Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFİ AÇIDAN TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA SORUNU / The Problem of Rural Development in Turkey in the View of Geography Öz   PDF
Adem Başıbüyük
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFİ BECERİLER VE BUNLARI ÖĞRENCİLERE KAZANDIRMA YOLLARI / How to Teach Geography Skills to Students? Öz   PDF
Halil İbrahim Taş
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi Coğrafî Bir Tanıtım: ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT KAYAK TURİZM MERKEZİ Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin, Hakkı Yazıcı
 
Cilt 16, Sayı 25 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFİ FAKTÖRLERİN AZ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ve REFAHİYE (ERZİNCAN) ÖRNEĞİ/The impact of geographical factors on underdevelopment, and the example of Refahiye (Erzincan) Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin
 
Cilt 8, Sayı 10 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI / Altındere Valley National Park in View of its Geographical Features Öz   PDF
Serkan Doğanay
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFİ YÖNLERİYLE ANTALYA’DA ÖRTÜ ALTI SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ / Production of Decorative Plants and Geographical Conditions in Antalya Öz   PDF
Serhat Zaman, Ünal Özdemir, Ramazan Sever
 
Cilt 16, Sayı 25 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA DERSLERİ İÇİN KABARTMA HARİTA YAPIMI / Relief Map Design for Geography Courses Öz   PDF
Mete Alım, Mustafa Girgin
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA DERSLERİ İÇİN MATERYAL TASARIMI / Material Design for Geography Lessons Öz   PDF
Mete Alım
 
Cilt 7, Sayı 8 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I. SINIF OĞRENCİLERİNİN PROFİLLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Mete ALIM, Serkan DOĞANAY
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM (MM) UYGULAMALARI, ANİMASYONLAR VE ÖNEMİ / MM Applications in Geography Education, animations. and its Importance Öz   PDF
Sabri Karadoğan, Handan Arslan
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Coğrafya Eğitiminde Görselleştirmenin Önemi: Mekansal Algılamaya Pedagojik Bir Yaklaşım/The Importance of Vitualizations in Geographic Education: An Educational Aproaches to Spatial Context Öz   PDF
Halil İbrahim Taş
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA ÖĞRENMEK NİÇİN ÖNEMLİDİR? LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI Öz   PDF
Ali Osman KOCALAR, Hilmi DEMİRKAYA
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Study for Improving Motivation Scale of Secondary School Students in Learning Geography Öz   PDF
Mehmet Fatih Kaya
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DOĞAL MEVSİM KAVRAMI / Natural Season Concept In The Education Of Geography Programs Öz   PDF
Ramazan Sever
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Coğrafya Öğretiminde Atlaslar Öz   PDF
Mustafa Girgin, Mustafa Ertürk, Ramazan Sever, İbrahim Güner
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ZÜMRELER ARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ORTAK KONULARIN ANALİZİ - The İmportance of Cooperation Among Group Teachers and the Analysis of Common Topics in Geography Teaching Öz   PDF
Mete ALIM, Gülşah DOĞANAY
 
Cilt 18, Sayı 29 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİ Competences Level Of Prospective Geography Teachers For Their Field Öz   PDF
Nadire Karademir
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI/GELİŞTİRME DERSİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR Öz   PDF
Mete Alım
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: KULLANMA DÜZEYLERİ, SORUNLAR VE SINIRLILIKLAR Geography teachers' views about alternative assessment and evaluation techniques: usage levels, problems and limitations Öz   PDF
Yavuz Akbaş, Ebru Gençtürk
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİNİ OLUŞTURMA VE GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ / The Role of Geography Teachers in Forming and Raising Environmental Awareness: A Diyarbakır Case Study Öz   PDF
İlhan Kaya, Yeliz Gündoğdu
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI/Class Management Approaches of Geography Teachers Öz   PDF
Mehmet Fatih Kaya, Mete Alım
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN STRES KAYNAKLARI Öz   PDF
Mehmet Fatih Kaya, Mete Alım
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI I: GENEL BAKIŞ / Geography Literacy I: An Introduction Öz   PDF
M.Samet Altınbilek, V.Aytekin Sanalan
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA PROGRAMININ (2005) KAVRAMSAL YAPISI /The Conceptual structure of Geography Curriculum (2005) Öz   PDF
Mustafa Girgin
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Coğrafya Terimine Etimolojik Bir Yaklaşım ve Ötesi Öz   PDF
Tunçay Özdemir
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi COĞRAFYA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNDEKİ BAZI TEKNOLOJİLERE VE ETKİNLİKLERE BAKIŞI / MA Without Thesis Students Opinions Towards Some Technologies and activities in Teaching Technologies and Dev Öz   PDF
Mustafa Girgin, Mete Alım, Bayram Çetin
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ COĞRAFYAYI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TANIMLAMAK Öz   PDF
Mehmet Değerliyurt, Saye Nihan Çabuk
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi ÇORLU ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE DOKUMA-MENSUCAT (TEKSTİL) SANAYİİ’NİN GELİŞİMİ VE YENİ YAYILMA ALANLARI / (The Development Of Textile Industry And The New Expansion Areas İn Çorlu City And İt’s Around.) Öz   PDF
Tunçay Özdemir
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi CUMHURİYET DÖNEMİNDE (1927-2008) ERZURUM İLİNİN KIR-ŞEHİR NÜFUS DEĞİŞİMİ/ Rural-Urban Population Change in Erzurum in the Period of Republic Öz   PDF
Yaşar Gök, Alperen Kayserili
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Cumhuriyetin 70. Yılında Atattürk Üniversitesi'nde Coğrafya Araştırmaları ve Eğitimi Öz   PDF
Hayati Doğanay
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM II. KADEME VE LİSELERDE COĞRAFYA DERSİ VE MÜFREDATININ DEĞİŞİMİ / Middle and High School Geography Curriculum Changes since the Begining of 20th Century in Turkey Öz   PDF
Halil İbrahim Taş
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ - Turkish Foreign Trade Development In the Context of Economical Policies from The Foundation of Turkish Republic to Today Öz   PDF
Ünal ÖZDEMİR, Güzin KANTÜRK YİĞİT, Muhammed ORAL
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi DAVRAZ DAĞI(ISPARTA)’NDA KIŞ TURİZMİ/ Tourısme De l’hıver Sur La Montagne de Davraz (Isparta) Öz   PDF
Salih Ceylan
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi DEĞİŞEN İKLİM KOŞULLARININ ELAZIĞ OVASI İLE YAKIN ÇEVRESİNİN EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ / The Effects of Chandıng Clımate Conıtıons To The Ecosystem of Elazığ Plaın and Its Sudrroundings Öz   PDF
Ahmet Atasoy, M.Dursun Çitçi
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Doğu Coğrafya Dergisi Demirdöğen Baraji ve Yöre Ekonomisine Yapması Beklenen Katkılar Öz   PDF
Çidem Ünal
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Demiryoluna Bağlı Olarak Kurulan Bir İlçe Merkezi: İliç(Erzincan)/The District Center Founded in the Respect for Railway: İliç(Erzincan) Öz   PDF
Adem Başıbüyük
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ DEMRE ÇAYININ PALEOCOĞRAFİ DÖNEM VADİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE BEYMELEK LAGÜNÜ’NÜN JEOMORFOLOJİK EVRİMİ Demre Creek Paleogeography Period Valley Changes and Geomorphic Evolution of Beymelek Lagoon Öz   PDF
Nurdan Keser
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Deney Materyalleri Uygulamaları İle Eğlenceli Coğrafya Öğretimi Öz   PDF
Yusuf Kılınç
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi DENİZLİ KENTİNİN PLANLAMA DENEYİMİ / Planning Experience on the city of Denizli Öz   PDF
Koray Özcan, Tuğrul Özkan
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi DENİZLİ ŞEHRİNDE GECEKONDULAŞMANIN ÖNLENMESİ VE TOPLU KONUTLAR / The Preventing Of The Squatter And Housing Estates In Denizli City Öz   PDF
Hasan Kara
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi DEPREM KONUTLARI VE ADAPAZARI ŞEHRİNİN GELİŞMESİNE ETKİSİ/ Disaster Housing and Effects on the Development of the Adapazarı City Öz   PDF
Meryem Hayır, Mine Akyol
 
Cilt 18, Sayı 29 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi DEPREMİ YAŞAMIŞ VE YAŞAMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN DEPREM ALGILARININ, METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ The Investigation of Earthquake Inexperienced and Experienced Students’ Perceptions by Metaphor Analysis Öz   PDF
Ufuk Karakuş
 
Cilt 8, Sayı 10 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi DİBEK - ÇOMAKLI DAĞI (MANİSA) ÇEVRESİNİN DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİ VE DAM YERLEŞMELERİNE ETKİLERİ / Natural Environment Features of Dibekli-Çomaklı (Manisa) Mountain Surroundings And Its Effects At The Stable Settlements Öz   PDF
Mehmet Akif Ceylan
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi DİLEK YARIMADASI-BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI VE YÖRE EKONOMİK FAALİYETLERİ İLİŞKİSİ / The Dilek Peninsula-Büyük Menderes Delta National Park and It’s relationship with the economical activities in the region) Öz   PDF
Ünsal Bekdemir, İbrahim Sezer
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Dim Mağarasının (Alanya) Kaynak Değerleri, Turizmde Kullanımı ve Sürdürülebilirliği / Öz   PDF
Salih Ceylan, Hilmi Demirkaya
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Diyadin Kaplıcaları/Diyadin Thermal Springs Öz   PDF
Mehmet Zaman, Selahattin Polat, Mustafa Özdemir
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi DİYADİN’İN KURULUŞU GELİŞMESİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ/The Foundation, Development And Functıonal Features Of Diyadin Öz   PDF
Faruk Kaya
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Diyarbakır Suriçi Tarihi Kent Bilgi Sistemi Önerisi/The Suggestion of city information systems of the history Suriçi Diyarbakır Öz   PDF
Ahmet Yıldırım
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Doğal Bir Anıt: Akçalı Travertenleri (Van-Başkale)/Akçalı Travertenes (Van-Baskale): A Natural Monument Öz   PDF
Süleyman Elmacı, Ramazan Sever
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ DOĞAL ÇEVRE BİLEŞENLERİ BAĞLAMINDA GEDİZ NEHRİ HAVZASININ HİDROGRAFİK/HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER Hydrograpic/hydrologic characteristics of Gediz River Basin in the context of the environmental components – problems and suggestions Öz   PDF
Asaf Koçman, Semra Sütgibi
 
Toplam 511 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/