Çocuk dişhekimliğinde kötü prognozlu daimi birinci molarların çekim endikasyonları ve klinik değerlendirmeleri

Dt Eda ARAT MADEN, Doç. Dr. Ceyhan ALTUN
1.301 477

Öz


Birinci daimi molarların, ilk süren daimi dişler olması ve çürük ataklarına erken maruz kalması, fissür morfolojisinin çürük için önemli bir etken olması gibi nedenlerle daimi dentisyonda çürüğün en sık görüldüğü dişler olduğu bildirilmiştir. 11 yaş üzeri çocukların %50’sinden fazlasının dişlerinde çürük tespit edilmiştir. Buna ilave olarak, çocukların yaklaşık % 6’sından fazlasında bir ya da daha fazla daimi molarda hipoplazi görülmüştür. Birinci daimi molarların çekimi planlanmadan önce, birçok faktör değerlendirilmelidir. Gerekli durumlarda, birinci daimi molar çekiminin uygun zamanda yapılması, daha sonra yapılacak sabit ortodontik tedavi uygulamasını basitleştirebilir. Bu derlemede prognozu kötü olan birinci daimi molarların çekim zamanı ve çekiminde dikkat edilmesi gereken faktörler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Kötü prognoz, daimi birinci molar, çekim, ortodontik tedavi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Khan AA. The permanent first molar as an indicator for predicting caries activity. Int Dent J 1994; 44: 623-7.

King NM, Shaw L, Murray JJ. Caries susceptibility of permanent first and second molars in children aged 5-15 years. Community Dent Oral Epidemiol 1980; 8: 151-8.

Sürücü R. Birinci daimi büyükazıların ortodontik tedavi yönünden önemi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1984; 6: 43-51.

Sandler PJ, Atkinson R, Murray AM. For four sixes. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 117: 418–

Saydam G, Oktay İ, Möller I. Türkiye’de ağız diş sağlığı durum analizi. İst Tür-Ağız-Sağ 001 (DSÖ), 19 Eronat N, Koparal E. Dental Caries Prevalence, Dietary Habits, Tooth-Brushing and Mother’s Education in 500 Urban Turkish Children. Journal of Marmara University Dental Faculty 2007; 2: 599-60

Balkaya B, Aydemir H. Birinci Büyük Azı Dişlerin Çürük, Eksiklik Ve Dolgu Dağılımı. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 10: 17-20.

Noronha JC, Massara MLA, Souki BQ, Nogueira APA. First permanent molar: First indicator of dental caries activity in initial Mixed Dentition. Braz Dent J 1999; 10: 99-104.

Albadri S, Zaitoun H, Mcdonnell ST, Davidson LE. Extraction of first permanent molar teeth: results from three dental hospitals. Brit Dent J 2007; 203: E

Dalcı K, Altuğ-Ataç AT, Tunç ES, Sönmez H. Evaluation of second molars following the extraction of first molars. 6 th International Orthodontic Congress 10-14 Eylül 2005, Paris.

Çağlaroğlu M, Kılıç N, Erdem A. Effects of early unilateral first molar extraction on skeletal asymmetry. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 134: 270-5.

Proffıt WR, Fields HW. Contemporary Orthodontics. The CV. Mosby Company, St. Louis, 1986, 200-1.

Graber TM, Vanarsdall RL. Jr Orthodontics: Current Principles and Techniques 2nd ed. Mosby, St. Louis, 2002, 369-72.

Küçükkeleş N, Erverdi N. Daimi birinci molarların çekimi sonucu izlenen mandibula rotasyonunun sefalometrik yöntemle incelenmesi. Türk Ortodonti Dergisi 1995; 8: 252-8.

Stocfish H. The Principles and Practice of Dentofacial Orthopaedics. Quintessence Pub. Co. London, 1995, 339-41.

Kocadereli İ., Telli AE. Mandibular daimi birinci molar dişlerin zorunlu erken çekimine bağlı dental ark değişikliklerin en kısa ve uzun süreli takibi. Türk Ortodonti Dergisi 1975; 170-6.

Foster TD. Textbook of Orthodontics. 2nd ed. Blackwell Scientific Pub. Oxford, 1982, 209-24.

Houston WJB, Isaacson KG. Orthodontic Treatment with Removable Appliances: Dental Practitioner Handbook. No 25.2 ed. John Wright&Sons Ltd. Bristol, 1980, 76-85.

Isaacson KG, Williams JK. An Introduction to Fixed Appliances. Dental Practitioner Handbook No:17,3, rded. Wright, Bristol, 1984, 135-7.

Carter NE. Bölüm14: The Paedodontic/Orthodontic Interface. In: Welbury RR, Duggal MS, Hosey MT. Paediatric Dentistry, 3ncü Baskı. Oxford Uni Press, Oxford, 2008.

Çağlar E, Sandallı N, Kuşçu ÖÖ. Molar Incisor Hipomineralizasyonu (MIH): Tanı, Tedavi ve Koruyucu Yöntemler. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 1: 26-32.

Weerheijm KI, Jälevik B, Alaluusua S. Molar-incisor hypomineralisation. Caries Res 2001; 35: 390-1.

Jälevik B, Norén JG, Kllngberg G, Barregard L. Etiologic factors influencing the prevalence of demarcated opacities in permanent first molars in a group of Swedish children. Eur J Oral Sci 2001; 109: 230-4.

Ong DC-V, Bleakley JE. Compromised First Permanent Molars: An Orthodontic Perspective. Aust Dent J 2010; 55: 2-14.

Thılander B, Skagıus S. Orthodontic sequelae of extraction of permanent first molars. A longitudinal study Rep Congr Eur Orthod Soc 1970; 429-42.

Fayle SA. Molar incisor hypomineralisation: restorative management. Eur J Paediatr Dent 2003; 4: 121-6. Yazışma Adresi

Uzm. Dt. Eda ARAT MADEN GATA Çocuk Diş Hekimliği AD., Ankara, Türkiye e-mail: edaarat@yahoo.com