Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi SİVAS ŞEHRİNDE TURİZM ALTYAPISI VE KENTSEL ALTYAPININ TURİZMİ DESTEKLEME DÜZEYİ/Substructure of Tourisim in Sivas and The Level of Support of Urban Substructure for Tourism Öz   PDF
Faruk Alaeddinoğlu
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi SİYASİ COĞRAFYA AÇISINDAN İSPANYA/ Spain; from the aspect of political geography Öz   PDF
Kenan Arıbaş, Hasan Kara
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ SOLAKLI DERE – İYİDERE ARASINDA (TRABZON / OF) KIYI KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ- The Sustainable Management of Usage of Coastal and Temporal Change in Between Solaklı Creek-İyidere (Trabzon-Of) Öz   PDF
Murat UZUN, Sibel ÖZCAN
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme ile Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki-Correlation between Critical Thinking and Media Literacy of Social Sciences Pre-service Teachers Öz   PDF
Ahmet Nalçacı, Elif Meral, İbrahim Fevzi ŞAHİN
 
Cilt 18, Sayı 29 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜRESEL ISINMA” KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR ALGILARI Metaphor Perceptions of Social Studies Teacher Candidates towards the concept of “Global Warming” Öz   PDF
Mehmet Fatih Kaya
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE KULLANMIŞ OLDUKLARI ARAÇ-GEREÇLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
İbrahim Fevzi ŞAHİN, Zeynep Taşyürek
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum ve Davranışları Social Studies Teachers' Attitudes and Behaviors towards Educational Technologies Öz   PDF
Emine Özel
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi SOSYO-EKONOMİK KRİTERLER BAKIMINDAN TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE KAFKAS ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / The Comparison of Turkey, Eastern Europe and Caucasus Countries from the Points of Socio-economic Criteria Öz   PDF
Ersin Kaya Sandal
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi STANDARTLARI BAKIMINDAN COĞRAFYA MÜFREDAT PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMASI / Comporation Geography Curriculum in Terms of Standards Öz   PDF
Mustafa Ertürk, Mustafa Girgin
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi SULTANDAĞI İLÇESİNDE TARIMSAL ARAZİ KULLANIMI VE PLANLAMA ÖNERİLERİ/ Agricultural Land Use In Sultandağı District And Planning Suggestions Öz   PDF
Barış Taş
 
Cilt 7, Sayı 8 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAKIMINDAN ŞAVŞAT ORMANLARI / SUSTAINABILITY IN TERMS OF FORESTS ŞAVŞAT Öz   PDF
Ramazan SEVER
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Süte Depresyonu'nda Bazı Coğrafi Gözlemler Öz   PDF
Kenan Arınç
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi Tahtalı Dağlarında buzul Şekilleri / Glacial Landforms on The Tahtalı Mountains Öz   PDF
Saadettin Tonbul, İsmail Ege
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi TARİHİ SİNOP KALESİ CEZAEVİ / From a geographical point of view; The Historical Castle-Prison of Sinop Öz   PDF
Cevdet Yılmaz
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi TARİHTE ÖNEMİ AZALAN YERLEŞMELERE BİR ÖRNEK: KİĞI / An Example Of The Settlements With Reduced Significance in History: Kiği Öz   PDF
Hasbi Soylu
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TEKİRDAĞ’IN EĞİTİM COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
VEDAT ŞAHİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Tekkeköy'de (Samsun) Mağara-Kale Yerleşmeleri Öz   PDF
Ali Uzun
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi TEKMAN-KİĞI HAMZAN (ÇİMENÖZÜ) TERMAL SU KAYNAKLARI (ERZURUM) / Thermal spring in Tekman-Kığı Hamzan (Erzurum) Öz   PDF
Selahattin Polat, Necmettin Elmastaş
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Tercan Ovası ve Çevresi'nin Başlıca Hidrografik Özellikleri Öz   PDF
Hakkı Yazıcı
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Tipik Bir Yolboyu Köyü Örneği Kars-Kümbetli Köyü Öz   PDF
İhsan Bulut
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Tonya İlçesinde Mezraa Yerleşmeleri/Mezraa settlements in the town Tanya Öz   PDF
Mehmet Zaman, Cemal Sevindi
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Tonya İlçesinde oba-Yayla Yerleşmeleri ve Yaylacılık Öz   PDF
Mehmet Zaman
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Tonya (Trabzon) İlçe Merkezinde Mesken Tipleri Öz   PDF
Mehmet Zaman
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TORTUM ÇAYI HAVZASI’NDA (ERZURUM-ARTVİN) DONMUŞ ŞELALE-ÇAĞLAYAN TIRMANIŞLARI VE BUNUN KIŞ TURİZMİ BAKIMINDAN ÖNEMİ Öz   PDF
ibrahim Kopar, Çağlar ÇAKIR
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Tourıstıc Potantıal of Ağrı Mountain Öz   PDF
İbrahim Güner
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi TRABZON İLİ'NİN SANAYİ COĞRAFYASI ÖZELLİKLERİ/The Features of Industrial Geography of Trabzon Province Öz   PDF
İbrahim Güner, Hakkı Yazıcı, Serkan Doğanay
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi TRABZON İLİNDE FINDIK TARIMI / Hazelnut Agriculture in Trabzon Öz   PDF
Serkan Doğanay
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi TRABZON LİMANI’NDAN İRAN’A YAPILAN TRANSİT TİCARETİN GELİŞMESİ, SORUNLARI ve GELECEĞİ/The Problems, Development, and Future of the Transit Trade from Trabzon Harbour to Iran Öz   PDF
Ünsal Bekdemir, İbrahim Fevzi Şahin, Yahya Kadıoğlu
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Trabzon'da Çay Tarımının Coğrafi Esasları/Geographical Features of Tea Plantation in Trabzon Öz   PDF
Serkan Doğanay
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi TRABZON’DA FIRTINALAR / Storms in Trabzon Öz   PDF
İdris Engin
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi TRABZON’DA GELİŞMEKTE OLAN BİR TURİZM MERKEZİ: KAYABAŞI YAYLASI / A Developing Tourism Center in Trabzon: High Plateau of Kayabaşı Öz   PDF
Ahmet Çavuş, Namık Tanfer Altaş
 
Cilt 8, Sayı 10 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi TRABZON’DAKİ LİSELERDE COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ ÖĞRETME VE DERS İŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ / An Evaluation As Students’ View On Effective Teaching And Instructional Methods Skills Of The Geography Teachers In Hi Öz   PDF
Eyüp Artvinli, Aydın Kılıçarslan, İhsan Bulut
 
Cilt 7, Sayı 8 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi TURHAL OVASI ve YAKIN ÇEVRESİNDE TOPRAK EROZYONU / Soil Erosion in Turhal Plain and Its Close Surroundings. Öz   PDF
Halil İbrahim ZEYBEK
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi TURİSTİK BİR ÜRÜN OLARAK RUS TAŞI (GÜRCİSTAN SİYAH KEHRİBARI) VE ERZURUM OLTU TAŞI SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Russian Stone as an Touristic Product (Georgian Black Amber) and Its Effects to Erzurum Oltu Stone Sector Öz   PDF
Sinan Kocaman
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Turistik Fonksiyonları Açısından Bodrum Yat Limanı Öz   PDF
İbrahim Güner
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TURİSTİK FONKSİYONLARI VE YAT TURİZMİNE ETKİLERİ AÇISINDAN DİDİM YAT LİMANI (D-MARİN DİDİM) (In view of the Effects on Touristic Functions and Marina Tourism; Didim Marina) Öz   PDF
İbrahim Sezer
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Turistik Potansiyeli Yönünden Yozgat İli Kaplıcaları Öz   PDF
İhsan Bulut
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TURİZM COĞRAFYASINDA YENİ BİR KAVRAM ‘’YAVAŞ ŞEHİRLER’’ Öz   PDF
Çiğdem Ünal
 
Cilt 16, Sayı 25 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi TURİZMİN KENTSEL GELİŞİM ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ÖRNEK İNCELEME ANTALYA-TÜRKİYE /The effects of tourısm on urban development: A case study on Antalya-Turkey Öz   PDF
Ayhan Akış
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRK BİTKİSEL YAĞ SANAYİİ VE SORUNLARI / Turkish Manufacture of Vegetable and Their Problems Öz   PDF
Okan Yaşar
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Türk Dünyası'nın Siyasi Sınırları Öz   PDF
Hayati Doğanay
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Türk Milli Eğitiminin Çözüm Bekleyen Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları Öz   PDF
Hayati Doğanay
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARI VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YAN ALAN COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI/The Attitutes of Prospective Turkish Language Teachers and Turkish Language Teachers Towards Minor Geography Courses Öz   PDF
Ali Özel, Halil İbrahim Taş, Ali Demirci, Hakan Özdemir
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKÇE, SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNE OLAN İLGİ DÜZEYİ / The Interest Level of Students Attending Departments of Turkish Language Teaching, Social Sciences and Primary Education Teaching about Geography Lessons Öz   PDF
Bayram Çetin
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE FINDIK MEYVACILIĞINDAKİ YENİ GELİŞMELER/New Developments in Turkish Hazelnut Cultivation Öz   PDF
Hayati Doğanay
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Türkiye Mısır Ekim Alanları ve Üretiminin Coğrafi Dağılışı/Geographical distrubution of corn farm lands and production of Turkey Öz   PDF
Halil Koca
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Türkiye Vagon Sanayii AŞ. (TÜVASAŞ)/The Associated Companyof Turkish Carriage Industry, TÜVASAS Öz   PDF
Saliha Koday, Zerrin Karakuzulu
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE YAYLACILIĞINDAKİ DEĞİŞME EĞİLİMLERİ VE BAŞLICA SONUÇLARI Tendencıes of Change in Turkey Yayla Actıvıtıes and Theır Maın Outcomes Öz   PDF
Hayati Doğanay, Ogün Coşkun
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Türkiye'de Az Tanınan Üç Doğa Harikası:Tomara-Sırakayalar ve Muradiye Çağlayanları Öz   PDF
Hayati Doğanay
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Türkiye'de Kentsel Konut Sorunu ve Yurtdışındaki İşgücünün Büyük Kentlerimizdeki Konut Sorununun Çözümüne Katkıları Öz   PDF
Cevdet Yılmaz
 
Toplam 511 ögeden 401 - 450 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/