Maksiller Daimi Kesici Dişte Fasiyal Talon Tüberkülü: Olgu Sunumu

Dt. Eda ARAT MADEN, Doç. Dr. Ceyhan ALTUN
1.243 411

Öz


Talon tüberkülü, süt ve daimi dişlenmede, üst ve alt ön dişlerin mine sement bileşim bölgelerinde veya singulumlarında görülen nadir bir diş anomalisidir. Etiyolojisi tam olarak bilinmemesine rağmen genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Birçok çalışmada süt ve daimi dişlerin palatal yüzeyinde görüldüğü bildirilirken, sadece bir çalışmada dişlerin fasiyal yüzeylerinde de görüldüğü rapor edilmiştir. Fasiyal yüzeyde görülen talon tüberkülü estetik ve fonksiyonel problemler yaratabilmektedir. Bu yüzden erken teşhis ve tedavi yapılarak komplikasyonlar önlenebilmektedir. Bu vaka raporunda, maksiller lateral kesici dişin fasiyal yüzeyinde görülen talon tüberkülünün aşamalı olarakaşındırılması sonucundatedavisi sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler


Fasiyal talon tüberkülü, Diş anomalisi, Daimi kesici diş.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Şıracı E, Tekçiçek M, Turgut MD. Talon tüberkülü ve dens invajinatus: ailesel geçişli bir olgu sunumu. Atatürk Üniv Dis Hek Fak Derg 2005; 1: 81-7.

Hattab FN, Yassin OM. Bilateral talon cusps on primary central incisors: a case report. Int J Paediatr Dent 1996; 6: 191-5.

Rayen R, Muthu MS, Sivakumar N. Aberrant talon cusps: report of two cases. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2006; 2: 7-10.

Kayıpmaz S, Gündüz K, Çelenk P. Talon tüberkülü ile birlikte izlenen bilateral dens invajinatus: olgu sunumu. Atatürk Üniv Dis Hek Fak Derg 2005; 2: 88Cantekin K, Arslan H, Çakıcı F, Ayrancı LB. Üst daimi kesici dişte talon tüberkülü: olgu sunumu. Atatürk Üniv Dis Hek Fak Derg 2011; 4: 95-8.

Ayna B, Çelenk S, Arslanoğlu Z. Talon tüberkülü ve tedavi yaklaşımları: üç olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2010; 2: 189-93

Segura-Egea JJ, Jimenez-Rubio A, Rios-Santos JV, Velasco Ortega E. Dens evaginatus of anterior teeth (talon cusp): report of five cases. Quintessence Int 2003; 34: 272-7.

Tomazinho FS, Baratto-Filho F, Leonardi DP, Haragushiku GA, de Campos EA. Occurrence of talon cusp on a geminated maxillary central incisor: a case report. J Oral Sci 2009; 51: 297300.

Levitan ME, Himel VT. Dens evaginatus: literature review, pathophysiology and comprehensive treatment regimen. J Endod 2006; 32: 1-9.

Hattab FN, Hazza'a AM: An unusual case of talon cusp on geminated tooth. J Can Dent Ass 2001; 67: 263-6.

Rao PK, Mascarenhas R, Shetty SR. Facial talon in mandibular incisor: an unusual occurrence. Dent Res J 2011; 8: 229-31.

Chinni S, Nanneboyina M, Ramachandran A, Chalapathikumar H. A facial talon cusp on maxillary permanent central incisors. J Conserv Dent 2012; 15: 87-8.

Demir T, Uzamış M, Ölmez S. Alt daimi kesici dişlerde talon tüberkülü: iki nadir olgu sunumu. Cumhuriyet Üniv Dis Hek Fak Derg 2006; 2: 111

Segura-Egea JJ, Jimenez-Rubio A, Velasco-Ortega E, Rios-Santos JV. Talon cusp causing occlusal trauma and acute apical periodontitis: report of a case. Dental Traumatology 2003; 19: 55-8.

Sarraf-Shırazı A, Rezaiefar M, Forghani M. A Rare Case of Multiple Talon Cusps in Three Siblings. Braz Dent J 2010; 21: 463-6. Yazışma Adresi

Uzm. Dt. Eda ARAT MADEN GATA Çocuk Diş Hekimliği AD., Ankara, Türkiye Tel: 0312 304 6045 Fax: 0312 304 6020

E mail: edamaden1980@gmail.com