Doğu Coğrafya Dergisi

1.308.141 507.902

Duyurular

 

YAZIM KURALLARI

 

 

 • Dergiye alınacak makaleler fotoğraf, harita ve diğer şekiller için ayrılmış alanlar dahil 25 sayfayı aşmayacaktır. Bu limiti aşan makaleler yayımlanmaz.
 • Makalelerin sayfa yapısı; Üst: 6,5 cm – Alt: 5 cm – Sağ: 4 cm – Sol: 4 cm olmalıdır. Üst bilgi: 5 cm – Alt bilgi: 3 cm olacaktır. Makalelerde satır aralığı: Tek, ilk satır: 1,25, satır aralarından sonda 6 nk boşluk bırakılacak şekilde ayarlanma yapılmalıdır.
 • Makalelerin başlangıç kısmında ana temayı içeren Türkçe ve İngilizce özet ile en az üç anahtar kelime yer alacaktır.  Türkçe ve İngilizce özetten sonraki giriş kısmı sayfa başından başlayacak şekilde yapılmalıdır.
 • Makalelerde, üst bilgiye yer verilecektir. Bu amaçla tek numaralı sayfalarda italik olarak, çalışmanın İngilizce adı, çift numaralı sayfalarda Türkçe adı yazılacaktır.
 • Yazı karakteri metin içerisinde 10 punto, Times New Roman’dır. Bu punto büyüklüğü üst bilgi alanında 8,5 punto, tablo-fotoğraf-grafik adlarında 10 punto ve tablo içlerinde, tablo özelliğine göre 7-10 punto arasında olacaktır.
 • İlk sayfada yer alan ve yazar veya yazarlarla ilgili bilgilerin bulunduğu dipnot, * işareti ile gösterilmelidir. Yazarlar okuyucu ile haberleşmesi açısından, bu bölüme e-mail ve diğer adres bilgilerini koyabilirler.
 • Birden fazla yazarlı makalelerde, makalenin her yazar tarafından hangi başlık veya alt başlıklarının hazırlandığını gösteren açıklama, yine ikinci bir sayfa altı notu olarak verilmelidir.
 • Baskı kalitesini azaltan 3 boyutlu grafiklerden kaçınılmalıdır. Grafikleri Exel ortamında çizip word dosyasına yapıştırma yoluna gidilmemeli,  grafikler word metni içerisinde hazırlanmalıdır.
 • Dergi siyah-beyaz basıldığı için renkli şekil-grafik ve haritalardan kaçınılmalıdır.
 • Yukarıda belirtilen kurallar, derginin şekil açısından bir bütünlüğe kavuşması amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle belirtilen formata uygun olmayan çalışmalar, yazara iade edilip yeniden düzenlenmesi istenecektir. Gereken düzeltmelerin yapılmadığı çalışmalar yayımlanmayacaktır.
 • Makalelerin dergi içerisindeki sıralaması, alfabetik düzende (bir sayıda artan, bir sayıda azalan) soyadına göre olacaktır. Derginin her sayısındaki ilk makale dergi editörü için ayrılmış olup, bu bölüm soyadı sıralamasına dahil değildir.
 
Yayın tarihi: 2016-06-28
 
Diğer duyurular

Cilt 21, Sayı 35 (2016): DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ


Kapak sayfası


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/