Cilt 23, Sayı 3 (2013)

İçindekiler

Makaleler

İÇİNDEKİLER, KAPAK PDF
Editörden
Prevalence of pituitary calcifications using cone beam computed tomography in Turkish PDF
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ, Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Doç. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN
Diş hekimliği uygulamalarına ilişkin bilişler ölçeği-DBÖ: üniversite öğrencilerinde geçerlilik PDF
Dr. Nilüfer ALÇALAR, Prof. Dr. Banu Gürkan KÖSEOĞLU, Prof. Dr. Güler BAHADIR
299 The effects of alpha-tocopherol on serum Il-1, Il-4 and Il-6 levels of rats with experimental periodontitis and type I diabetes PDF
Uzm. Dr.Mükerrem HATİPOĞLU, Prof. Dr.Nilgün Özlem ALPTEKİN, Prof. Dr.Seyfullah HALİLOĞLU
Farklı oral hijyen motivasyon yöntemlerinin sabit ortodontik tedavi gören bireylerin PDF
Doç. Dr. Zuhal YETKİN AY, Dr.Elçin ESENLİK, Dr.Fethiye ÇAĞLAR
313 Farklı irrigasyon solüsyonlarının biyoseramik esaslı patların apikal örtücülüğü üzerindeki PDF
Doç. Dr. Emre BODRUMLU, Yrd. Doç. Dr. Elif KALYONCUOĞLU, Dr. Dt. Hakan GÖKTÜRK
Yeni Geliştirilen İrrigasyon Solüsyonunun ve Farklı İrrigantların Yüzey Gerilimlerinin PDF
Dr. Dt. Ersan ÇİÇEK, Doç. Dr. Emre BODRUMLU
Farklı yüzey işlemleri uygulanmış dentine üniversal bağlayıcı ajanın bağlanma dayanımının PDF
Yrd.Doç.Dr. Çağatay BARUTCİGİL, Yrd.Doç.Dr. Duygu KÜRKLÜ, Arş.Gör.Dt. Kubilay BARUTCİGİL, Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Çeşitli içeceklere maruz bırakılan kompozit rezinlerin ağartıcı diş macunu ile fırçalandıkdan PDF
Dt. Hanife KAMAK, Dt. Fehime ALKAN, Dt. Tufan Can OKAY, Prof. Dr. Hülya ERTEN
İki farklı fissür örtücünün ve polisaj tekniğinin klinik değerlendirilmesi PDF
Yrd. Doç. Dr. Esma YILDIZ, Arş. Gör. Dt. Mine ŞIMŞEK
Kronik böbrek yetmezliği olan olgularda ağız diş bulgularının incelenmesi PDF
Dr. Pelin BARLAK, Dr. Mine KORUYUCU, Dr. Merve BAYRAM, Dr. İrem TOKGÖZ, Prof. Dr.Figen SEYMEN
Mandibulada uygulanan monofokal distraksiyon osteogenezisinin biyomekanik etkilerinin PDF
Dr. Mehmet Kemal TÜMER, Yrd. Doç. Dr. Nihat AKBULUT, Prof. Dr. Derviş YILMAZ, Prof. Dr. Erkan ERKMEN
Rezorbe atrofik mandibulada implant yumuşak doku arayüzünün düzenlenmesinde PDF
Dt. Merve ÇAKIR, Dr. Dt. Süleyman BOZKAYA, Dr. Dt. Kemal TÜMER, Doç. Dr. Gülfem ERGÜN, Prof. Dr. Derviş YILMAZ
Ortognatik cerrahi hastalarında postoperatif kusma ve bulantının önlenmesi PDF
Yrd. Doç. Dr. Nükhet ÇELEBİ, Araş. Gör. Dt., Emrah SOYLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Denizhan YILDIRIM, Hemşire Türkan DURMUŞ, Hemşire Handan VAROL, Prof. Dr. Alper ALKAN
3 boyutlu dijital modeller üzerinde yapılan ölçümlerin doğruluğunun değerlendirilmesi PDF
Arş. Gör. Dt. Mehmet DİNÇEL, Yrd. Doç. Dr. Hasan Önder GÜMÜŞ, Arş. Gör. Dt. Süleyman Kutalmış BÜYÜK, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KILINÇ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Selim BİLGİN
Anterior mine hipoplazisinin kompozit restorasyonlarla tedavisi: İki olgu sunumu PDF
Arş. Gör. Dt Özcan KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Nurcan ÖZAKAR İLDAY, Arş. Gör. Dt Verda TÜREL, Prof. Dr. Nilgün SEVEN
Kist Benzeri Geniş Periapikal Lezyonların Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu PDF
Dr. Neslihan ŞİMŞEK, Dr. Alper KUŞTARCI
Travmatik komplike kuron kırığı ve lateral lüksasyon tedavisinin üç yıllık takibi: Olgu PDF
Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT, Doç. Dr. Hakan DEMİR
Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Bir Hastanın Alt Çeneyi Öne Konumlandırıcı Aparey ile PDF
Dr. Duygu KARAKIŞ, Dr. Arzu Zeynep YILDIRIM BİÇER, Dr. Evren GÜLTEPE
Esthetic and functional reconstruction of patient with maxillary and mandibular bone loss PDF
Prof Dr Emrah AYNA, Prof Dr Gülten ÜNLÜ, Yrd Doç Dr Eylem ÖZDEMİR, Yrd Doç Dr Emine GÖNCÜ BAŞARAN, Dr Derya TOPRAK GÜNDÜZ
Vaka Raporu: Dilasere Üst Çene Santral Dişin Cerrahi Yeniden Pozisyonlandırılması PDF
Dr. Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU, Dr. Özlem Martı AKGÜN, Doç. Dr. Metin ŞENÇİMEN
Dişsizliğin Beslenme Alışkanlıkları ve Vücut Ağırlığı Üzerine Etkileri PDF
Yrd. Doç. Dr. Oğuz KÖSE, Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT, Doç. Dr. Alparslan DİLSİZ, Yrd. Doç. Dr. Taner ARABACI
Çocuk dişhekimliğinde kötü prognozlu daimi birinci molarların çekim endikasyonları ve klinik değerlendirmeleri PDF
Dt Eda ARAT MADEN, Doç. Dr. Ceyhan ALTUN
Diş hekimliği kliniklerinde ergonomik düzenlemeler PDF
Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU, Arş. Gör. Dt. Ceylan ÇAĞIL YETİŞ
Diş hekimliği kliniklerinde ergonomik düzenlemeler PDF
Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU, Arş. Gör. Dt.Ceylan ÇAĞIL YETİŞ
Protetik diş tedavisinde hızlı prototip üretim teknolojileri PDF
Arş. Gör. Dt. Melike Pınar YILDIRIM, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Çiğneme fonksiyonları ve maloklüzyon PDF
Uzm. Dr. A Zeynep ÖZ, Prof. Dr. Semra CİĞER


ISSN: 1300-9044