THE USE OF PROLIFERATION MARKERS OF THE INFAMATUAR AND DEVELOPMENTAL ODONTOGENIC CYSTS

Doğuhan TAŞÇI, Fatih CABBAR, Kemal ŞENÇİFT
578

Öz


Abstract

Understanding of the pathogenesis of developmental and inflammatory cysts is important to determine surgical approach and important for the identifcation and prediction of prognosis of the cyst of the oral and maxillofacial region. The immunohistochemically histologic examinations gives information about the potential proliferation of cyst epithelium. Subsequently facilitates the identifcation and choice of treatment options. In this review, with the use of proliferation markers in the prognosis of developmental and inflammatory cysts examined immunohistochemically evaluated in light of the current literature.

Key Words: odontogenic cyst, proliferation markers

 Gelişimsel ve İnfammatuvar Odontojenik Kistlerde Proliferasyon Markerları

 Özet

Ağız, Çene ve yüz bölgesinde gelişen gelişimsel veya inflammatuvar odontojenik kistlerin patogenezinin anlaşılması, cerrahi yaklaşımını belirlenmesi ve kistin prognozunun öngörülmesi açısından önemlidir. İmmunohistokimyasal yöntemlerle yapılan histolojik incelemeler kist epitelinin proliferasyon potansiyeli hakkında bilgi vermektedir ve bununla birlikte proliferasyonun belirlenmesini ve tedavi seçeneklerinin tercihini kolaylaştırmaktadır. Bu derlemede proliferasyon markerlarının gelişimsel ve inflammatuvar odontojenik kistlerde immunohistokimyasal yöntemlerin kullanımı ile prognozun incelendiği güncel literatür bilgileri değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: odontojenik kist, proliferasyon markerları
DOI: http://dx.doi.org/10.17567/dfd.81107