Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Olur'da Geçici Yerleşme Şekilleri Öz   PDF
Saliha Koday
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi OLUŞMUŞ ve AKTİVİTESİNİ SÜRDÜREN KARIŞIK TİP BİR HEYELAN: ELMALI-MADENKÖPRÜBAŞI (İSPİR-ERZURUM) HEYELANI, SORUNLAR ve ÖNERİLER/A Complex Type Landslide That Occurred and Maintains Its Activity: The Elmalı-Madenköprübaşı Landslide (İspir-Erzurum) , Problem Öz   PDF
İbrahim Kopar
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Ormaniçi Köylerin Kalkındırılmasında Dokumacılığın Önemli Geçim Kaynağı Durumuna Geldiği Yörelere Bir Örnek: Kışla Deresi Vadisi Öz   PDF
Abdullah Köse
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Orta Çoruh Havzası'nın Coğrafi Koşullarına Göre Şekillenmiş Tipik Bir Köy Yerleşmesi: Yokuşlu (Nihah) Öz   PDF
Abdullah Köse
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi Orta Karadeniz’de Yeni Gelişen Bir Termal Turizm Merkezi: Gözlek Kaplıcası (Amasya) Öz   PDF
FARUK AYLAR
 
Cilt 7, Sayı 8 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA EĞİTİMİNDE HEDEFLER-STRATEJİLER VE AMAÇLAR / The Objectives- Strategies And Goals Within Secondary Education Geography Teaching Öz   PDF
Hayati Doğanay, Serhat Zaman
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ERZURUM ÖRNEĞİ/A Research On The Attıtudes Of Hıgh School Students Towards Geography Courses: The Erzurum Sample Öz   PDF
Serhat Zaman, Ögün Coşkun
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE BALIKÇILIK / Fishery in the Middle and Eastern Black Sea Region Öz   PDF
Mehmet Zaman
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi ORTAÇAĞ İSLAM ÂLEMİNDE ŞEHİR: İBN HALDUN’UN ŞEHRE BAKIŞI / Cıty In Islamic Woırld İn The Middle Ages: Ibn Khaldun’s View Of City Öz   PDF
Süleyman Elmacı, Ünsal Bekdemir
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ÖĞRENCILERİNİN İKLİM VE HAVA DURUMU KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİNLİĞİ Öz   PDF
Yavuz Akbaş, Halil Koca, Mustafa Cin
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Ortaöğretim Coğrafya Programında Deney ve Gezi-Gözlemin Önemi Öz   PDF
Yaşar Gök, Mustafa Girgin
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi OSMANELİ İLÇESİNDE GÖÇ HAREKETLERİ/The Migration Movements in Osmaneli District Öz   PDF
Zafer Başkaya, Yaşar Gök
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi OSMANİYE’DE KENTSEL ARAZİ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MEKÂNSAL SORUNLAR / Environmental Problems Resulting From the Use ou Urban Land in Osmaniye Öz   PDF
Mehmet Tıraş
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Palandöken (Tekederesi) Göleti Çevresinin Rekreasyonel Önemi (Coğrafi bir tanıtım) Öz   PDF
Hayati Doğanay
 
Cilt 8, Sayı 10 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi PASİNLER KAPLICALARININ COĞRAFİ ETÜDÜ / A Geographical Study of the Pasinler Spas (thermal springs) Öz   PDF
Çiğdem Ünal
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Pasinler'de Geleneksel Kır Meskenleri / Traditional Rural Dweilings in Pasinler Town Öz   PDF
Çidem Ünal
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi POLAT MAĞARASI ve TURİZM POTANSİYELİ / Polat Cave and Its Tourism Potential Öz   PDF
Ramazan Sever
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi POPÜLER BİLİM ANLAYIŞI VE COĞRAFYANIN POPÜLERLİĞİ, BİLİM VE TEKNİK DERGİSİ ÖRNEĞİ/ Popular Science Conception and The Popularity of Geography, The Sample of Bilim ve Teknik Journal Öz   PDF
Bülent Güner, M.Dursun Çitçi
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Prof.Dr. Hayati DOĞANAY'IN Özgeçmiş ve Eserleri Öz   PDF
Fatih ORHAN
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Ramsar Sözleşmesi'nin Doğa Koruma Yaklaşımına Eleştirel Bir Yaklaşım/ The Ramsar Convention on Wetlands: A Critical Review Öz   PDF
Yılmaz Arı
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Refahiye İlçe Merkezi'nde Gelişen Bazı Şehirsel Fonksiyonlar Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Refahiye ve Çevresi’nde Geçici Kır Yerleşme Şekilleri/Temprorary Settlements Type in Refahiye and its Surroundings Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi REKREASYONEL AÇIDAN ULUKAYA ŞELALESİ VE KANYONU / Ulukaya Waterfall and Canyon Respect to Recreational Öz   PDF
Ünal Özdemir, Serhat Zaman, Ramazan Sever
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi Safranbolu Platosunda Geçici Kır Yerleşmeleri/Temporary rural settlements in Safranbolu plateau Öz   PDF
Ünal Özdemir, İbrahim Güner, İbrahim Kopar
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Safranbolu ve Safran Tarımı/Safranbolu and Agriculture of Safran Öz   PDF
Ünal Özdemir
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Safranbolu'da Köy Meskenleri Öz   PDF
Ünal Özdemir
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi SAFRANBOLU’NUN KÜLTÜREL MİRAS KAYNAKLARI VE KORUNMASI/Safranbolu’s Cultural Heritage Resources and Their Protection Öz   PDF
Ünal Özdemir
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi SAKALTUTAN GEÇİDİ’NİN(ERZİNCAN) KARAYOLU ULAŞIMINDAKİ ÖNEMİ/The Importance of Sakaltutan Pass (Erzincan) on Road Transportation Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi SALlHLI-GÖRDES ARASINDAKİ DAM YERLEŞMELERİNDE FONKSİYON DEĞİŞMELERİ Öz   PDF
Mustafa Girgin, İbrahim Güner
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi SANAYİ COĞRAFYASI ÖĞRETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDEN “ANKET VE MÜLAKAT ”IN KULLANILMASI / The Usage of “Inquiry” and “Questionnaire” From Research Methods in Instruction of Industry Geography Öz   PDF
Okan Yaşar
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ SANAYİ VE ULAŞIM FONKSİYONLARINA BAĞLI GELİŞEN BİR ŞEHİR: NİZİP A City Which is Developed by Industry and Transport Functions: Nizip Öz   PDF
Mehmet Emin Sönmez, Zafer Başkaya
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ SANAYİDE YER SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE BİR ÖRNEK; TÜRKİYE KİBRİT İNHİSARI VE SİNOP KİBRİT FABRİKASI-An Example to Sıte Selectıon Effecting Factors in Industry; Turkısh Match Monopoly and Sinop Match Factory Öz   PDF
Mutlu KAYA, Cevdet YILMAZ
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi SANDIKLI İLÇESİNDE DOĞAL YAPININ KIR YERLEŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ/Effects on Natural Environment at Rural Settlements in Sandıklı District Öz   PDF
Barış Taş
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Sansa Boğazı'nın (Erzincan) Kara ve Demiryolu Ulaşımındaki Önemi Öz   PDF
Hakkı Yazıcı
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi SARIYER, BEYKOZ VE ŞİLE’DE (İSTANBUL) COĞRAFYA EĞİTİMİ İÇİN ROTA ÖNERİLERİ Suggestion of Routes for Geography Education in Sarıyer, Beykoz and Şile Subprovinces of Istanbul Öz   PDF
Fikret Tuna, Mehmet Akif Sarıkaya
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ ŞARKILARLA COĞRAFYA ÖĞRETİMİ/Geography Teaching by Songs Öz   PDF
Gülay Bedir, Ayşe Akkurt
 
Cilt 8, Sayı 9 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi ŞAVŞAT VE ÇEVRESİNDE TİPİK BİR EV EKLENTİSİ; MEREK / A Typical Additional Part of the House in and Around Şavşat: Merek Öz   PDF
Ünsal BEKDEMİR, Ramazan SEVER
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi SEDİR ADASI VE ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOJİSİ/ Kadrea (Sedir Island) And Geomorphologic Features Of Its Environs Öz   PDF
Mustafa Girgin, Mustafa Ertürk
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Şehir Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Gümüşhane Öz   PDF
Mehmet Zaman, Serkan Doğanay
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi ŞEHİRLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TATVAN ŞEHRİ’NİN BU SINIFLANDIRMALARDAKİ YERİ / Urban Classification and the Position of Tatvan City in Urban Classifications Öz   PDF
Mehmet Sait Şahinalp, Necmettin Elmastaş, Veysi Günal, Sedat Benek
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE BEYŞEHİR İLÇESİ’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ / Population Characteristics of Beyşehir During The Period of Urbanization Öz   PDF
Cemali Sarı
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Şehirsel Fonksiyonlar ve Şehir İçi Arazi Kullanımı Bakımından Patnos/Urban Functions And Intra-Urban Land Use Of Patnos City Öz   PDF
Mehmet Zeydin Yıldız
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Serçeme Çayı Havzasında Yerleşmelerin Coğrafi Özellikleri Öz   PDF
Ramazan Özey
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi SİİRT’İN İNANÇ TURİZMİ MEKÂNLARI: ZİYARET (VEYSEL KARANİ) VE TİLLO (AYDINLAR) ÖRNEKLERİ / Religious Tourism Spaces of Siirt: Ziyaret (Veysel Karani) and Tillo (Aydınlar) Samples Öz   PDF
Nurettin Özgen
 
Cilt 16, Sayı 25 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi SİLİVRİ’DE TURİZMİN GELİŞMESİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ / Development tourısm actıvıtıes in Silivri Öz   PDF
Özlem Sertkaya Doğan
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSİNE OLAN İLGİ DÜZEYLERİ VE CİNSİYET FARKLILIKLARI / Prospective Classroom Teachers’ Interest Level in Geography Subject Gender Differences Öz   PDF
Mustafa Cin
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgileri ve Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği) Öz   PDF
Mete Alım
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Coğrafi Bilgi Kaynakları ve Zihin Haritalarındaki Dünya İmajları Öz   PDF
Yavuz Akbaş, Saliha TOROS
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Sinop-Kastamonu Yöresi Ahşap Kır Meskenlerinde Taş Çatı Örtüsü/The Stone Roof Cover of Wooden Rural Houses in the Sinop-Kastamonu Area Öz   PDF
Cevdet Yılmaz
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi SİNOP-ORDU KIYI KUŞAĞINDA İKLİM KONFORU VE DENİZ TURİZMİ MEVSİMİNİN İKLİM KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENMESİ/ The Determination Of Climate Comfortable And Sea Tourism Season According To The Climatical Conditions On Sinop-Ordu Coastal Belt Öz   PDF
Yüksel Güçlü
 
Toplam 511 ögeden 351 - 400 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/