Ameloblastik fibro-odontoma: olgu sunumu ve literatür derlemesi

Dt. Şule Nur KURT, Yrd. Doç. Dr. Özgür ERDOĞAN, Doç. Dr. Aysun UĞUZ
846 314

Tam metin:

PDF