TURİZM COĞRAFYASINDA YENİ BİR KAVRAM ‘’YAVAŞ ŞEHİRLER’’

Çiğdem Ünal
3.557 566

Öz


Günümüzde insanların en önemli faaliyetlerinden biri olan turizm, birçok faktörün karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkmış önemli bir faaliyettir. Birbirinden farklı seyahat özellikleriyle oluşan turizm şekilleri ve çeşitlerinin ortaya çıkmasında, beşeri ve fiziki coğrafi faktörlerin etkisi şüphesiz en belirleyici faktörlerdir. Turistleri kendine çekecek coğrafi özellikler veya çekicilik, turizmin temel unsurlarının başında gelmektedir. Ayrıca geniş anlamda erişim ve konaklama imkânları, turizmde gelişmenin temellerini oluştururlar. Kıyı kaynakları ve deniz, doğal yaşam alanları, tarihsel kaynaklar, klimatik kaynaklar ve hatta kültürel farklılıklar çok çeşitli turizm faaliyetlerini içine alan temel çekicilikleri oluşturmakta ve farklı tiplerini oluşturmaktadırlar. Son yıllarda insanların büyük otellerde veya doğal olmayan ortamlarda tatil yapma yerine; daha doğal besinler tüketerek, daha doğal ortamlarda ve oldukça sakin yaşayarak dinlenme isteklerinin öne çıkması, yeni bir turizm şeklini ‘’yavaş turizmi’’ ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmada ‘’yavaş şehirler’’, ‘’ yavaş turizm’’ kavramlarının ortaya çıkışı ve özellikleri hakkında bilgi verilecek. Kavramın turizm coğrafyasındaki yeri ve turizm şeklinin Türkiye’deki gelişimi açıklanacaktır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.09928

Referanslar


Çoşar, Y., &Hepkon, F., (2014). Yavaş Şehir Olgusunun Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Algılanan Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 226 – 240,

Deniz, M. (2015). “ Analysis of Sustainable Tourism and Cittaslow Potential of Ulubey (Uşak)” (Ed. Mihaela Dinu, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Recep Efe, Abdullah Soykan) Tourism, Environment and Sustainability (ss. 219-238). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Doğanay, H., & Zaman, S., (2013), Türkiye Turizm Coğrafyası. Pegem Akademi.

Doğaner, S., Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul 2001.

Ergüven, M., H.,(2011). Cittaslow – Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 2011 ISSN: 1309 –8039 (Online)

Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B. &Kwiatkowski, G. (2011). Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea?. In The Scale of Globalization.

Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century, 186-192. Ostrava: University of Ostrava, ISBN 978-80-7368-963-6. Retrieved June 12, 2013, from http:// conference.osu.eu/globalization/publ2011/186-192_Grzelak-Kostulska-HolowieckaKwiatkowski.pdf

Hekimci, F., (2014). Sürdürülebilir Bir Yerel Kalkınma Modeli: ‘’Yavaş Şehirler’’ ve

Ekoturizm. Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, T.C. Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Haziran 2014, Ankara. (erişim; 17.05.2016. https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/content/kunye/24)

Karabağ, Ö., Yücel, F. &İnal, M. E. (2012).Cittaslow Movement: An Opportunity for Branding Small Towns and Economic Development in Turkey, International Journal of Economics and Research, 313: 64-75

Karadeniz, C.,B., (2014) Sürdürüleblir Turizm Bağlaminda Sakin Şehir Perşembe. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi . Cilt: 7, Sayı: 29 www.sosyalarastirmalar.com. Issn: 1307-9581

Keskin, E. B., (2012). “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler. (Cittaslow)”Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, s. 81

Lowry, L.L. & Lee, M. (2011).CittaSlow, Slow Cities, Slow Food: Searching for a Model for the Development of Slow Tourism, Travel & Tourism Research Association, 42nd Annual Conference Proceedings: Seeing the Forest and the Trees – Big Picture Research in a Detail- Driven World , June 19-21, 2011, London, Ontario, Canada

Majid Rahmani Seryasat,M., R.,& Salmani, M.,& Maesoum, M., G.,. Slow Tourism Development Using Ecological Potentials in Case Study of Naein Town, Iran World Rural Observ) (Quarterly) World Rural Observations 2014;6(3). http://www.sciencepub.net/rural

Mayer, H. ve Knox, P.L. (2006) “Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World”, Journal of Urban Affairs, Vol:28, No.4, ss.321-334.

Özgüç, N.,(2003). Turizm Coğrafyası, Özellikler ve Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul.

Pink, S., (2008) “Sense and Sustainability: The Case of the Slow City Movement”, Local Environment, Vol:13, No.2, ss.95-106.

Pink, S., (2009) “Urban Social Movements and Small Places- Slow Cities as Sites of Activism”, City, Vol:13, No.4, ss.451-465.

Semmens, J. & Freeman, C. (2012).The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development: A New Zealand Perspective.International Planning Studies, 17(4), 353- 375.

Sırım, V.,(2012). Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye’nin Potansiyeli. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Sayı:1, No.4, 2012, s.119-131.

Soykan, F., (2000). Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması. Ege Coğrafya Dergisi, 11, s.39- 55.

Şahin, İ., Kutlu, S., Z., (2014). Cittaslow: Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Bir Değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2/1 (2014) 55-63.

Şahinkaya, S., (2010). Bir Yerel Kalkınma Modeli: Cittaslow Seferhisar Üzerine Değerlendirmeler, http://www. Bagimsiz sosyalbilimciler. org/Yazilar_Uye/Sahin Tem10.pdf

Ünal, Ç.,2012. Türkiye’de Bazı Kentlerin Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Coğrafi Göstergelerle Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science. Volume 5 Issue 7, p. 847-871, December 2012 (Doi Number http://dx.doi.org/10.9761/jasss_277)

Yılmaz, A., &Tuncer, M.,& Zorlu. K.,(2016). Yavaş Şehir (Sürdürülebilir Yerel Kalkinma) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştirma: Güzelyurt, Aksaray. Studies of the Ottoman Domain. Cilt: 6, Sayı:10

Yurtseven, H.R., (2007), Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım,2.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

Williams, S., & and Lew, A., (2015). Tourism Geography (critical understandings of place, space and experience), Routledge London and New York. Sayfa.17

cittaslow.org

cittaslowturkiye.org

http://cittaslowturkiye.org/#cittaslow

berwick-ciDaslow.org.uk

winchester.gov.uk

tüik.gov.tr