ORAL KAVİTENİN REAKTİF LEZYONLARI: 147 VAKA ÜZERİNE RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Ahmet Altan, İbrahim Damlar, Saim Yanık, Osman Fatih Arpağ, Mehmet Demirkol
1.188 225

Öz


Amaç: Ağız mukozasının çok katlı yassı epiteli patojenik faktörlere karşı koruyucu görev yapar. Mukozayı etkileyen lokal ve sistemik faktörler epitel yapıyı zedelerse; reaktif, inflamatuar, gelişimsel ve neoplazik lezyonlar ortaya çıkar. Bu çalışmanın amacı; Hatay ve Gaziantep’te diş hekimliği fakültelerine başvuran hastalarda, ağız kavitesinin reaktif lezyonlarının görülme sıklığını, cinsiyet, yaş ve lokalizasyona göre dağılımını belirlemektir.

Gereç-Yöntem: Bu retrospektif çalışma, Ocak 2009-Ağustos 2013 arasında Mustafa Kemal Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği fakültelerinde biyopsi alınan ve patolojik inceleme yapılıp, tanı konulmuş 147 hastanın sonuçları değerlendirilerek oluşturulmuştur. Araştırmada lezyonların yaşa ve cinsiyete göre dağılımı belirlenmiş, lokalizasyonları analiz edilmiştir.

Bulgular: Periferal dev hücreli granülom 56 vakada (%38,09), piyojenik granülom 39 vakada (%26,53), irritasyon fibromu 10 vakada(%6,8), semento-ossifiye fibrom 7 vakada (%4,76), inflamatuar fibröz hiperplazi 8 vakada (%5,44), inflamatuar papiller hiperplazi 1 vakada (%0,68), epulis fissuratum 26 vakada (%17,68) görülmüştür. Lezyonlar kadınlarda (n=83, %56,46) erkeklerden (n=64, % 43,54) daha sık görülmektedir. Diş eti ağız içinde reaktif lezyonların en çok etkilediği yerdir (n=115, %78,23).

Sonuç: Oral reaktif lezyonlar sıklıkla kadınlarda görülmektedir ve en çok diş etini etkilemektedir. Yaptığımız çalışma en çok rastlanan reaktif lezyonun periferal dev hücreli granülom olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: oral kavite, reaktif lezyon, retrospektif çalışma


Anahtar kelimeler


oral kavite, reaktif lezyon, retrospektif çalışma

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17567/dfd.34867

Referanslar


Jones AV, Franklin CD: An Analysis Of Oral And Maxillofacial Pathology Found İn Adults Over A 30- Year Period. J Oral Pathol Med 2006; 35: 392–401.

Parkins GE, Armah GA, Tettey Y: Orofacial Tumours And Tumour-Like Lesions İn Ghana: A 6- Year Prospective Study. Br J Oral Maxillofac Surg 2009; 47: 550–4.

Effiom OA, Adeyemo WL, Soyele OO. Focal Reactive Lesions Of The Gingiva: An Analysis Of 314 Cases At A Tertiary Health Institution in Nigeria. Niger Med J. 2011; 52: 35–40.

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral And Maxillofacial Pathology. 3rd Ed. China: Saunders; 2009. Pp. 510–23.

Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK. Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations. 5th Ed. China: Saunders; 2008. Pp. 156–60.

Shenoy SS, Dinkar AD. Pyogenic Granuloma Associated With Bone Loss In An Eight Year Old Child. A Case Report. J Indian Soc Ped And Prev Dent. 2006; 24: 201–3.

Zarei MR, Chamani G, Amanpoor S. Reactive Hyperplasia Of The Oral Cavity İn Kerman Province, Iran: A Review Of 172 Cases. Br J Oral Maxillofac Surg. 2007; 45:288–92.

Assadat M, Pour H, Rand M, Mojtahedi A. A Survey Of Soft Tissue Tumour –Like Lesions Of Oral Cavity: A Clinicopathological Study. Iranian Journal Of Pathology. 2008; 3:81–7.

Ali M, Sundaram D. Biopsied Oral Soft Tissue Lesions In Kuwait: A Six-Year Retrospective Analysis. Med Princ Pract 2012; 21: 569–75.

Timothy F.M, Karen G, Mark S. A Review Of Common Oral Pathology Lesions, With A Focus On Periodontology And Implantology. Evid Base Dent Pract 2012: S1:254-62.

Kfir Y, Buchner A, Hansen LS. Reactive Lesions Of The Gingiva. A Clinico-Pathological Study Of 741 Cases. J Periodontol. 1980; 51: 655–61.

Natheer Al-Rawi H. Localized Reactive Hyperplastic Lesions Of The Gingiva: A Clinico-Pathological Study Of 636 Lesions In Iraq. Internet Journal Of Dental Science. 2009; 7:1.

Ertugrul AS, Hakkı SS, Ataoglu T, Demiralp B, Avunduk MC. Periferal Dev Hücreli Granüloma Tedavisi: Bir Olgu Raporu. Hacettepe Dişhek Fak Derg 2005; 29: 49-53.

Naderi NJ, Eshghyar N, Esfehanian H. Reactive Lesions Of The Oral Cavity: A Retrospective Study On 2068 Cases. Dent Res J 2012; 9: 251–5.

Kashyap B, Reddy P.S, NaliniP. Reactive Lesions Of Oral Cavity: A Survey Of 100 Cases In Eluru, West Godavari District. Contemp Clin Dent. 2012; 3: 294–7.

Yalçın E, Ertaş Ü, Altaş S. Periferal Dev Hücrel Granuloma: Retrospektif Çalısma. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2010; 20: 34-7.

Ala Aghbali A, Vosough Hosseini S, Harasi B, Janani M, Mahmoudi SM. Reactive Hyperplasia Of The Oral Cavity: A Survey Of 197 Cases In Tabriz, Northwest Iran. J Dent Res Dent Clin Dent Prospect 2010; 4:87-9

Gonsalves WC, Chi AC, Neville BW: Common Oral Lesions. II. Masses And Neoplasia. Am Fam Physician 2007; 75: 509–12.

Powell JL, Bailey CL, Coopland AT, Otis CN, Frank JL, Meyer I. Nd:Yag Laser Excision Of A Giant Gingival Pyogenic Granuloma Of Pregnancy. Lasers Surg Med 1994; 14:178–83.

Zarei MR, Chamani G, Amanpoor S. Reactive Hyperplasia Of The Oral Cavity In Kerman Province, Iran: A Review Of 172 Cases. Br J Oral Maxillofac Surg 2007; 45:288–92

Awange DO, Wakoli KA, Onyango JF, Chindia ML, Dimba EO, Guthua SW. Reactive Localised Inflammatory Mucosa. East Afr Med J 2009; 86:79–82 Of The Oral

Bataineh A, Al-Dwairi ZN. A Survey Of Localized Lesions Of Oral Tissues: A Clinicopathological Study. J Contemp Dent Pract 2005; 6:30–9.

Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Contemporary Oral And Maxillofacial Pathology. St. Louis: Mosby; 1997. Pp. 278–85.

Özarslan S, Koçer G, Toptaş O, Baykul T . Semento-Ossifiye Fibroma: Olgu Raporu. Süleyman Demirel Üniv Diş Hek Fak Derg 2010; 2:71-6.

Ertuğ E, Meral G, Saysel M. Cemento Ossifying Fibroma: A Case Report. Quintessence Int 2004; 35:808-10.

Ong AH, Siar CH. Cemento Ossifying Fibroma With Mandibular Fracture. Case Report İn A Young Patient. Aust Dent J 1998;43:229-33

Toida M; Murakami T; Kato K; Kusunoki Y; Yasuda S Et Al. Irritation Fibroma Of The Oral Mucosa: A Clinicopathological Study Of 129 Lesions In 124 Cases. Oral Medicine & Pathology 2001; 6:91-4

Özeç İ, Kılıç E. Nadir Lokalizasyonda Görülen Epulis Fissuratum: Vaka Raporu. Cumhuriyet Üniv. Diş Hek Fak Derg 2004; 7: 34-6.

Türkoğlu K, Tuncer N, Çelebioğlu BG. İnflamatuar Papiller Hiperplazi Olgusunun Kriyocerrahi Yöntemi ile Tedavisi: Olgu Raporu. Cumhuriyet Üniv Diş Hek Fak Derg. 2009; 12: 135-8.

Jaimes M, Muñante J, Olate S, Rodriguez-Chessa JG, de Albergaria-Barbosa JR, Mazzonetto R, Klüppel LE. Inflammatory fibrous hyperplasia treated with a modified vestibuloplasty: a case report. J Contemp Dent Pract 2008;9:135-41

Dundar N, Ilhan Kal B. Oral mucosal conditions and risk factors among elderly in a Turkish school of dentistry. Gerontology 2007;53:165-72

Özeç İ, Taşveren S, Yeler D, Kılıç E. Sivas’ta 40 yaş üzeri bireylerde ağız mukozası lezyonlarının yaygınlığının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniv Diş Hek Fak Derg 2008;11:10-5