Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi DOĞAL SÜREÇLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI TARİHİN ÖNEMLİ BİR STRATEJİK NOKTASI: KEMAH (ERZİNCAN) KALESİ / A Strategic Point of Historical Resulting From Natural Processes: Kemah (Erzincan) Castle Öz   PDF
Adem Başıbüyük
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi DOĞAL VE KÜLTÜREL ORTAMLA ETKİLEŞİMİ YÖNÜYLE SÜRMENE’DE ÇAY, FINDIK VE MISIR TARIMI Agriculture of Tea, Nut, And Maize In Sürmene In Terms Of Its Interaction With The Natural And Cultural Environment Öz   PDF
Srhat Zaman, Mehmet Cerrah
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE KENTLEŞME VE KENTSEL GELİŞİM Urbanization and Urban Development in Eastern Anatolia Region Öz   PDF
Ogün COŞKUN
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE NÜFUSUN CİNSİYET VE YAŞ YAPISI / The Sex and Age Structure of the Population in the Eastern Anatolia Region Öz   PDF
Adem Başıüyük
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜKLERİNİN DAĞILIŞI / The Distribution of the Average Sizes of Households in the Eastern Anatolia Region Öz   PDF
Adem Başıbüyük
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HIZLA NÜFUS KAYBEDEN TİPİK BİR İLÇE MERKEZİ: PÜLÜMÜR / A Town Which Has A Quick Population Loss In The Eastern Anatolia: Pülümür Öz   PDF
Hakkı Yazıcı, Erdal Akpınar, İbrahim Fevzi Şahin
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Doğu Anadolu Petrol Yatakları İle İlgili Bir Belge Öz   PDF
Muammer Demirel
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Doğu Karadeniz Bölümü'nde Turunçgil Tarımı / Citrus Agriculture in Eastern Black Sea Region Öz   PDF
Serkan Doğanay, Mete Alım, N.Tanfer Altaş
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi Doğu Karadeniz Bölümünde Gelişmekte Olan yayla Turizm Merkezlerine Bir Örnek:Bektaş Yaylası/An Example to Developing Centers of Plateau Tourism in Black Sea Region:Bektaş Plateau Öz   PDF
Ünsal Bekdemir, Ünal Özsdemir
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi DOĞU KARADENİZ’DE ALTERNATİF BİR TURİZM MERKEZİ: KÜMBET YAYLASI/An Alternative Tourism Sector in Black Sea Region: Kumbet Plain Öz   PDF
Mehmet Zaman, İbrahim Fevzi Şahin, Neşet Bayram
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ DOĞU KARADENİZ’DE GELİŞME POTANSİYELİ YÜKSEK BİR YAYLA TURİZM MERKEZİ: KULAKKAYA YAYLASI Öz   PDF
İbrahim SEZER
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi DOĞU KARADENİZ’DE YAYLA TURİZMİ MERKEZLERİNE YENİ BİR ÖRNEK: TAŞKÖPRÜ YAYLASI A New Destination for Yayla Tourism in Eastern Black Sea: Taşköprü Yayla Öz   PDF
Serkan Doğanay
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi DOĞU VE GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİNİN TERÖR FAALİYETLERİ VE SINIR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ/The Evaluation Of The Physical Characteristics Of The East And The Southern-East Anatolia Regions From The Point Of ... Öz   PDF
M.Taner Şengün, Zeki Boyraz
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Domaniç'te Kır Meskenleri/The Rural Houses in Domanicg Öz   PDF
Namık Tanfer Altaş, Yaşar Gök, Serkan Doğanay
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Dünden Bugüne Sivaslı İlçesinde Nüfus Artışı Öz   PDF
Lütfi Özav
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi EDİRNE İLİ’NİN NÜFUS HAREKETLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE SON DÖNEMDE GÖÇLERE KATILANLARIN SOSYO-EKONOMİK NİTELİKLERİ/The Study of The Province of Edirne in Respect of Population Movements and The Socia-Economic Qualifications of Those Who Have Partic.. Öz   PDF
Okan Yaşar
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi EFLANİ İLÇESİ’NDE (KARABÜK) NÜFUS/ Populatıon in Eflani Dıstrıct (Karabük) Öz   PDF
Güzin Kantürk Yiğit
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi EĞERTEPE TÜNEMİŞ SENKLİNALİ (TURHAL-TOKAT)/ The Eğertepe Perched Syncline (Turhal-Tokat) Öz   PDF
H.İbrahim Zeybek
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Eğirdir Gölü'nde Su Ürünleri Avcılığı/Fishing in Lake Egirdir Öz   PDF
Serhat Zaman, Bayram Çetin
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Bilal Duman, Mustafa Girgin
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Ekolojik Faktörlerin Karaerik Üzüm Çeşidi Yetiştiriciliğine Etkileri/The Effects Of Ecological Factors On Growing Vitis Vinifera Cv. Karaerik Öz   PDF
Erdal Akpınar, Demet Yiğit
 
Cilt 8, Sayı 10 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi Ekolojik Yönleriyle; BURSA OVASI’NDA ARAZİ KULLANILIŞI VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ / Ecological Aspects of Environmental Impact Assessment and Land Use of Bursa Plain Öz   PDF
Kenan Arınç
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Ekonomik Fonksiyonları Yönünden Tipik Bir Tarım Kasabası:GÖLE(Ardahan) Öz   PDF
Salih Ceylan
 
Cilt 7, Sayı 8 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi ELAZIĞ ŞEHİR MERKEZİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİ DOĞURAN NEDENLER VE KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİNE COĞRAFİ BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
M. Ali ÖZDEMİR, Zeki BOYRAZ
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi ELAZIĞ ŞEHİR MERKEZİNDE YEŞİL ALAN KULLANIMLARININ DAĞILIMINA COĞRAFİ BİR BAKIŞ/ A Geographıcal Overvıew On The Dıstrıbutıon Of The Green Area in The Elazıg City Center Öz   PDF
M.Taner Şengün, Önder Üstündağ
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Elazığ Şehrinde Suçların Dağılışı ve Özellikleri/Crime Distribution and its Characteristics in Elazig City Öz   PDF
Erdal Karakaş
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi ELAZIĞ ŞEHRİ’NİN ÇEVRE SORUNLARI / Envıronmental Problems Of The Cıty, Elazığ Öz   PDF
Ahmet Mor, M. Dursun Çitçi
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ ENERJİ COĞRAFYASI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE LİNYİT Öz   PDF
Süheyla Üçışık Erbilen, Güven Şahin
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi Erdemli (Kayseri) Maden Suyu Kaynağının Rekreasyon Alanı Olarak Planlanması/The Planning of Erdemli (Kayseri) Mineral Spring Water as Field of Recreation Öz   PDF
İbrahim Kopar
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Erdemli'de Turunçgil Tarımının Coğrafi Esasları Öz   PDF
Halil Koca
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi ERFELEK ÇAĞLAYANLARI, SİNOP / Erfelek Waterfalls, Sinop Öz   PDF
Sebahat Uzun, Ali Uzun, Cevdet Yılmaz, Halil İbrahim Zeybek
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi ERZİNCAN İLİ’NDE ARICILIK / Bee-raising in Erzincan Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin, Yaşar Gök
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi ERZİNCAN İLİ’NİN TURİZM POTANSİYELİ ve İLDEKİ EKOTURİZM UYGULAMALARI/ Turism Potential in Erzincan City and its Ecoturism Facilities Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi ERZİNCAN OVASINDA TOKİ UYGULAMALARI VE KENTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ The Activities of Housing Development Administration (Toki) in Erzincan Plain and the Effects of Them on Urbanization Öz   PDF
Halil Koca, Vedat Karadeniz
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi ERZURUM LİSELERİNDE GÖREVLİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN KİMİ PROFİL ÖZELLİKLERİ VE BU OKULLARDA COĞRAFYA EĞİTİMİNE YÖNELİK TEKNOLOJİK DONANIM Öz   PDF
Hayati Doğanay, Yaşar Gök, Serhat Zaman
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi Erzurum Sazlıkları/Reedbeds in Erzurum Öz   PDF
Selahattin Tozlu
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi ERZURUM-BİNGÖL KARAYOLU’NDA ULAŞIMI GÜÇLEŞTİREN COĞRAFî ETMENLER / Geographıcal Factors Affecting Transportation On Erzurum-Bingöl Road Öz   PDF
Ramazan Sever
 
Cilt 16, Sayı 25 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi ERZURUM-KARS DEPREMİ (30 EKİM 1983) İLE AŞKALE DEPREMLERİ (25–28 MART 2004) SONRASI İNŞA EDİLMİŞ OLAN AFET KONUTLARININ COĞRAFİ AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMALARI/Geographic Comparison of Disaster Homes Built after Erzurum-Kars Earthquake (30 October 1983) and Aş Öz   PDF
Yaşar Gök
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Erzurum-Kars Depremi'nden (1983) Sonra Yeri Değiştirilen Yerleşmeler/The replacement of the settlements after the earthquake, Erzurum-Kars, 1983 Öz   PDF
Yaşar Gök
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi ERZURUM-KARS TOPYOLU/The cannon route (Topyolu) between Erzurum and Kars Öz   PDF
Selahattin Tozlu, Yaşar Gök
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi ERZURUM’UN HAYVANCILIK POTANSİYELİ / Stock-Breeding Potential(ity) of Erzurum Öz   PDF
Çiğdem Ünal
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi ERZURUM’UN SPOR-KAMP TURİZMİ POTANSİYELİ / Sports-Camp Tourism Potential Of Erzurum Öz   PDF
Halil Koca, Serhat Zaman, Ogün Coşkun
 
Cilt 8, Sayı 10 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi ERZURUM’UN TARIM POTANSİYELİ / The Agrıcultural Potentıal Of Erzurum Öz   PDF
Çiğdem Ünal
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Eşme'nin (Uşak) Kuruluşu, Gelişmesi ve Fonksiyonel Özellikleri/ Foundation of Esme (Usak), It's Development And Functional Specialities Öz   PDF
Mehmet Akif Ceylan
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi ETNOCOĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN BULGARİSTAN ROMANLARI / Bulgarian Novels from Ethno-geographical Perspectives Öz   PDF
Emin Atasoy, Mustafa Ertürk
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi FEMİNİST COĞRAFYA VE KADIN GÖÇMENLER/Feminist Geography and Migrant Women Öz   PDF
Hayati Doğanay, İbrahim Fevzi Şahin, Ünal Özdemir
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN FORMASYON HAKKINA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞI Öz   PDF
Ercan Kaya, Yasemin Harurloğlu, Sevtap Keser, Ayten Horoz
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi FETHİYE’DE YAYLALAR ve YAYLACILIK / High Plateaus and Transhumance in Fethiye Öz   PDF
İbrahim Güner, Mustafa Ertürk
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Fitolojik Kökenli Bir Fosil: OLTU TAŞI Öz   PDF
Hayati Doğanay
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi GAP BÖLGESİ’NDE KENTLEŞME HAREKETLERİ (1927–2000) / Modes Of Urbanızatıon In Gap Regıon (1927–2000) Öz   PDF
Mehmet Zeydin Yıldız, Süreyya Bayram
 
Toplam 511 ögeden 151 - 200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/