Prof.Dr. Hayati DOĞANAY'IN Özgeçmiş ve Eserleri

Fatih ORHAN
15.324 603

Öz


Prof. Dr. Hayati DOĞANAY, Trabzon’un Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü’nde 1948 yılında doğdu. İlköğrenimini, 1955-1960 devresinde, bu köydeki ilkokulda tamamladıktan sonra, ortaokul öğrenimine, Trabzon Lisesi bünyesindeki ortaokul kısmında başladı. Son yarıyıl geçiş yaptığı Kanunî Ortaokulu’ndan 1963’de mezun oldu.

Doğanay, 1963-1966 devresinde, Trabzon Lisesi’nden mezun olmanın yanı sıra, bu dönemde meslek dersleri sınavlarına girerek, Trabzon İlköğretmen Okulu’nu da bitirdi. O yıl, Trabzon’un Sürmene ilçesi Ormanseven Köyü’nde vekil öğretmenlik yaptı.

Tarihinde ilk kez açılan ÖSS sınavlarına girerek, seçmeyi düşündüğü mesleklere (hukukçuluk veya coğrafya öğretmenliği) kayıt yaptıracak puanları aldı. Üniversiteye kayıt yaptırmak için İstanbul’a gittiğinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (Ensitüsü)’ne, bir puanlama yanlışlığı sebebiyle kayıt yaptıramadı. Bununla birlikte, puanı yettiği için, kendisine bu üniversitenin Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırma imkânı tanındı. Ancak söz konusu fakülteden bir hafta sonra kaydını sildirerek, Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne kayıt oldu. Bu bölümde yaklaşık üç hafta kadar derslere girdi ve buradan da kaydını sildirerek, Ankara’ya gitti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Beşerî ve İktisadî Coğrafya Anabilim Dalı (Kürsüsü)’na kayıt yaptırdı. Aynı dönemde sınıf öğretmenliğine de atama istemişti. Ataması, Kızılcahamam’ın Çamlıdere beldesi (bugünkü Çamlıdere ilçesi)’ne çıktı. Burada görev yaparken üniversiteye devam edemeyeceğini anlayınca, görevinden istifa ederek, Ankara’nın Bahçelievler semtindeki Özel İkizler İlkokulu’nda öğretmenliğe başladı. Bu görevi 1967-1971 devresinde sürdürürken, fakülteyi de bitirdi. İlk olarak, Trabzon Merkez İlçe Karakaya Köyü İlkokulu’na atandı. Burada, bir yarıyıl (1971 Şubat-1971 Haziran) görev yaptıktan sonra, 21 Haziran 1971 tarihi itibariyle, naklen Trabzon Lisesi Coğrafya Öğretmenliği görevine atandı.

Doğanay’ın Trabzon Lisesi’ndeki görevi, 4 Ocak 1976 tarihine kadar sürdü. Buradan, Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü Coğrafya Öğretmenliği görevine atandı ve 06 Ocak 1976’da bu yeni görevine başladı. Buradaki görevi, 06 Ocak 1976-16 Şubat 1977 tarihleri arasında devam etti. Aynı dönemde, 1974’den beri sürmekte olan doktora çalışmaları sebebiyle, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü yönetimi ile de bağı vardı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tevfik TARKAN’ın okuttuğu lisans derslerinden birisi olan, İktisadî Coğrafya (üç kredilik) dersini de okutuyordu. Açılan asistanlık sınavını başararak, Coğrafya Bölümü’ne Beşerî ve İktisadî Coğrafya asistanı olarak atandı (16 Şubat 1977). Böylece Doğanay’ın meslek hayatında yeni bir sayfa açılmış oldu. Bu bölümde; 1978’de Asistan Dr., 1982’de Yrd. Doç. Dr., 1984’de Doç. Dr. ve 1989’da Prof. Dr. unvanlarını aldı.

Prof. Dr. Hayati DOĞANAY’ın Edebiyat Fakültesi kadrolarındaki görev süresi, 16 Şubat 1977-21 Haziran 1991 devresinde yaklaşık 14 yıl kadar sürmüş olup; bu sürenin son yedi yıllık devresinde Coğrafya Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Buradan, naklen (görevlendirme şeklinde) Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeliğine atanan Doğanay, 21 Haziran 1991 tarihinden günümüze dek, yaklaşık 24 yıl, hem öğretim üyesi ve hem de Bölüm Başkanı olarak bu kurumda görev yapmaktadır.

Prof. Doğanay, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’ndeki görev süresi içinde, Bölüm Başkanlığı dışında, bazı yönetim görevleri de almıştır. Bunlar; 1995 güz yarıyılında KTÜ Giresun Eğitim Fakültesi Dekanlığı; 1996-2000 devresinde, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı; 2000-2001 devresi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği; 2002 Bahar yarıyılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı; 2002-2008 devresinde Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Senatörlüğü şeklinde özetlenebilirler.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Hayati DOĞANAY’ın yaklaşık 38 yılı akademisyenlik ve 8 yılı öğretmenlik olmak üzere, 46 yıllık meslek hayatı, bir başka ifadeyle 46 yıllık eğitim ve öğretim emektarlığı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde, gerek öğretmenlik mesleğine ve gerekse akademik camiaya pek çok öğrenci kazandırmasının yanı sıra; birçok bilimsel yayına da imza atmıştır:

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.71326

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/