumunda Maksimum Ağız Açikliığı Miktarı Ve Temporomandibular Eklem Bozuklukları İle İlişkisinin Araştırılması PDF
Yrd. Doç. Dr. Şeref EZİRGANLI, Yrd. Doç. Dr. Muhammed İsa KARA, Uzm. Dr. Dervişhan KÜÇÜK, Doç. Dr. Fatih ÖZAN, Prof. Dr. Serkan POLAT
Ortodontik Tedavisi Bitmiş Hastaların Anomali İyileşme Derecelerinin Değerlendirilmesi PDF
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAMAK, Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAĞLAROĞLU, Dt. Enes TAN
İstanbul Yöresinde Diş Tedavi İhtiyacı Olan Böbrek Nakli Yapılmış Hastaların Sosyodemografik ve Oral Mukozal Lezyonlar Açısından Değerlendirilmesi PDF
Yrd. Doç. Dr. H. Oğuz KAZANCIOĞLU, Prof. Dr. Gülsüm AK
Çene Osteosarkomlarında Proliferasyon İndeksinin Değerlendirilmesi PDF
Dr. Dt. Burcu SENGÜVEN, Doç. Dr. S. Elif GÜLTEKİN, Prof. Dr. Ömer ULUOĞLU
Siklosporine Bağlı Dişeti Büyümelerinin Periodontal Tedavisi: Olgu Serisi PDF
Esra BALTACIOĞLU, Pınar YUVA, Mümin YILMAZ, Özlem SARAÇ ATAGÜN, Malike Aslan KEHRİBAR, Güven AYDIN, Nilsun BAĞIŞ
Total Kron Kaybı Olan Geniş Periapikal Lezyonlu Maksiller Santral Kesici Dişin Çok Seanslı Endodontik Tedavisi ve Fiber Post Destekli Kompozit Rezin İle Restorasyonu: 5 Yıllık Takip PDF
Yrd. Doç. Dr. Engin AĞAÇKIRAN, Yrd. Doç. Dr. İsmet Rezani TOPTANCI, Doç. Dr. Özkan ADIGÜZEL
Süpernumere Dişle Birlikte Görülen Nazopalatin Kanal Kisti : Vaka Raporu PDF
Assistant Professor Dr. Cihan BEREKET, Research Assistant Dt. Mustafa KAYNAR
Karma dentisyonda mesiodensin sebep olduğu orta hat boşluğunun kapatılması PDF
Dr. Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU, Dr. Erkan ÖZCAN
Erken Dönem Süt Dişi Çürüklerinin Önlenmesinde Risk Değerlendirmesinin Önemi PDF
Araş. Gör. Dr. Kadriye PEKER, Prof. Dr. Gülçin BERMEK
Diş Hekimliğinde Ozon ve Kullanım Alanları PDF
Arş. Gör. Zeynep YEĞİN, Doç. Dr. Gül TOSUN
Kanıta Dayalı Diş Hekimliği Kapsamında Cam İyonomer Simanların Önerilen Klinik Kullanım Alanları PDF
Arş. Gör. Dr. Arzu PINAR ERDEM Prof. Dr. GENÇAY
Ortodontide Kullanılan Antibakteriyal Adezivler PDF
Dr. Hilal KAN, Yrd. Doç. Dr. Banu SAĞLAM AYDINATAY, Prof. Dr. Semra CİĞER
Güncel Lehimleme Tekniği: Lazer Lehimleme PDF
Dt.Ezgi ATİK, Prof.Dr.Semra CİĞER
Güncel Lehimleme Tekniği: Lazer Lehimleme PDF
Dt.Ezgi ATİK, Prof.Dr.Semra CİĞER
Dental İmplant Materyalleri PDF
Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜNGÖR
2013 YILI CİLT 23 SAYI 1 PDF
Editörden


ISSN: 1300-9044