Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Türkiye'de Kivi Üretimi/Yield of Kiwi in Turkey Öz   PDF
Saliha Koday
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE'DE KIYI KULLANIMINA YÖNELİK YASA VE DÜZENLEMELERİN TARİIHİ SEYRİ Öz   PDF
Sumeyra Kurt
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Türkiye'de Yerfıstığı Tarımı: İmkanlar ve Sorunlar/Peanut Agriculture in Turkey: Potentials and Problems Öz   PDF
Halil Koca
 
Cilt 7, Sayı 7 (2002): Doğu Coğrafya Dergisi Türkiye'de Yeri Değiştirilen Şehirlere Bir Örnek: Doğubayazıt Öz   PDF
Faruk Kaya
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Türkiye'nin En Büyük Geçici Yerleşmesi:Zorkun Yaylası/The Biggert Temporary Settlement of Türkiye: Zorkun Plateau Öz   PDF
Nusret Koca
 
Cilt 3, Sayı 2 (1997): Doğu Coğrafya Dergisi Türkiye'nin Sınıraşan Suları ve Sorunları Öz   PDF
Ramazan Özey
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYEDE YENİ GELİŞEN BİR TERMAL TURİZM MERKEZİ: ÇAVUNDUR KAPLICASI / The newly improving thermal tourism center: Çavundur Hot Spring Öz   PDF
B. Ünal İbret
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE-İRAN SINIRI: SINIRIN COĞRAFİ DURUMU VE SINIR KÖYLERİMİZİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARI / Turkısh-Iran Border: Geographical Condition of the Border and Socio-Economic Structure of Our Border Villages Öz   PDF
Orhan Deniz, Ali Fuat Doğu
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİ/ Dısaster Management Of Turkey Öz   PDF
Tevfik Erkal, Mehmet Değerliyurt
 
Cilt 17, Sayı 28 (2012): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLERİN DAĞILIŞ ÖZELLİKLERİNİN VE COĞRAFİ İŞARET POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ/ Evaluation of Distributional Characteristics of Geographical Indications and the Potential for Geographical Indications in Turkey Öz   PDF
Vedat Çalışkan, Hasan Koç
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE ENERJİ TARIMI AMACIYLA AYÇİÇEĞİ, KANOLA ve SOYA FASULYESİNİN YETİŞTİRİLMESİ/For the Pupose of Energy Farming, Sunflower, Rape, Soybean Agriculture in Turkey Öz   PDF
Semra Günay
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE FINDIK BAHÇELERİNİN COĞRAFİ DAĞILIŞI VE ÜRETİMİ / Geograpical Distribution and Production of Hazelnut in Turkey Öz   PDF
Mehmet Zaman
 
Cilt 8, Sayı 9 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİ SORUNUNUN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI / Die Verteilung Luftverschmutzung Problemes Die İn Türkei Geographischegebieten Öz   PDF
Nuriye GARİPAĞAOĞLU
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜNÜN BÖLGESEL ANALİZİ Öz   PDF
Rıdvan ERDOĞAN, Ramazan Okudum
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE KANOLA TARIMI / Agriculture of Canola in Turkey Öz   PDF
Mehmet Tıraş
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE KARSTİK ALANLARIN KORUNMA GEREKLİLİĞİ VE ALINABİLECEK BAZI ÖNLEMLER / The Necessity of Protection of Karstic Areas in Turkey and Some Possible Precautions Öz   PDF
H.İbrahim Zeybek
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE KİRAZ TARIMININ COĞRAFȊ ESASLARI /The Geographical Foundations of Cherry Farming in Turkey Öz   PDF
Zafer Başkaya
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERDEN BİRİ; EVLİLİK YOLUYLA GÖÇ / Migration via marriage which is one of the factors effecting the migration from rural to urban areas in Turkey Öz   PDF
Cevdet Yılmaz
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE’DE KIRSAL NÜFUSUN DEĞİŞİMİ VE İLERE GÖRE DAĞILIMI (1980-2012) Öz   PDF
Murat Yılmaz
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE KIRSAL NÜFUSUN ŞEHİR ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YEŞİLYURT KÖYÜ (TRABZON) / A Study on Concept of City by Rural Population in Turkey: Yeşilyurt Village (Trabzon) Öz   PDF
Serkan Doğanay, Mete Alım
 
Cilt 9, Sayı 11 (2004): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER / Forest Fires and Measures to be Taken in Turkey Öz   PDF
Hayati Doğanay, Serkan Doğanay
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE TARIMSAL İŞLETMELERİN COĞRAFİ DAĞILIŞI (2007) / Geographical Distribution Of Farming Enterprises In Turkey (2007) Öz   PDF
Barış Taş
 
Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE’DE TEKNOPARKLARIN COĞRAFİ DAĞILIM VE YOĞUNLUĞU (2001-2015)- Analysis of Geographical Distribution and Concentration of Technoparks in Turkey (2001-2015) Öz   PDF
BULUT BAYKAL EYYUBOĞLU, SEMRA GÜNAY AKTAŞ
 
Cilt 18, Sayı 30 (2013): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE TÜTÜN (Nicotiana tabacum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE COĞRAFİ DAĞILIMI Le Developpement Hıstorıque et la Dıspersıon Geographıque de la Cultıvatıon de Tabac en Turquıe Öz   PDF
Güven Şahin, Nuran Taşlıgil
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE’DE ULAŞIM SEKTÖRÜNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE MEVCUT DURUM Öz   PDF
TAŞKIN DENİZ
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi TÜRKİYE’DE YÜKSEK TARIM MALİYETİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE BİYODİZELİN YERİ / The Importance of Biodiesel for a Solving of High Agriculture Cost Problem in Turkey Öz   PDF
Ali Adıyaman, Semra Günay
 
Cilt 8, Sayı 9 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi TUTAK İLÇESİNDE NÜFUS GELİŞİMİ / Population Progress In Tutak District Öz   PDF
Faruk KAYA
 
Cilt 6, Sayı 4 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Tuzluca Kaya Tuzlası/Tuzluca Rock Saltpan Öz   PDF
İbrahim Güner, Ünsal Bekdemir, Mustafa Ertürk, Oğuz Şimşek
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN GÜLEK BOĞAZI / Gülek Pass in view of Transportation Geography Öz   PDF
Halil Koca, Ünal Özdemir, İbrahim Fevzi Şahin
 
Cilt 13, Sayı 19 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÜZERGÂH: KARABÜK-BARTIN KARAYOLU / An Important Dırectıon In View Of Transportation Geography: Karabük-Bartın Motorway Öz   PDF
Ünal Özdemir
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Doğu Coğrafya Dergisi Ulaşım Coğrafyası Bakımından Bir İnceleme: Rahva Düzlüğü ve Çevresi Öz   PDF
Kenan Arınç
 
Cilt 19, Sayı 32 (2014): Doğu Coğrafya Dergisi ULAŞIM SİSTEMLERİ VE UŞAK Öz   PDF
Hayati Doğanay, Mehmet Deniz
 
Cilt 11, Sayı 15 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Ülkemize Yönelik Göçlere Bir Örnek: Ahıska Türkleri Öz   PDF
Mete Alım, Serkan Doğanay, Oğuz Şimşek
 
Cilt 15, Sayı 23 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi ULUBORLU İLÇESİNDE KİRAZ ZİRAATI / Cherry Agriculture in Uluborlu District Öz   PDF
Turhan Çetin
 
Cilt 14, Sayı 21 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi ULUSLARARSI ALANDA COĞRAFYA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER: MEVCUT DURUM ve GELECEK YÖNLER / The International Research in Geography Education and the Examples from Turkey: Present Situation and Future Directions Öz   PDF
Süleyman İncekara
 
Cilt 20, Sayı 33 (2015): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜ İLE COĞRAFYA EĞİTİMCİSİ: BİR OLGUBİLİM ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Merve Görkem ZEREN, Merve Görkem ZEREN
 
Cilt 16, Sayı 26 (2011): Doğu Coğrafya Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “ÇEVRE” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI The Metaphoric Perceptions of University Students Towards “Environment” Concept Öz   PDF
Fatih Aydın
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi UŞAK’TA HAŞHAŞ TARIMININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ / Geographical Features of Poppy Agriculture in Uşak. Öz   PDF
Yahya Kadıoğlu
 
Cilt 15, Sayı 24 (2010): Doğu Coğrafya Dergisi ÜTOPİK COĞRAFYALAR: ON SEKİZİNCİ YÜZYIL AVRUPA HARİTALARINDAKİ KARTUŞLARIN SÖYLEMSEL ANALİZİ /Imagined Geographies: a discursive analysis of eighteen century European cartouches Öz   PDF
Necati Anaz
 
Cilt 12, Sayı 18 (2007): Doğu Coğrafya Dergisi UZUNYAYLA, GÖVDELİ DAĞI ve YAKIN ÇEVRESİNDE (DOĞU TOROSLAR) KARSTİK ŞEKİLLER / Karstic Land Forms In Uzunyayla, Govdeli Mountain And It’s Near Environment (The Eastern Taurus) Öz   PDF
M.Ali Özdemir, Murat Sunkar
 
Cilt 13, Sayı 20 (2008): Doğu Coğrafya Dergisi VAN GÖLÜ GÜNEY KIYILARININ EKOTURİZM (MAVİ TUR) AMAÇLI DEĞERLENDİRME OLANAKLARI/Eco-tourism (Blue Voyage) Value of Southern Coasts of Lake Van Öz   PDF
Orhan Deniz
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt Arasında Coğrafi Gözlemler/Geographical observations between Van-Hakkari-Sırnak an Siirt Öz   PDF
Saliha Koday, Zeki Koday, Zerrin Karakuzulu
 
Cilt 8, Sayı 9 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi VAN KENTİNDE GÖZLENEN BAZI ÇEVRE SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER / Some Envıronmental Problems Observed In Van And The Measures To Be Taken Öz   PDF
Orhan DENİZ
 
Cilt 8, Sayı 10 (2003): Doğu Coğrafya Dergisi VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN NİTELİKLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ / Qualities And The Problems Of Teachers Of Citizenship And Human Rights Course : Erzincan City Sample Öz   PDF
Sevim Güven, İbrahim Fevzi Şahin
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Yakın Mesafeli Yaylacılık Faaliyetlerine Bir Örnek: Yaylacık Dağı (Tokat)'nda Yaylacılık/The Near-By Transhumance Activities: The Case of Yaylacik Mountain (Tokat) Öz   PDF
Eren Yürüdür
 
Cilt 14, Sayı 22 (2009): Doğu Coğrafya Dergisi YARPUZ ÇAYI HAVZASINDA YAYLA YERLEŞMELERİ / Yayla Settlements in the Stream of Yarpuz Basin Öz   PDF
Mehmet Tıraş
 
Cilt 10, Sayı 14 (2005): Doğu Coğrafya Dergisi YATAĞAN KASABASINDA (DENİZLİ-SERİNHİSAR) EV TİPİ İMALAT SANAYİNİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ / Geographical features of in-house manufacturing in Yatağan Town (Denizli-Serinhisar) Öz   PDF
Halil Koca, Bayram Çetin
 
Cilt 11, Sayı 16 (2006): Doğu Coğrafya Dergisi Yayla Gölü (Buldan) ve Rekreasyon Potansiyeli / Lake Yayla (Buldan) and Recreation Potential Öz   PDF
Mehmet Akif Ceylan
 
Cilt 7, Sayı 6 (2001): Doğu Coğrafya Dergisi Yayla Turizm Merkezlerine Bir Örnek: Hıdırnebi Yayla Kent I/A Sample of the Plateau Turism Centers: HIDIRNEBI YAYLA KENT I Öz   PDF
Mehmet Zaman
 
Cilt 21, Sayı 36 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ YEDİ DEĞİRMENLER VE MAĞARASI TABİAT PARKI’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ İLE EKOTURİZM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Ünsal BEKDEMİR, İbrahim SEZER
 
Toplam 511 ögeden 451 - 500 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/