Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi ATİKHİSAR BARAJI’NIN (ÇANAKKALE) ÇEVRESEL VE EKONOMİK ETKİLERİ / Environmental and economic effects of Atikhisar Dam Öz   PDF
Nusret Koca
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Atmosfer Kökenli Doğal Afetlere Bir Örnek: 10 Ağustos 2005 Erzurum Seli / A Sample to Atmosphere Originated Natural Disasters: Flood in Erzurum on August 10, 2005 Öz   PDF
Serkan Doğanay, Mete Alım, N.Tanfer Altaş
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK ÖNCESİ DESTEK FONU’NUN (IPA*) KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD**), TÜRKİYE’NİN DURUMU VE MUHTEMEL ETKİLERİ/Rural Development Component (IPARD) of Pre-Accession Assistance Instrument (IPA) of European Union, Situation of Turkey and Pro Öz   PDF
Muzaffer Bakırcı
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi AVRUPA BİRLİĞİNE (AB) UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE VE AVRUPA’DA DAĞLIK SAHALARIN KULLANIMINA YÖNELİK PERSPEKTİFLER / Perspectives Aimed at Usage of Mountainous Areas In Turkey and Europe During the Process of Adaptation to the European Union (EU) Öz   PDF
Muzaffer Bakırcı
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi AVRUPALI TÜRKLER: MİSAFİR İŞÇİLİKTEN AVRUPA VATANDAŞLIĞINA / Euro Turks: From Guest Workers to European Citizenship Öz   PDF
İlhan Kaya
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Bahçe Kenti'nin Fonksiyonel Özellikleri/The Functional Properties Of The City Of Bahçe Öz   PDF
Nusret Koca
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Bahçebaşı Mağarası (Turhal-Tokat)/The Bahçebaşı Cave (Turhal-Tokat) Öz   PDF
H.İbrahim Zeybek
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi BALIKESİR ÇEVRESİNDE GELENEKSEL KIRSAL AVLU PEYZAJI VE DEĞİŞİMİ / Change in Tradational Rural Courtyard Landscapes around the City of Balıkesir. Öz   PDF
Abdullah Köse
 
Cilt 20, Sayı 34 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Balıkesir Şehrinde güvenlikli siteler, Çağdaş Kent Örneği Öz   PDF
Alpaslan Aliağaoğlu
 
Cilt 17, Sayı 27 (2012): Doğu Coğrafya Dergisi BALIKESİR ŞEHRİNDE HAFTALIK PAZARLAR: ÇEKİCİLİKLER VE SORUNLAR / Weekly Markets in Balikesir City: Attractions and Problems Öz   PDF
Alpaslan Aliağaoğlu
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ BALIKESİR ŞEHRİNDE KİRACILIK Öz   PDF
Alpaslan Aliağaoğlu
 
Cilt 18, Sayı 29 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi BALIKESİR’DE RÜZGÂR ENERJİSİ Wınd Energy in Balıkesir Öz   PDF
İbrahim Aydın
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi BALIKESİR’DE ŞEHİRSEL TOPONİMİ: CADDE ADLARI Urban Toponymy in Balıkesir: Street Names Öz   PDF
Alpaslan Aliağaoğlu, Yücel Yiğit
 
Cilt 7, Sayı 8 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi BAMBUS PLAJININ DOĞUSUNDAKİ FALEZLERDE (ANTALYA) 2001 YILINDA OLUŞAN GÖÇMELER / The Slumps Occured on the Cliff in Eastern Bambus Beach (Antalya) at December 2001 Öz   PDF
İlksen Koçak
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Baraj Yapımı Nedeniyle Yeri Değiştirilen Yerleşmelere İki Örnek: Oruçlu ve Zeytinlik Köyleri (Artvin)Construction of the dam due to the Replaced Settlement Place Example: Fasting and Olive Villages (Artvin) Öz   PDF
Fatih ORHAN, Yaşar GÖK
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi BARTIN İLİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ / Determination of Ecotourism Potential in Bartın City. Öz   PDF
Hüseyin Turoğlu, Hasan Özdemir
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi Batı Karadeniz’de Rekreasyonel Açıdan Giderek Önemi Artan Bir Yaylacılık Sahası: Uluyayla Öz   PDF
Ünal Özdemir, Şaban Çelikoğlu
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi BATMAN ŞEHRİ, FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA SORUNLARI/ The Functional Characteristics and Primary Problems of the Batman City Öz   PDF
Faruk Alaeddinoğlu
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi BELEN GEÇİDİ’NDE COĞRAFİ GÖZLEMLER/ Geographycal Observations at Belen Pass Öz   PDF
İbrahim Fevzi Şahin
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN COĞRAFİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİ VE KALICILIĞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ (Erzurum Örneği) The Effect of Brainstorming Technique on Instructing Geographical Concepts (Erzurum Sample) Öz   PDF
Mete Alım, Mustafa Gül
 
Cilt 16, Sayı 25 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi BİLECİK İLİNDE ŞERBETÇİOTU ÜRETİMİNİN COĞRAFİ ESASLARI /The Geographical Foundations of Hops Production in Bilecik Öz   PDF
Zafer Başkaya
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Bingöl Kös Kaplıcalannın Coğrafi Etüdü/A geographical study of Bingöl Kös springs Öz   PDF
İhsan Bulut, Mustafa Girgin
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi BİR KÜLTÜREL COĞRAFYA ÇALIŞMASI: IĞDIR’DA NEVRUZ / A Cultural Geography Study: Nauruz In Igdir Öz   PDF
Mete Alım
 
Cilt 19, Sayı 31 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi BİR MACERA TURİZMİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAYA TIRMANIŞ SPORU VE ANTALYA-GEYİKBAYIRI’NIN POTANSİYELİ Rock Climbing As an Adventure Tourism Activities And The Potential of Antalya-Geyikbayırı Öz   PDF
Güney Çetinkaya
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi BİTLİS İLİ JEOTERMAL SU KAYNAKLARI / Geothermal Spring in Bitlis Province Öz   PDF
Necmettin Elmastaş
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ Bitlis Şehrinin Çevre Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler Öz   PDF
Adnan ALKAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Bodrum ve Milas Çevresindeki Antik Kentlerin Tarihi Coğrafyasına Genel Bir Bakış Öz   PDF
İbrahim Güner
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Bodrum-Milas Yöresinde Devamlı Kır Yerleşmeleri Öz   PDF
İbrahim Güner, Ünal Özdemir, Mustafa Ertürk
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi BOR ŞEHRİ’NİN KURULUŞ VE GELİŞMESİ / The Establishment and Development of the Bor City Öz   PDF
Emin Toroğlu
 
Cilt 12, Sayı 17 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi BUCAK İLÇESİNİN NÜFUS COĞRAFYASI / Die Bevölkerungsgeographie der Provinz Buc Öz   PDF
Kenan Arıbaş, Tülay Öcal
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Burdur Gölü Kıyılarında kışla Yerleşmeleri Öz   PDF
Salih Ceylan
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi BURDUR İLİNDE ANASON TARIMININ COĞRAFİ ESASLARI/Geographical Features of Anise Plantation in Burdur Province Öz   PDF
Bayram Çetin
 
Cilt 9, Sayı 12 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi BÜYÜK GÖL (REŞADİYE-TOKAT) Öz   PDF
Halil İbrahim Zeybek
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi BÜYÜKŞEHİRDE YAŞAYAN ENGELLİ YAYALAR İÇİN KALDIRIMLARIN ANALİZ EDİLMESİ: ŞİŞLİ ÖRNEĞİ Analysis of Sidewalks for Disabled Pedestrians in Metropolitan Cities: A Case Study from Sişli District in Istanbul Öz   PDF
Ozan Arif Kesik, Ali Demirci, Ahmet Karaburun
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi ÇAL MAĞARASI (DÜZKÖY-TRABZON) VE ÇEVRESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN ÖNEMİ The Importance of Çal Cave (Düzköy-Trabzon) and its Surroundings as Regards Ecotourism Potential Öz   PDF
Mehmet Zaman, İbrahim Fevzi Şahin, Salih Birinci
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi ÇAL’DA ( DENİZLİ) BAĞCILIĞIN COĞRAFİ ANALİZİ/Geographical Analysis of Viniculture In Çal (Denizli) Öz   PDF
Yahya Kadıoğlu
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi ÇAMALTI TUZLASI / Çamaltı Saltworks Öz   PDF
Mehmet Tıraş
 
Cilt 18, Sayı 29 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi ÇAN MAĞARASI’NIN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER VE DOĞAL RİSK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (HARBİYE-ANTAKYA/HATAY) The Evaluation of Çan Cave in Terms of Geomorphlogical Features and Natural Risk (Harbiye, Antakya/Hatay) Öz   PDF
Emre Özşahin
 
Cilt 7, Sayı 8 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi ÇANAKKALE BOĞAZI EKOSİSTEMİNDE ULAŞIM FAALİYETLERİ / ECOSYSTEM ÇANAKKALE STRAIT TRANSPORT ACTIVITIES Öz   PDF
Rüştü ILGAR
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi ÇANAKKALE İLİNDEKİ FİZİKİ ÇEVREYE ÖZGÜ SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / Evaluation of Problems Peculiar to Physical Environment in Çanakkale Öz   PDF
Rüştü Ilgar
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi ÇANAKKALE ŞEHRİNDE ÜNİVERSİTE ve KONUT İLİŞKİSİ/Relationships Between University and Residence in the City of Çanakkale Öz   PDF
Vedat Çalışkan, Faize Sarış
 
Cilt 8, Sayı 9 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi ÇANAKKALE ŞEHRİNDE YER SEÇİMİNİN JEOMORFOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / Geomorphological Assesment of The Determination of Location In Çanakkale City Öz   PDF
A. Evren ERGİNAL, Gülsen ERGİNAL
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi CANİK DAĞLARININ GÜNEYDOĞU BÖLÜMÜNDE KARSTLAŞMA VE KARSTİK ŞEKİLLER/ Karstification and karstic forms in the southerneast part of the Canik mountains Öz   PDF
H.İbrahim Zeybek
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi CARL ORTWIN SAUER VE KÜLTÜREL COĞRAFYA /Carl Ortwin Sauer and Cultural Geography Öz   PDF
Alperen Kayserili
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Çarşamba Ovasında Çeltik Tarımı/Paddy-field plantations in the plain of Carşamba Öz   PDF
Mehmet Zaman
 
Cilt 7, Sayı 5 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Çayırbaşı Heyelanı/Çayırbaşı Landslide Öz   PDF
Orhan Deniz, Rıfkı Sındır
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ CBS VE AHS KULLANILARAK DOĞAL ÇEVRE BİLEŞENLERİ AÇISINDAN KENTSEL MEKÂNIN YERLEŞİME UYGUNLUK ANALİZİNE BİR ÖRNEK: ANTAKYA (HATAY) Öz   PDF
Emre ÖZŞAHİN, Çağlar Kıvanç KAYMAZ
 
Cilt 10, Sayı 13 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi ÇELİKHAN OVASI (ADIYAMAN) ve YAKIN ÇEVRESİNDE DOĞAL ORTAM İNSAN İLİŞKİLERİ / The Relations Of Between Natural Environment And Human In Çelikhan Plain(Adiyaman) And Its Close Environment Öz   PDF
M.Ali Özdemir, Murat Sunkar
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi ÇEVRECİ BARAJLARA GEÇMİŞTEN BİR ÖRNEK: TURNA (KEŞİŞ) GÖLÜ/ An Example Of Envıronmental Dams From The Past: Lake Turna (Keşiş) Öz   PDF
Süleyman Elmacı
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi ÇİVRİL’DE ŞEKER PANCARI TARIMININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ/ Geographıcal Features Of Sugar Beet Agrıculture In Çivril Öz   PDF
Yahya Kadıoğlu
 
Toplam 511 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/