Cilt 21, Sayı 35 (2016)

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

İÇİNDEKİLER PDF
İbrahim Fevzi ŞAHİN
COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ZÜMRELER ARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ORTAK KONULARIN ANALİZİ - The İmportance of Cooperation Among Group Teachers and the Analysis of Common Topics in Geography Teaching PDF
Mete ALIM, Gülşah DOĞANAY
GEOTASARIMIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İLİŞKİSİ - Historical Evolution of Geodesign and Relationship with GIS PDF
Resul ÇÖMERT, Özge BİLGET, Fırat OLCAY, Talha AKSOY, Esra ŞENÖZ, Alper ÇABUK
Kars İlinde Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık; Livestock Breeding in Kars Province PDF
Mucip DEMİR
2011 DEPREMİNİN VAN KENTİNDEKİ SIĞINMACILAR ÜZERİNE ETKİSİ - The Effect of 2011 Van Earthquake on The Lıves of Asylum Seekers in The Cıty PDF
Orhan DENİZ, Mehmet Zeydin YILDIZ
TÜRKİYE’DE TEKNOPARKLARIN COĞRAFİ DAĞILIM VE YOĞUNLUĞU (2001-2015)- Analysis of Geographical Distribution and Concentration of Technoparks in Turkey (2001-2015) PDF
BULUT BAYKAL EYYUBOĞLU, SEMRA GÜNAY AKTAŞ
HAYVAN VARLIĞINA GÖRE ÇANAKKALE BİYOGAZ POTANSİYELİNİN TESPİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA-A STUDY FOR DETERMINATION OF BIOGAS POTENTIAL in ÇANAKKALE, ASSETS BY ANIMALS PDF
Rüştü ILGAR
SANAYİDE YER SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE BİR ÖRNEK; TÜRKİYE KİBRİT İNHİSARI VE SİNOP KİBRİT FABRİKASI-An Example to Sıte Selectıon Effecting Factors in Industry; Turkısh Match Monopoly and Sinop Match Factory PDF
Mutlu KAYA, Cevdet YILMAZ
Baraj Yapımı Nedeniyle Yeri Değiştirilen Yerleşmelere İki Örnek: Oruçlu ve Zeytinlik Köyleri (Artvin)Construction of the dam due to the Replaced Settlement Place Example: Fasting and Olive Villages (Artvin) PDF
Fatih ORHAN, Yaşar GÖK
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ - Turkish Foreign Trade Development In the Context of Economical Policies from The Foundation of Turkish Republic to Today PDF
Ünal ÖZDEMİR, Güzin KANTÜRK YİĞİT, Muhammed ORAL
SOLAKLI DERE – İYİDERE ARASINDA (TRABZON / OF) KIYI KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ- The Sustainable Management of Usage of Coastal and Temporal Change in Between Solaklı Creek-İyidere (Trabzon-Of) PDF
Murat UZUN, Sibel ÖZCAN
MAARİF SALNAMELERİNE GÖRE, 19. YÜZYIL SONUNDA VAN’DA EĞİTİM VE KÜLTÜREL HAYAT - According Maarif Yearbooks, Education and Cultural Life in Van at the End of the 19th Century PDF
Mehmet Zeydin YILDIZ, Orhan DENİZ
ZİVİN (SÜNGÜTAŞI) ÇAYI HAVZASI’NDAKİ KIRSAL YERLEŞMELERİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ- Geographıcal Characterıstıcs of Rural Settlements in Zivin Rıver Basin PDF
Murat YILMAZ
Geçmiş Sayı İndeksi PDF
İbrahim Fevzi ŞAHİN


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/