Bir Komplike Kron-Kök Kırığının Koruyucu Restorasyonu: Vaka Raporu

Yrd. Doç. Dr. Yakup ÜSTÜN, Dt. Asiye Nur DİNÇER, Dt. Tuğrul ASLAN, Doç. Dr. Burak SAĞSEN
1.487 733

Öz


Dentoalveolar travma, genellikle genç hastalarda meydana gelir ve travmadan en çok etkilenen dişler maksillar kesici dişlerdir. Bu vaka raporunda, travma sonucu komplike kron-kök kırığı meydana gelen maksillar santral kesici dişin parsiyel amputasyon (Cvek amputasyonu) ile kendi diş parçası kullanılarak yapılan koruyucu restorasyonu ve 1 yıllık takibi sunulmaktadır. 1 yıllık takip sonucunda dişte klinik ve radyografik olarak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Anahtar kelimeler


Dental travma, komplike kron-kök kırığı, vital amputasyon, reataşman

Tam metin:

PDF


Referanslar


Andreasen JO, Andreasen FM. Classification, etiology and epidemiology. In: Andreasen JO, Andreasen FM editors. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. Copenhagen: Munksgard; 1994. p. 151-80.

Patni P, Jain D, Goel G. A holistic approach to managment of fractured teeth fragments: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 109:70-4

Goenka P, Marwah N, Dutta S. Biological approach for managment of anterior tooth trauma: Triple case report. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2010; 28:223-9

Fariniuk LF, Sousa MH, Westphalen VPD, Carneiro E, Silva Neto UX, Roskamp L, Cavali AE. Evaluation of care of dentoalveolar trauma. J Appl Oral Sci 2010; 18: 343-5

Kırzıoğlu Z, Karayılmaz H. Surgical extrusin of a crown-root fractured immature permanent incisor: 36 month follow-up. Dent Traumatol 2007; 23:380-5

Olsburg S, Jacoby T, Krejei I. Crown fractures in the permanent dentition: pulpal and restorative considerations. Dent Traumatol 2002; 18: 103-15

Cvek M. A clinical report on partial pulpotomy and capping with calcium hydroxide in permanent incisors with complicated crown fracture. J Endod 1978;4:232-7.

Çalışkan MK. Endodontide Tanı ve Tedaviler. 1. Baskı. İstanbul;Nobel Tıp: 2006. p. 57-9

Alaçam T. Endodonti. Ankara; Özyurt Matbaacılık: 20 p. 226 de Blanco LP. Treatment of crown fractures with pulp exposure. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996; 82: 564-8.

Parirokh M, Kakoei S. Vital pulp therapy of mandibular incisors: a case report with 11-year follow up. Aust Endod J 2006; 32: 75-8.

Öktem ZB, Özer L. Komplike kron kırıklarında vital pulpa tedavisi: bir olgu sunumu. ADO Klinik Bilimleri Dergisi 2009; 2: 380-4.

Mohammadi Z, Dummer PMH. Properties and applications of calcium hydroxide in endodontics and dental traumatology. Int Endod J 2011; 44: 697-730

Aslan B. Kalsiyum hidroksitli medikamanların dentin tübüllerine penetrasyonlarının incelenmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2002; 12:9-12.

Bakland LK, Andreasen JO. Will mineral trioxide aggregate replace calcium hydroxied in treating pulpal and periodontal healing complications subsequent to dental dental trauma? A review. Dent Traumatol 2012; 28: 25-32.

Rajput A, Ataide I, Fernandes M. Uncomplicated crown fracture, complicated crown-root fracture, and horizontal root fracture simultaneously treated in a patient during emergency visit: a case report. Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107: 48

Turgut MD, Gönül N, Altay N. Multiple complicated crown-root fracture of a permanent incisor. Dent Traumatol 2004; 20:288-92 Yazışma Adresi

Dt. Asiye Nur Dinçer Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, 38039, Melikgazi/Kayseri Tel: 0554 766 48 32

E-posta: siyedin@gmail.com