Ortodontik Tedavisi Bitmiş Hastaların Anomali İyileşme Derecelerinin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan KAMAK, Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAĞLAROĞLU, Dt. Enes TAN
1.473 460

Öz


Amaçlar: Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tedavi edilmiş bireylerin anomalilerinin iyileşme derecesini ve anomalinin iyileşme derecesi üzerine cinsiyetler arasındaki farklılıkları değerlendirmektir. Bununla birlikte, diğer bir amacımız ülkemizde bulunan sonuçları diğer ülkelerde elde edilen sonuçlarla karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın materyali, tedavisi bitmiş 116 olgunun tedavi öncesinde ve tedavi sonrasındaki ortodontik model ve panoramik radyografilerini içermektedir. Tüm ölçümler ICON indeksi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Anomalinin iyileşme derecesine göre büyük ölçüde, önemli ölçüde ve orta derecede iyileştirilmiş olan olguların sayıları sırasıyla 64 (% 55,2), 35 (% 30,2) ve 15 (% 12,9)’dir. Küçük ölçüde iyileştirilmiş ve iyileştirilmemiş ya da daha kötüleşmiş olan olguların sayısı ise 1 (% 0,9)’di. Bu oranlar diğer ülke kliniklerinde elde edilen başarı oranlarından yüksek bulunmuştur. Bayanların anomalilerin iyileşme derecelerinin, erkeklerinkinden daha iyi olmasına rağmen, bayanlar ve erkekler arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak önemli değildi (p>0.05). Sonuçlar: Ülkemizde üniversite kliniklerinde yapılan tedaviler diğer ülkelerde yapılan tedavilerden daha başarılı bulunmuştur. Hekimlerin kendi tedavi sonuçlarını objektif olarak değerlendirebilmelerine, kendilerini eğitebilmelerine ve sonraki tedavilerinde de daha başarılı sonuçlar elde edebilmelerini sağlayan ICON indeksinin bir eğitim aracı olarak tüm üniversite kliniklerinde uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.

Anahtar kelimeler


ICON indeksi, cinsiyet, tedavi sonucu, iyileşme derecesi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Yüceyaltırık GK. Ortodontik Tedavi Başarısının PAR İndeksi ve Sefalometrik Analiz ile Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 2005.

Kastoryano VC. Ortodontik Tedavide Hasta Kooperasyonun Öngörülmesi: Maloklüzyon Algılanması ile İlişkisi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 2006.

Fernandes LM, Espeland L, Stenvik A. Patientcentered evaluation of orthodontic care: a longitudinal cohort of children’s and parents’ attitudes. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999;115:227-32.

Bergstrom K, Halling A. Comparison of three indices in evaluation of orthodontic treatment outcome. Acta Odontol Scand 1997;55:36-43.

Kazancı F, Ceylan İ. Ortodontik İndeksler. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010;20:62-75.

Hickham JH. Directional edgewise orthodontic approach. J Clin Orthod 1975;9:143-9.

Berg R, Fredlund A. Evaluation of orthodontic treatment results. Eur J Orthod 1981;3:181-5.

Daniels C, Richmond S. The development of the index of complexity, outcome and need (ICON). J Orthod 2000;27:149-62.

Fox NA, Daniels C, Gilgrass T. A comparison of the index of complexity outcome and need (ICON) with the peer assessment rating (PAR) and the index of orthodontic treatment need (IOTN). Br Dent J 2002;193:225-30.

Onyeaso CO, Begole EA. Relationship between index of complexity, outcome and need, dental aesthetic index, peer assessment rating index, and American Board of Orthodontics objective grading system. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007;131:248-52.

Templeton KM, Powell R, Moore MB, Williams AC, Sandy JR. Are the Peer Assessment Rating Index and the Index of Treatment Complexity, Outcome, and Need suitable measures for orthognathic outcomes? Eur J Orthod 2006;28:462-6.

Fox NA, Chapple JR. Measuring failure of orthodontic treatment: a comparison of outcome indicators. Journal of Orthodontics 2004;31:319

Ngom PI, Brown R, Diagne F, Normand F, Richmond S. A cultural comparison of treatment need. Eur J Orthod 2005;27:597-600.

Kamak H. ICON İndeksi Kullanılarak Tedavi Sonucunun Kabul Edilebilirliğinin, Tedavi Zorluğunun ve Tedavinin İyileşme Derecesinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum, 2010.

Kamak H, Çağlaroğlu M, Çatalbaş B, Keklik H. İç Anadolu Bölgesi ortodontik tedavi ihtiyacının ICON indeksi kullanılarak belirlenmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2012;22:149-53.

Kazancı F. Farklı Maloklüzyon Gruplarında Ortodontik Tedavi İhtiyacının Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum, 2010.

Houston WJ. The analysis of errors in orthodontic measurements. Am J Orthod 1983;83:382-90.

O'Brien KD, Shaw WC, Roberts CT. The use of occlusal indices in assessing the provision of orthodontic treatment by the hospital orthodontic service of England and Wales. Br J Orthod 1993;20:25-35.

Fox NA. The first 100 cases: a personal audit of orthodontic treatment assessed by the PAR (Peer Assessment Rating) Index. Brit Dental J. 1993;174:290-7.

Birkeland K, Furevik J, Boe OE, Wisth PJ. Evaluation of treatment and post-treatment changes by the PAR Index. Eur J Orthod 1997;19:279-88.

Chew MT, Sandham A. Effectiveness and duration of two-arch fixed appliance treatment. Aust Orthod J 2000;16:98-103.

Riedmann T, Berg R. Retrospective evaluation of the outcome of orthodontic treatment in adults. J Orofac Orthop 1999;60:108-23.

Onyeaso CO, BeGole EA. Orthodontic treatment standard in an accredited graduate orthodontic clinic in North America assessed using the Index of Complexity, Outcome and Need (ICON). Hell Orthod Rev 2006;9:23-34.

Richmond S, Ikonomou C, Williams B, Rolfe B. Orthodontic treatment standards in Greece. Hell Orthod Rev 2001;4:9-20.

Richmond S, Ikonomou C, Williams B, Ramel S, Rolfe B, Kurol J. Orthodontic treatment standards in a public group practice in Sweden. Swed Dent J 2001;25:137-144.

Liepa A, Urtane I. Orthodontic Treatment Standard in Specialist and Non-specialist practices in Latvia. Stomatologija 2003;5:48-51.

Bergstrom K, Halling A. Orthodontic treatment outcome in three Swedish counties with different orthodontic resources. Swed Dent J 1996;20:51 Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan KAMAK

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 71100, Kırıkkale hkamak@gmail.com