DEĞİŞİK pH ORTAMLARINDA CAM İONOMER SİMANLARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Doç.Dr.Özgül KARACAER, Arş.Gör.Sema ADIYEKE, Yrd.Doç.Dr. Figen OCAK, Yrd.Doç.Dr.Ömer OCAK, Doç.Dr.Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ
1.075 194

Tam metin:

PDF