Orta Karadeniz’de Yeni Gelişen Bir Termal Turizm Merkezi: Gözlek Kaplıcası (Amasya)

FARUK AYLAR
2.835 543

Öz


Kaplıcalar sağlık açısından çok eskiden beri kullanılan alanlardır. Turizm faaliyetlerindeki yeni gelişmeler ile birlikte ortaya çıkan sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Kaplıcalar, günümüzde turistik aktivitenin çeşitlendiği yeni çekim alanları haline gelmiştir. Gözlek Kaplıcası uzun zamandan beri bilinmekle birlikte, özellikle 2005 yılından sonra yapılan tesislerle yeni gelişmeye başlayan bir termal turizm merkezidir. Günümüzde modern otel ve konaklama tesisleriyle yılda on binlerce insana hizmet vermektedir. Kaplıca, D-100 karayoluna yakın alması ve Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun gibi önemli nüfus potansiyeline sahip olan merkezlere yakın olması dolayısıyla son yıllarda Karadeniz Bölgesi’nin hızla büyüyen termal turizm merkezleri arasındadır. Bu çalışma ile, Gözlek Kaplıcasının turizm potansiyeli ortaya koyarak, coğrafi açıdan tanıtımını yapmak ve böylece daha fazla ziyaretçiye hizmet vermesini sağlayarak içerisinde bulunduğu yörenin kalkınmasına destek vermektir.

Anahtar kelimeler


Amasya, Gözlek Kaplıcası, Sağlık Turizmi, Termal Turizm,

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.51658

Referanslar


Bulut, İ. (1997) “Turistik Potansiyeli Yönünden Yozgat İli Kaplıcaları”, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 2, Erzurum.

Doğanay, H. (2001) Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitapevi, Yayın No: 33, Konya.

Doğaner, S. (2001) Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitapevi, İstanbul.

Güngördü, E. (2003) Türkiye’nin Turizm Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

İbret, B. Ü. (2013) “Türkiye’de Yeni Gelişen Bir Termal Turizm Merkezi: Çavundur Kaplıcası”, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 18, Erzurum.

Karaalioğlu, B. (1983) Geldingen Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu, DSİ VII. Bölge Müdürlüğü Yayınları, Samsun.

MTA, (2005) Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Envanter Serisi:201, Ankara.

Öcal, T. (2011) “Niğde’de Planlanan Termal Turizm Kaynaklarına bir Örnek;Nargöl”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:24, İstanbul.

Özgüç, N. (1998) Turizm Coğrafyası Özellikleri ve Bölgeler, Çantay Kitapevi, İstanbul.

Tunçsiper, B.; Kaşlı, M. (2008) “Termal Turizmin Ekonomik Etkileri: Gönen Örneği”, Balıkesir Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Balıkesir.

Ülker, İ. (1988) Sağlık Turizmi ve Kaplıca Sularımızın Değerlendirilmesi, Turizm Yıllığı 1986, Ankara.

Ünlü, M. (1998) “Demirci-Hisar Kaplıcaları (Manisa)”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:33, İstanbul.

Zeybek, H. İ. (1998) Amasya Ovası ve Yakın Çevresinin Fiziki Coğrafyası (Basılmamış Doktora TeziOndokuzmayısÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/