KONDİLER HİPERPLAZİDE KONDİLEKTOMİ SONRASI PROTETİK YAKLAŞIM:OLGU SUNUMU

Yrd.Doç.Dr.Gözlem CEYLAN, Yrd.Doç.Dr.Nergiz YILMAZ, Doç.Dr.Ahmet KARACALAR, Dt.Burcu BAŞ, Dr.Murat ACAR
946 230

Tam metin:

PDF