Farklı Yöntemlerle Pürüzlendirilmiş Mine Yüzeylerinin Fotoğrafik Görüntülerinin Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAĞLAROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇATALBAŞ, Doç. Dr. Erhan GELGÖR
769 388

Tam metin:

PDF