FİBRÖZ DİSPLAZİ: BİR OLGU SUNUMU

Binali Çakur, Doğan Durna, Osman Murat Bilge, Eren Yıldırım
818 359

Öz


ile kliniğimize müracaat etti. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile yapılan incelemede sol maksiller kemikte bukkal ve lingual genişleme gösteren, maksiler sinüs ile ilişkili, ekspansil, dens bir lezyon ve düzensiz kemik oluşum alanları izlendi. Bu vaka raporunda monostotik fibröz displazinin ayrıntılı görüntülemesini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: fibröz displazi , maksilla, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi


Anahtar kelimeler


fibröz displazi , maksilla, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17567/dfd.79810

Referanslar


Livaoğlu M, Bahadır O. Maksiller Sinüste Fibröz Displazi: Olgu Sunumu, Tanı ve Tedavi Yönünden Literatürün İrdelenmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg 2010: 24: 59 - 61

Şengör A, Koç A, Han T. Maksiller fibröz displazi. KBB-Forum 2004;3:92-4.

Espinosa JM, Elizalde A, Aquerreta JD, Alcalde J, Zubieta JL. Fibrous dysplasia of the maxilla. Ann Otol Rhinol Laryngol 1998;107:175-7.

Mladina R, Manojlovic S, Glavas DM, Heinrich Z. Isolated unilateral fibrous dysplasia of the sphenoid sinus. Ann Otol Rhinol Laryngol 1999; 108:1181-4.

Özbek C, Aygenç E, Fidan F, Ünsal E, Özdem C. Fibrous dysplasia of the temporal bone. Ann Otol Rhinol Laryngol 2003; 112: 654-6.

Mueller DP, Dolan KD, Yuh WTC. Fibrous dysplasia of the sphenoid sinus. Ann Otol Rhinol Laryngol 1992;101:100-1.

Assaf AT, Benecke AW, Riecke B, Zustin J, Fuhrmann AW, Heiland M, et al. Craniofacial fibrous dysplasia (CFD) of the maxilla in an 11- year old boy: A case report. J Craniomaxillofac Surg. 2012;40:788–92. 8. Ogusthorpe JD, Gudeman SK. Orbital complications of fibrous dysplasia of the skull. Otolaryngol Head Neck Surg 1987;97:403-405.

Ferguson BJ. Fibrous Dysplasia of the paranasal sinuses. Am J Otolaryngol 1994;15:227-30.

Edgerton MT, Persing JA, Jane JA. The surgical treatment of fibrous dysplasia. With emphasis on resent contributions from craniomaxillofacial surgery. Ann Surg 1985; 202: 459-79.

Lusting LR, Holliday MJ, McCarty EF, Nager GT. Fibrous dysplasia involving the skull base and temporal bone. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 127: 1239-47.

d’Archambeau O, Parizel PM, Koekelkoren E, Van de Heyning P, De Schepper AM. CT diagnosis and differential diagnosis of otodystrophic lesions of the temporal bone. Eur J Radiol 1990; 11: 22- 30.

Menon S, Venkatswamy S, Ramu V, Banu K, Ehtaih S, Kashyap VM.Craniofacial fibrous dysplasia: Surgery and literature review. Ann Maxillofac Surg. 2013;3:66-71.

Rojas R, Palacios E, Kaplan J, Wong LK. Fibrous dysplasia of the frontal sinus. Ear Nose throat J 2004; 83; 14-5.