Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Garnizon Şehirlerine Tipik Bir Örnek: Sarıkamış/ATypical Example of Garrison Towns: Sarıkamış Öz   PDF
Cemal Sevindi
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi Geçmiş Sayı İndeksi Öz   PDF
Doğu Coğrafya Dergisi Erzurum
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Geçmiş Sayı İndeksi Öz   PDF
İbrahim Fevzi ŞAHİN
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Geçmiş Sayı İndeksi Öz   PDF
Editör -
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KURUÇAY (İliç-ERZİNCAN)/From the Past to the Present KURUÇAY Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin, Hayati Doğanay
 
Cilt 16, Sayı 25 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi GEDİZ HAVZASINDA TARİHİ KÖPRÜLER VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ / Historical Bridges in the Gediz Basin and Their Functional Features Öz   PDF
Mehmet Akif Ceylan
 
Cilt 18, Sayı 29 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi GELENEKSEL EL SANATLARINA BİR ÖRNEK: SÜRMENE BIÇAĞI ÜRETİMİ An example of Traditional Handicraft: Production of Sürmene Knife Öz   PDF
Hayati Doğanay, Ahmet Çavuş
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi GELENEKSEL ERZURUM EVLERİNİN KÜLTÜREL COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ The Investigation of The Erzurum Traditional Houses from The Perspective of Cultural Geography Öz   PDF
Yaşar Gök, Alperen Kayserili
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Geleneksel Yayla Şenliklerinin Doğu Karadeniz Bölümü Yayla Turizminin Geliştirilmesindeki Rolü/The Role of Traditional Plateau Festevais in the Development of the Plateau Tourism of Eastern Blacksea Region Öz   PDF
Mehmet Zaman
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi GELİŞİMİ VE DAĞILIŞI BAKIMINDAN TÜRKİYE İPEKBÖCEKCİLİĞİNDE BİLECİK İLİNİN YERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Development and Distribution Terms The Place, Distribution, Problems and Solutions of Bilecik District in Silkworm Breeding in Turkey Öz   PDF
Zafer Başkaya
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi GELİŞMEKTE OLAN BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ (ELAZIĞ) HAZAR BABA / Hazar Baba (Elazığ) A Tourısm Centre In Wınter In A Development Perıod Öz   PDF
Zeki Boyraz, M.Ali Özdemir
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ GEOTASARIMIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İLİŞKİSİ - Historical Evolution of Geodesign and Relationship with GIS Öz   PDF
Resul ÇÖMERT, Özge BİLGET, Fırat OLCAY, Talha AKSOY, Esra ŞENÖZ, Alper ÇABUK
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi GERCANİS VE KURUÇAY KAZALARININ XVII. YÜZYIL ORTALARINDAKİ NÜFUS VE YERLEŞME ÖZELLİKLERİ/Demographic and Residential Propertiess of Gercanis and Kurucay Subprovinces in Mıd 17th Century Öz   PDF
Adem Başıbüyük
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Geşmişteki Önemi Azalmış Kent Yerleşmelerine Bir Örnek: BİTLİS Öz   PDF
Kenan Arınç
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi GİLİNDİRE (AYNALIGÖL) MAĞARASI’NIN TURİZM POTANSİYELİ (AYDINCIK, MERSİN) Tourism Potential of Gilindire (Aynalıgöl) Cave (Aydıncık, Mersin) Öz   PDF
Emre Özşahin, Çağlar Kıvanç Kaymaz
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Giresun'un Tarihi Coğrafyası Öz   PDF
Ünsal Bekdemir, Mustafa Ertürk, İbrahim Güner
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Gittikçe Önem Kazanan Bir Çevre Sorunu:Gürültü Kirliliği ve Erzurum Örneği/An environmental problem growing more dangerous: Noise pollution and the example of Erzurum Öz   PDF
İbrahim Kopar
 
Cilt 16, Sayı 25 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi GÖLPAZARI’NIN KURULUŞU, GELİŞMESİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ/ The Foundation, Development and Functional Features of Gölpazarı Öz   PDF
Zafer Başkaya
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Gömme Ekmek Kültürü ve Toprak Pilekiler/The Culture of "Buried Brea" and Clay Circular Pots Öz   PDF
Sebahat Uzun, Ali Uzun
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Gözne'de Yayla Turizmi Öz   PDF
Halil Koca
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Gümüşhane İli'nin Turizm Potansiyeli Öz   PDF
Mehmet Zaman
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Güney Çağlayanı'nın Rekreasyonel Önemi Öz   PDF
Mehmet Akif Ceylan
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi Gürcistan İzlenimleri Öz   PDF
Rıdvan Canım
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi GÜRPINAR’DAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELERDEKİ YAPILAŞMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ/Evaluating the Urbanization Process in Gurpinar in Terms of Construction-related Activities Within Landslide Risk Areas Öz   PDF
Ali Demirci, Mehmet Karakuyu, Süleyman İncekara, Ahmet Karaburun
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Güzeldere Yarmavadisi (Ağrı-Eleşkirt) Öz   PDF
Mustafa Girgin
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi HASAN DAĞI’NDA (AKSARAY-NİĞDE) HÂLÂ ÖNEMİNİ KORUYAN BASİT SU YAPILARI: SARNIÇLAR VE KUYULAR / Simple Water Constructions That Still Preserve Their Importance on Mt. Hasan (Aksaray-Niğde): Cisterns and Wells Öz   PDF
İbrahim Kopar
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Hasankale'nin Kuruluş ve Gelişimini Hazırlayan Coğrafi Faktörler Öz   PDF
Çidem Ünal
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ HATAY’DA KENTLEŞMENİN SEYRİ (1940-2009) ve MEKÂNSAL DAĞILIŞI/ The Course Of Urbanızatıon (1940-2009) And Its Spatial Dispersion in Hatay Öz   PDF
Bayram Çetin
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ HAYVAN VARLIĞINA GÖRE ÇANAKKALE BİYOGAZ POTANSİYELİNİN TESPİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA-A STUDY FOR DETERMINATION OF BIOGAS POTENTIAL in ÇANAKKALE, ASSETS BY ANIMALS Öz   PDF
Rüştü ILGAR
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi Hayvancılıkta Önemli Bir Yem Kaynağı: SİLAJ/ An Important Cattle Feed: SILAGE Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin, Mehmet Zaman
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi Her Yönüyle Bir Eğitim Gönüllüsü OTUZUNCU AKADEMİK YILINDA PROF. DR. HAYATİ DOĞANAY Öz   PDF
Ramazan Sever
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi Hersek Deltasında (Yalova) Kıyı Çizgisi-Kıyı Alanı Değişimleri ve Etkileri Öz   PDF
Murat UZUN
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Hınıs ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri Öz   PDF
Selahattin Polat
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Horasan İlçesinde Nüfus Hareketleri/Movements of Population in Town of Horasan Öz   PDF
Yaşar Gök
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi HORASAN İLÇESİ’NDEKİ KIR MESKENLERİNİN KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIŞ AÇISIYLA İNCELENMESİ/ An Investigation Of The Rural Dwellings In Town Of Horasan From The Perspective Of Cultural Geography Öz   PDF
Alperen Kayserili, Namık Tanfer Altaş
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Horasan-Gerek Köyü'nde 30 Ekim 1983 Depremi Sonrası Yapılan Afet Konutlarının Başlıca Planlama Sorunları Öz   PDF
Yaşar Gök
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi HURDACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRSAL GÖÇLERE ETKİSİ: KARANLIKDERE, KAYI VE TEPEKÖY (NİĞDE) ÖRNEĞİ Effect to Rural Migrations of Scrap Business: Karanlıkdere, Tepeköy and Kayı Villages (Niğde) Example Öz   PDF
Emin Toroğlu, Serdar Ceylan
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi İÇ GÖÇLER AÇISINDAN ERZURUM İLİNİN ANALİZİ/The Analysis of Erzurum Province In Terms Of Internal Migrations Öz   PDF
Ogün Coşkun
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ İçindekiler Öz   PDF
İbrahim Fevzi ŞAHİN
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ İçindekiler Öz   PDF
İbrahim Fevzi ŞAHİN
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi İÇİNDEKİLER Öz   PDF
Editör Eritör
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ İÇİNDEKİLER Öz   PDF
İbrahim Fevzi ŞAHİN
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ İçindekiler Öz   PDF
Editör Editöd
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Iğdır İli'ndeki Yer Adlarının Kaynakları Öz   PDF
İbrahim Güner, Mustafa Ertürk, Ünsal Bekdemir
 
Cilt 7, Sayı 8 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi IĞDIR KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ / Iğdır Kâzım Karabekir Agricultural Plant Öz   PDF
Mete ALIM, Oğuz ŞİMŞEK
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Iğdır Ovası ve Çevresinde Yaylacılık Öz   PDF
İbrahim Göner
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Iğdır Ovası'nda Pamuk Tarımını Hazırlayan Coğrafi Faktörler Öz   PDF
İbrahim Güner
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi IĞDIR’DA KAYISI TARIMI VE BAŞLICA SORUNLARI / Apricot Agrıculture In Iğdır and Major Problems Öz   PDF
Mete Alım, Günay Kaya
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE PLANSIZ ŞEHİRLEŞMENİN KİLİS ŞEHRİNDE YOL AÇTIĞI SEL FELAKETLERİ The Flood Events in Kilis City Depending on Climate Change and Unplanned Urbanization Öz   PDF
Mehmet Emin Sönmez, Ökkeş Kesici
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi İlk Çekirdeğini Banı Yerleşmesi Oluşturan Kalecik Köyünün Monoğrafyası Öz   PDF
Halil Koca
 
Toplam 511 ögeden 201 - 250 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/