Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi KIŞ TURİZMİNE BAĞLI OLARAK GELİŞEN BİR KIRSAL YERLEŞME: ÇOBANİSA KÖYÜ(ISPARTA)/ Une Implantatıon Rustıque Au Centre De Tourısme Hıvernal: La Village De Çobanisa(Isparta) Öz   PDF
Salih Ceylan, Hilmi Demirkaya
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ KIZILCAHAMAM İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ ve GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Nedim Usta, Mehmet Zaman
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi KKTC’DE KENTLEŞME / Urbanization in Cyprus Öz   PDF
Ahmet Mor, M.Dursun Çitçi
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi KÖMÜR ÜRETİMİNE BAĞLI OLARAK KURULMUŞ BİR LİMAN: ZONGULDAK LİMANI/ An Emerged Port Wıth The Dependence Of Coal Productıon: Zonguldak Port Öz   PDF
Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Köprüköy Kasabasında Nüfus Hareketleri Öz   PDF
Hasbi Soylu
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi KORUMA-KULLANMA DENGESİ AÇISINDAN CAMİ BOĞAZI YAYLASI VE ÇAKIRGÖL ÇEVRESİNİN TURİSTİK POTANSİYELİNE COĞRAFİ BİR YAKLAŞIM/A Geographical Approach to The Tourism Potential of Cami Boğazı High Plateau and Çakırgöl in View of Protection-Usage Balance Öz   PDF
Serkan Doğanay
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ Kovada Lake National Park and Its Sustainable Management Öz   PDF
Muhammet Bahadır
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ KÖY ENSTİTÜLERİNDE KULLANILAN COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA YER ALAN GÖRSEL ÖĞELER Visual Materials Used in Geography Textbooks of Village Institutes Öz   PDF
Esra Akdoğan(Mindivanlı)
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi KOYULHİSAR İLÇESİNDE (SİVAS) GÖÇ HAREKETLERİ/ Migrations in Koyulhisar (Sivas) Öz   PDF
Eren Yürüdür
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Koyulhisar-Kuzulu (Sivas) Heyelanının Jeomorfolojik Etüdü/ (The geomorphological survey of Koyulhisar-Kuzulu (Sivas) Landslide) Öz   PDF
Ahmet Yıldırım
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Kozan'da Turunçgil Tarımı/Cirtus Fruits Plantation in Kozan Öz   PDF
Mehmet Tıraş
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi KRUVAZİYER TURİZMİ’NDE DİKKAT ÇEKEN BİR NOKTA: KUŞADASI LİMANI Öz   PDF   PDF
İbrahim SEZER
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi KÜLTÜREL COĞRAFYA AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: TARİHİ KAĞIZMAN EVLERİ Öz   PDF
Sinan KOCAMAN, Alperen KAYSERİLİ, Faruk KAYA
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Turkish adaptation of Global Citizenship Scale: Reliability and Validity Öz   PDF
İbrahim Fevzi ŞAHİN, Fatih Çermik
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Kurşunlu ve Düden Çağlayanları Öz   PDF
Hayati Doğanay, Serhat Zaman
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Kurucaşile İlçesinde Geleneksel Ahşap Tekne Yapımı/Traditional Wooden Boat making in Kurucasile Town Öz   PDF
Ünal Özdemir
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi KURULUŞ, GELİŞME VE ŞEHİRSEL FONKSİYONLAR AÇISINDAN GÜRÜN ŞEHRİ / In The Vıew Of Establıshment,Development And Cıty Functıonal Of Cıty Gürün Öz   PDF
Zeki Boyraz, M.Dursun Çitçi
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi KURULUŞU, GELİŞMESİ VE FONKSİYONLARI AÇISINDAN KIRIKHAN ŞEHRİ / The Establihsment, Development And as Regards City Functional Of City Kırıkhan Öz   PDF
Zeki Boyraz
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Kuruluşunun 55. Yıldönümünde Atatürk Üniversitesi’nde Coğrafya Araştırmaları ve Eğitimi Geography Researches and Education in Atatürk University on its 55th Establishment Anniversary Öz   PDF
Hayati Doğanay
 
Cilt 8, Sayı 9 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI’NDA PARK YÖNETİMİ-YÖRE HALKI İLİŞKİSİ / The Relationship between the Administration and Local Residents at Bird Paradise National Park Öz   PDF
Yılmaz ARI
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Kütle Hareketleri Nedeniyle Yeri Değiştirilen Yerleşmelere Bir Örnek:GÖRDES(Manisa) Öz   PDF
Mustafa Girgin
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi LAKAP VE LOGOLARDA TÜRKİYE ŞEHİRLERİ: ANLAMLARIN COĞRAFYASI / Turkey’s Cities in Nicknames and Logos: The geography of meanings Öz   PDF
Alpaslan Aliağaoğlu
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi LAPSEKİ İLÇESİ’NDE KÖY YERLEŞMELERİ / The Village Settlements in Lapseki Administrative District Öz   PDF
Nusret Koca
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi LİSE COĞRAFYA DERSİ ÖĞRENME YAŞANTILARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ / Defining The Realization Level of Learning Experiences in High School Geography Course Öz   PDF
Adem Sezer
 
Cilt 16, Sayı 25 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi LİSE COĞRAFYA DERSİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / Evaluation of High School Geography Course in Terms of Thinking Skills Öz   PDF
Fatih Aydın
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI / The Attitude of High School Students Towards Geography Course Öz   PDF
Mete Alım
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ MAARİF SALNAMELERİNE GÖRE, 19. YÜZYIL SONUNDA VAN’DA EĞİTİM VE KÜLTÜREL HAYAT - According Maarif Yearbooks, Education and Cultural Life in Van at the End of the 19th Century Öz   PDF
Mehmet Zeydin YILDIZ, Orhan DENİZ
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi MADENCİLİĞİN YERLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE BİR ÖRNEK: AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMELERİ / An Example of the Effecets of Mining On Settlements: Amasra Coal Mining Industry Öz   PDF
Ünal Özdemir
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Madra Dağı Kuzey Yamaçlarında Yaylacılık Öz   PDF
Abdullah Köse
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Makü ve Köylerinin Toponimik Analizi Öz   PDF
Amanollah Farajzadyan, İhsan Bulut
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi MALATYA’DAKİ HAVA KİRLİLİĞİNE COĞRAFİ BAKIŞ / A Geographical Look At The Air Pollution In Malatya Öz   PDF
Ramazan Sever
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi MAMAK(ÇANAKLI) BELDESİNDE(AĞLASUN-BURDUR) GELENEKSEL YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜLEN TOPRAK KAP ÜRETİMİNİN KIRSAL TURİZM BAĞLAMINDA İRDELENMESİ Öz   PDF
Salih Ceylan
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi MANİSA-UŞAK DEMİRYOLU ULAŞIMININ YERLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ (I) / Effects Of Manisa-Usak Railway Transportation On Settlement Öz   PDF
Mehmet Akif Ceylan
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Marmara Gölü Öz   PDF
Mustafa Girgin
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi MEKÂNSAL GÜÇ ASYA’NIN SİYASİ GÜCÜ: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Polıtıcal power of spatıal power asıan:Shanghaı cooperatıon organızatıon Öz   PDF
Taşkın Deniz
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi MENCİLİS MAĞARASI / Mencilis Cave Öz   PDF
Ünal Özdemir
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Merhum Hocam PROF.DR. MECDİ EMİROĞLU HAKKINDA Öz   PDF
Hayati Doğanay
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Mescitli (İspir-Erzurum) Heyelanı Öz   PDF
Çiğdem Ünal
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi MESUDİYE (ORDU) KÖYKENT PROJESİ / Village-Townships Project of Mesudiye (Ordu) Öz   PDF
Adem Başıbüyük
 
Cilt 18, Sayı 29 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi MEZRAA YERLEŞMELERİYLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA A Comparative Research on Mezraa Settlements Öz   PDF
Hayati Doğanay, Ogün Coşkun
 
Cilt 8, Sayı 9 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE İNCELEME GEZİLERİ / EXCURSIONS REGARDING GEOGRAPHY TEACHING IN FACULTY OF EDUCATION, MUĞLA UNIVERSITY Öz   PDF
İbrahim GÜNER, Ömer AYDOĞDU
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi MÜLTECİ HAREKETLERİ AÇISINDAN VAN KENTİNİN DURUMU VE KENTTEKİ MÜLTECİLERİN DEMOĞRAFİK PROFİLİ/ Van City in Terms of Refuge Mobilitıes and The Demographic Profile of Refugees Öz   PDF
Orhan Deniz
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Murat Nehri Havzasının (Fırat) Su Potansiyeli ve Değerlendirilmesi/(The Water Potantial Of Murat River (Fırat) Basin And Its Evaluation Öz   PDF
Halil Günek
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Neden Coğrafya Öğreniyoruz ?/ We are we learning geography Öz   PDF
Mustafa Girgin
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLER ve ÇEVRESEL ETKİLERİ (REŞADİYE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ ÖRNEĞİ) Rıver Type Power Plants And Theır Envıronmental Effects (The Sample Of Reşadiye Hidroelectricity Power Plants) Öz   PDF
Vedat Karadeniz, Erdal Akpınar, Adem Başıbüyük
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi NİĞDE YÖRESİ KAPLICA, İÇMECE VE DOĞAL MİNERALLİ SULARI, SORUNLAR VE ÖNERİLER The Problems And Solutions About Hotspring, Drinking Water And Natural Mineral İn The Territory Of Niğde Öz   PDF
Emin Toroğlu, Serdar Ceylan
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Nizip İlçesi’nde (Gaziantep) Prina (Çeltik) Odunun Üretimi Ve Tüketimi Öz   PDF
Rıdvan ERDOĞAN
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME (ÖTMG) DERSİNİN ÖNEMİ VE ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖNERİLER / The Iportance of Teaching Technologies and Material Development Course And Suggestion on the Teaching Process Öz   PDF
Mete Alım
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE 9. SINIF COĞRAFYA DERSLERİNDE YARARLANILAN ARAÇ-GEREÇLER İLE MATERYAL VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ / Tools, Material and Teaching Methods Used in Ninth Class Geography Courses According to the Opinions of Teachers and St Öz   PDF
Mete Alım, Mustafa Girgin
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Oltu (Erzurum) İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özellikleri İle İlgili Bir İnceleme / A Study on the Geographical Features of Village Settlements in Oltu Town Öz   PDF
Lütfi Özav
 
Toplam 511 ögeden 301 - 350 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/