ULAŞIM SİSTEMLERİ VE UŞAK

Hayati Doğanay, Mehmet Deniz
4.827 717

Öz


Uşak, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alır. Ulaşım açısından Anadolu içlerinden batıdaki büyük kentlere ve İzmir Limanı’na taşınan yük ve yolcular için önemli bir güzergâh üzerindedir. Karayolları sahadaki en önemli ulaşım tipini oluşturmaktadır. Uşak’tan geçen D-300 karayolu Türkiye’de ulaşımın en yoğun olduğu yollardan biridir. İlçede karayollarının yanısıra tarihi önemi bulunan demiryolları ve bu iki ulaşım sistemi kadar önemli olmasa da, havayolları da belirli bir istihdam sağlamaktadır. Çalışmada araştırma sahasında ulaşımın durumu, sorunları ve işgücü istihdam durumu incelenmiştir.


Anahtar kelimeler


Ulaşım, Uşak, Ulaşım Coğrafyası

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.71556

Referanslar


Akbulut, G. (2010). Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Aliağaoğlu, A., Uğur, A. (2012). Şehir Coğrafyası. (2. Basım) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Altaş, N.T. (2009). Bozüyük Kent Coğrafyası. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arıbaş, K. (2008). Bucak(Burdur)’ın Kent Coğrafyası, Konya: Tablet Yayınları No: 72.

Arınç, K. (2006). Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Kıyı Bölgeleri, I. Cilt. Erzurum: Mega Ofset.

Avcı, S. (2005). Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’nin Ulaşım Politikaları ve Coğrafi Sonuçları. Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına) Bildiri Kitabı 29-30 Eylül 2005, İstanbul.

Bakırcı, M. (2013). Türkiye’nin Uluslararası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri ve Etkinliği, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 28, Temmuz - 2013.

Başıbüyük, A. (2006). Demiryoluna Bağlı Olarak Kurulan Bir İlçe Merkezi: İliç. Doğu Coğrafya Dergisi 15:251-275.

Bekdemir, Ü. (2004). Kurulusu-Gelişmesi ve Fonksiyonel Özellikleri Yönünden Bulancak Kenti. Konya: Çizgi Kitabevi.

Bilgen, N. (1999). Uşak Kent Coğrafyası. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul

Ceylan, M. A. (2010a). Manisa-Uşak Demiryolu Ulaşımının Yerleşme Üzerine Etkileri (I). Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı 23: 223-250

Ceylan, M. A. (2010b). Manisa-Uşak Demiryolu Ulaşımının Yerleşme Üzerine Etkileri (II). Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı 21. Cilt Ocak sf 1-26

Çağlıyan, A., Bozkurt Yıldız, A. (2013). Türkiye’de Demiryolu Güzergâhları Jeomorfoloji İlişkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 28, S. 466-486

Çakmak, B. (2008). Osmanlı Modernleşmesi Bağlamında Bir Batı Anadolu Kazasında Sosyo-Ekonomik Yapı: Uşak (1876-1908). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara

Çetin, T. (2001) Uşak Şehrinde Nüfus Hareketleri, 21.Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu Cilt 2, 25-27 Ekim 2001

Çetin, B. (2007). Burdur Kent Coğrafyası. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Darkot, B., Tuncel, M. (1995). Ege Bölgesi Coğrafyası. İstanbul: 3. Baskı, İstanbul Üniversitesi Yay. No: 2365, Coğrafya Enstitüsü Yay. No: 99.

DHMİ Genel Müdürlüğü (2011). Havacılık Terimleri Sözlüğü, Ankara: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yayınları-1, APK Daire Başkanlığı, 1.Baskı; Pulat Basımevi.

DİE (2002). 2000 Genel Nüfüs Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Ankara: DİE.

Doğanay, H. (1983). Erzurum’un Şehirsel Fonksiyonları ve Baslıca Plânlama Sorunları.Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edeb. Fak. Coğrafya Bölümü.

Doğanay, H. (2011). Türkiye Ekonomik Coğrafyası, (5. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Doğanay, H., Koca, H. (1998). Ulaşımın Yerleşmeye Etkilerine İki Tipik Örnek: Fevzipaşa ve Nurdağı Kasabaları. Türk Coğrafya Dergisi 33: 1-24

Ertin, G. (1993). Karayollarının Mekana Etkisi Üzerine (T.E.M. Otoyolu Kınalı-Gebze Kesimi). İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten 10: 73-87.

Gottman, J. (1976). Şehirsel Merkeziyetin Gelişmesi. (Çev; Nazmiye Özgüç), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yay. No:2087, Coğrafya Enstitüsü Yay. No:80

Gök, Y., (2000). Çevre Yollarının Erzurum'un Peyzajına Etkileri. Türk Coğrafya Dergisi 35: 155-172.

Göney, S. (1977). Şehir Coğrafyası, Yerleşme Coğrafyası, Cilt:1, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. No:2274, Coğrafya Enstitüsü. Yay. No:91.

Gürsoy, C. (1974). Türkiye'nin Tabii Yolları. Türk Coğrafya Dergisi 26: 24-33.

Kadıoğlu, Y. (2007). Trabzon Havalimanı’na Coğrafi Bir Yaklaşım. Marmara Coğrafya Dergisi 15: 173-190.

Karabulut, Y. (1997). Türkiye'de Demiryolu Ulaşımı. Türkiye Coğrafyası Dergisi 06: 163-187.

Karadeniz, V., Akpınar, E. (2011). Türkiye’de Lojistik Köy Uygulamaları ve Yeni Bir Lojistik Köy Önerisi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 23, Ocak - 2011, s. 49-71 İstanbul – ISSN:1303-2429

Kesici, Ö. (1995). Kilis'in Şehir Coğrafyası Özelliklerine Genel Bir Bakış. Doğu Coğrafya Dergisi 01: 246-280

Koca, H., (1994). Erdemli İlçesinin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum

Kurmuş, O. (1982). Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi. Ankara: Savaş Yayınları

Öz, A. H. (2002). Ulaşım Coğrafyası Açısından Bir Etüt: Türkiye Hava Ulaştırması. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum

Özdeğer, M. (2001). 15.-16. Arşiv Kayıtlarına göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi. İstanbul: Filiz Kitabevi

Özdemir, Ü. (2008). Ulaşım Coğrafyası Açısından Önemli Bir Güzergah: Karabük-Bartın Karayolu. Doğu Coğrafya Dergisi 19: 213-230.

Pamuk, Ş. (1994). Türkiye’deki İlk Demiryolu: İzmir-Aydın. Toplumsal Tarih, Sayı: 5

Sandal, E. K. (2009). Kahramanmaraş'ta Ulaşım Problemeleri ve Halkın Ulaşım Sistemine ve Problemelerine Bakışı. Doğu Coğrafya Dergisi 21: 137-159.

Satan, A. (2012). Osmanlı Devri Demiryolu Kronolojisi. (Ed. Engin, V., Doğan, O.) Osmanlı’da Ulaşım Kara Deniz Demiryolu, İstanbul: Çamlıca Basın Yayın

Sever, R. (2005). Erzurum-Bingöl Karayolu'nda Ulaşımı Güçleştiren Coğrafi Etmenler. Doğu Coğrafya Dergisi 14: 283-311.

Şahin, C. (2000). Trakya Otoyolu (Ulaşım Coğrafyası Açısından Bir Değerlendirme). Türk Coğrafya Dergisi 35: 347-370.

Şahin, İ. F. (2006). Sakaltutan Geçidi’nin ( Erzincan) Karayolu Ulaşımındaki Yeri. Doğu Coğrafya Dergisi 15: 7-33

Şahin, İ.F. (2013). Türkiye’de Karayolu Ulaşımı ve Geçitler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

T.C. Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, (2012). Uşak İli Çevre Durum Raporu 2011, Uşak: Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.

Taha Orhan Planlama Mühendislik İnşaat Enerji ve Turizm AŞ., (2012). Uşak İli İlave Revizyon Nazım İmar Planı, Araştırma-Değerlendirme Raporu.

Taşlıgil, N. (1996). Türkiye'nin Havaalanları, Türk Coğrafya Dergisi 31: 259-281.

Taşlıgil, N. (2010). Türkiye’nin Ulaşım Coğrafyası, (2. Baskı), İstanbul: Çantay Yayınevi.

Tıraş, M. (2002). Ulaşımın Yerleşmeye Etkisine Bir Örnek: Pozantı, Türk Coğrafya Dergisi 38: 121-131.

Tutsak, S. (1994). Uşak Kazasında Mülki Taksimatın Gelişimi, Tarih İncelemeleri Dergisi,IX.

Tümer, H. (1971). Uşak Tarihi. İstanbul: Uşak Halk Eğitimine Yardım Derneği Yayınları.

Tümertekin, E. (1987) Ulaşım Coğrafyası (2. Baskı) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yay. No: 2053, Coğrafya Enstitüsü Yay. No: 85

Tümertekin, E., Özgüç, N. (2007) Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, İstanbul: Çantay Kitabevi.

Uşak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü (2013) 2012 - 2013 Yılları Özet Brifing, Uşak.

Uzuntepe, G. (2000) Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Demiryolu İzmir-Aydın-Kasaba (Turgutlu) (1856-1897). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir

Yalçınlar, İ. (2001) Uşak’ın Gelişimindeki Hızı Arttıracak Doğal Kaynaklar, 21.Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu Cilt 2, Uşak

Yayla, N. (2001). Ulaşım Altyapısı ve Trafik Yönünden Uşak. 21.Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu Cilt 2, Uşak

Yazıcı, H. (1995) Şehir Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Bayburt. Türk Coğrafya Dergisi 30: 189-218.

Yıldırım, İ. (2001). Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950). Ankara : Atatürk Araştırma Merkezi.

Yücel, T. (1960). Demiryollarımızın İstasyon Nüfusuna Etkisi. Türk Coğrafya Dergisi 20: 143-148.

Yürüdür, E. (2009). Niksar Şehir Coğrafyası. Konya: Çizgi Kitabevi.

İnternet 1. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/ECE-TRANS-SC1-384e.pdf (24.02.2014)

İnternet 2. http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_E-yollar%C4%B1#Bat.C4.B1-Do.C4.9Fu_referansl.C4.B1_yollar (24.02.2014)

İnternet 3. http://tr.wikipedia.org/wiki/D_300 (24.02.2014)

İnternet 4. http://tr.wikipedia.org/wiki/D_595 (24.02.2014)

İnternet 5. http://www.dhmi.gov.tr/havaalanlari.aspx?hv=39#.U4VFo3ZhufM (26,05,2014)

http://www.tcdd.gov.tr/ genel/acilistarihleri. htm

http://www.lojistiksozluk.com/iltisak-hatti.html (12.02.2014)

http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx

http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_E-yollar%C4%B1#cite_note-1 (24,02,2014)

www.kgm.gov.tr (24.02.2014)

http://usaktso.org/joomla/

Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürlüğü, Haziran-2013, 2012 Trafik ve Ulaşım Bilgileri, Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri ve Ulaşım Bilgileri www. kgm. gov. tr (24.02.2014)

Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürlüğü, Haziran-2013, 2012 İl Yolları Trafik ve Ulaşım Bilgileri, İl Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri ve Ulaşım Bilgileri www. kgm. gov. tr (24.02.2014)

http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/12TrafikUlasimBilgileri.pdf (25,12,2013)

-2012-2013 yılları Uşak Trafik Tescil Büro Amirliği verileri

Uşak Gar Müdürlüğü İstatistikleri

Uşak Garajı İstatistikleri

Uşak Havalimanı İstatistikleri

Uşak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kayıtları
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/