Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ/Teachers And Students Views Over The Primary Scholl’s 6th And 7th Grades Level Of Achieving Of The... Öz   PDF
Ahmet Nalçacı
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMUNU ANLAMA DÜZEYLERİ VE YANLIŞ ANLAMALARI / 6th Grade Primary School Students’ Understanding Levels and Their Misunderstandings of Turkey’s Mathematic Location Öz   PDF
Mustafa Cin, İdris Engin, Yavuz Akbaş
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ (ERZURUM ÖRNEĞİ) Identifying the Environmental Attitudes of 7th and 8th Grade Elementary Students (Erzurum Sample) Öz   PDF
Ahmet Nalçacı, Adem Beldağ
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER İLE BUNLARIN UYGULANMA SIKLIĞI / Methods And Techniques Used In Teaching Geography Subjects In Social Sciences Lessons In The First Stage Of Elemen Öz   PDF
Çiğdem Ünal, Tekin Çelikkaya
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi İLKÖĞRETİM VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ (8. SINIF) KAZANIMLARI İLE DEĞERLENDİRME SORULARININ SOLO TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ Öz   PDF
Melehat Gezer, Mustafa İLHAN
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi İlköğretimde Çevre Eğitimi/Environmental Education in Primary Education Öz   PDF
Ramazan Sever, Osman Samancı
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi İlköğretimde Deprem ve Depremin Zararlarından Korunma Yollarının Önemi Öz   PDF
Ünal Özdemir, Mustafa Ertürk, İbrahim Güner, M.Kürşat Koca
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ İNAÇ TURİZMİ İŞLEVİYLE GELİŞMEKTE OLAN HAÇKA YAYLASI/Developing Haçka Yayla with its Belief Tourism Function Öz   PDF
Ahmet Çavuş
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi İNTİHAR VE İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN BİREYLERİN CİNSİYETİ, EĞİTİM DÜZEYLERİ VE COĞRAFİ DAĞILIMLARI:KÜTAHYA ŞEHRİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ali Özel, Nurdan Keser, Emrah Köksal
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi İNTİHARLAR COĞRAFYASI: RUSYA ÖRNEĞİ Geography Of Suicide: Russia Example Öz   PDF
Emin Atasoy, Mustafa Ertürk
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi İSCEHİSAR HAVZASIN’DA ARAZİ KULLANIMI VE SORUNLARI / land use and its problems in İscehisar basın Öz   PDF
Mehmet Ali Özdemir, Çetin Şenkul
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ İSÇEHİSAR İLÇESİNDE MERMER SANAYİSİ VE ÇEVRE SORUNLARI Öz   PDF
Barış Taş, Muammer Çakır
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi İskilip İlçesi'nin Demografik Özellikleri Öz   PDF
Mustafa Ertürk, Hakkı Yazıcı, Adem Başıbüyük
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi İskilip'te Yaylacılık Öz   PDF
Mustafa Ertürk, Hayati Doğanay, İbrahim Güner
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi ISPARTA YÖRESİNDE FİZİKİ ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN YERLEŞME BİRİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / The Physical Environmental İmpacts on The Dwelling Places of Isparta and Surrounding Area Öz   PDF
Sevil Sargın
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi ISPARTA’DA KENTSEL KORUMA / City Preservation in Isparta Öz   PDF
Sevil Sargın
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi İstanbul Boğaz Köprülerinin Kentiçi, Şehirlerarası ve Uluslararası Ulaşımındaki Önemi Öz   PDF
Nuriye Garipağaoğlu
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi İSTANBUL KIYILARINDA 1987 ve 2007 YILLARI ARASINDA ARAZİ KULLANIMINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER Coastal Land Use Changes in Istanbul between 1987 and 2007 Öz   PDF
Sümeyra Kurt, Ali Demirci, Ahmet Karaburun
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi İvrindi Çevresinde Saya Yerleşmeleri Öz   PDF
Abdullah Köse
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi KAĞIZMAN İLÇESİNDE MEYVECİLİK / Fruıt-Growıng In The Town Of Kağızman Öz   PDF
Zeki Koday
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi KAĞIZMAN (KARS) KAYATUZU TUZLASI / Kağızman (Kars) Rock-Salt Saltpan Öz   PDF
Saliha Koday, Zerrin Karakuzulu, Cemal Sevindi
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Kağızman'da (Kars) Doğal Çevre Sorunları Öz   PDF
Sebahat Uzun
 
Cilt 8, Sayı 10 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi KAHRAMAN MARAŞ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI BİBER TARIMI / Red Pepper Agriculture in Kahramanmaraş Öz   PDF
Mehmet Tıraş
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi KAHRAMANMARAŞ’TA DONDURMACILIK VE ORTAYA ÇIKARDIĞI MEVSİMLİK GÖÇ/THE ICE CREAM PRODUCT IN KAHRAMANMARAŞ AND ITS RESULTS, SEASONAL MIGRATION Öz   PDF
Emin Toroğlu, Nadire Karademir, Mehmet Tıraş
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi KAHRAMANMARAŞ’TA GÜNÜBİRLİK REKREASYON ALANINA BİR ÖRNEK: BAŞKONUŞ/ An Example of Daily Recreation Area in Kahramanmaraş: Başkonuş Öz   PDF
Mehmet Tıraş
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi KAHRAMANMARAŞ’TA ULAŞIM PROBLEMLERI VE HALKIN ULAŞIM SISTEMINE VE PROBLEMLERINE BAKIŞI/ Transportation Problems and Public View about Transportation System and Problems in Kahramanmaraş Öz   PDF
Ersin Kaya Sandal
 
Cilt 18, Sayı 29 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi KAHRAMANMARAŞ’TA YEŞİL ALANLARIN YETERLİLİĞİ İLE HALKIN BEKLENTİLERİNİN VE BİLİNÇ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Determination of People's Expectations and Consciousness with Adequacy of Green Spaces in Kahramanmaraş Öz   PDF
Ersin Kaya Sandal, Nadire Karademir
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi KALE İÇİNDE BİR KÖY YERLEŞMESİ “TUNÇKAYA” / Tunçkaya, a village settlement wıthın a castle Öz   PDF
Zeki Koday, Saliha Koday, Zerrin Karakuzulu
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Kalecik Heyelanı-Karlıova Öz   PDF
İhsan Bulut, Mustafa Girgin, Yaşar Gök
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Kapadokya Volkanik Provensinde İlkel Mağara Konut Esinli Tüf Ambarlara İki Örnek; Güzelöz(Kayseri) ve Şahinefendi (Nevşehir) Tüf Ambarları Öz   PDF
İbrahim Kopar
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi KARASU (FIRAT) HAVZASININ SU POTANSiYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ / The Water Potantial of Karasu (Fırat) Basin and Its Evaluation Öz   PDF
Halil Günek
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Karlıova'da (Yukarı Göynük Çayı Havzası) Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık/Cow and sheep husbandry in Karlıova (Upper Göynük Village Area) Öz   PDF
Halil Koca, Ramazan Sever
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi KARLIOVA’NIN ARICILIK POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRME DURUMU / Beekeeping Potential in Karlıova and Use Of This Potential Öz   PDF
Ramazan Sever, Halil Koca
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Kars İlinde Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık; Livestock Breeding in Kars Province Öz   PDF
Mucip DEMİR
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi Kars İlinin Arıcılık Potansiyeli ve Değerlendirme Durumu Öz   PDF
Mucip Demir
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Kars İlinin Nüfus Gelişimi ve Başlıca Demografik Özellikleri Öz   PDF
Mucip Demir
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi KAYABEYLİ’NİN (BASKİL/ELAZIĞ) YER DEĞİŞTİRMESİNDE ETKİLİ OLAN DOĞAL OLAYLAR/ Natural Events Affected Change Place Of Kayabeyli Village (Baskil/Elazığ) Öz   PDF
Murat Sunkar
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi KAYBOLMAKTA OLAN BİR KIRSAL MADDİ KÜLTÜR ÖRNEĞİ: SU DEĞİRMENLERİ(AĞLASUN ÖRNEĞİ) An Example of Disappearing Rural Material Culture: Water Mills (Example of Ağlasun) Öz   PDF
Salih Ceylan
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Kaynak Tuzlalarına Bir Örnek: Aşkale Tuzlası/A Sample to Spring Saltpans: Askale Saltpan Öz   PDF
Serkan Doğanay
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı'na Yönelik Öğrenci Tercihlerinin On Yıllık Seyri (1992-2002 Devresi) Öz   PDF
Hayati Doğanay, Serhat Zaman
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Kefe Yaylasında (Serinhisar-Denizli) Fonksiyon Değişikliğiyle Ortaya Çıkan Rekreasyonel Faaliyetler / Recreauonal Activuies Emerged As A Result Of Function Change On Kefe Plateau (Serinhisar-Denizli) Öz   PDF
Bayram Çetin
 
Cilt 8, Sayı 10 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi KELKİT İLÇESİNDE COĞRAFÎ FAKTÖRLERİN ÖRGÜN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ / Effects Of Geographical Factors On Formal Education In Kelkit Town Öz   PDF
Erdal Akpınar
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİ VE SOSYAL AKTİVİTE İLİŞKİSİ: AVCILAR İLÇESİ ÖRNEĞİ Relationship between Urban Transportation Systems and Social Activities: Spatial Case Study of Avcılar District, Istanbul. Öz   PDF
Arif Keçeli, Sinan Kocaman, Gökhan Mert
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi Kentsel Dönüşümde Kültürel Miras Değerlerinin Korunması: Erzurum Örneği Öz   PDF
Namık Tanfer Altaş
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi KENTSEL FONKSİYONLARI AZ GELİŞMİŞ KASABALARA BİR ÖRNEK: DOMANİÇ/A Sample For The Towns Whose Urban Functıons Are Underdeveloped: Domaniç Öz   PDF
Namık Tanfer Altaş
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi KENTSEL MEKAN KULLANIMINDAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: BURSA VE ÇANAKKALE’NİN PERİYODİK (HAFTALIK) PAZARLARINDAN ÖRNEKLER. / An Approach On the Differences From Periodic (Weekly) Markets of Bursa and Çanakkale Cities. Öz   PDF
Vedat Çalışkan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Kilis'in Şehir Coğrafyası Özelliklerine Genel Bir Bakış/The Urban Geography of Kilis Öz   PDF
Ökkeş Kesici
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi KIRSAL KESİMDE İKAMET EDEN LİSANS ÖĞRENCİLERİN ŞEHİR ALGILARI: NİTEL BİR ANALİZ Perceptions of Undergraduate Students Residing in Rural Areas City: A Qualitative Analysis Öz   PDF
Çiğdem Ünal, İlhan İlter, Bayram Yılar
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi KIRSAL MİMARİNİN ÖRNEKLERİNDEN “SERENLER”İN COĞRAFİ AÇIDAN İRDELENMESİ Öz   PDF
Salih Ceylan
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi KIRSAL TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ YÖNÜNDEN MADEN KÖYÜ VE YAYLASI (ŞAVŞAT) Öz   PDF
Fatih ORHAN
 
Toplam 511 ögeden 251 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/