İNTİHARLAR COĞRAFYASI: RUSYA ÖRNEĞİ Geography Of Suicide: Russia Example

Emin Atasoy, Mustafa Ertürk
3.600 682

Öz


İntihar şeklindeki istenmeyen ölümlerin nedenlerini, sonuçlarını ve coğrafi dağılışlarını irdeleyen intiharlar coğrafyası, aslında coğrafya uzmanlarının yanı sıra sosyologlardan psikologlara, tarihçilerden demograflara, sağlık bilimcilerden toplum bilimcilere kadar birçok bilim dalını ilgilendiren disiplinler arası bir çalışma alanıdır. İntiharlar coğrafyası ile ilgili dünyada çok sayıda bilimsel çalışma yapılmış olmasına rağmen bu konuda Türkiye coğrafyasında yok denilecek kadar az sayıda yayın olduğu görülmektedir. Bu yeni araştırma alanındaki bilgi boşluğunu bir nebze kapatmak ve Türk okuyucularını bu konuda aydınlatmak bu eserin kaleme alınmasının öncelikli nedenidir. Çalışmada intihar oranlarına göre küresel bir sınıflandırılma yapıldığı gibi, dünya genelindeki intihar olaylarının ülkeler bazındaki coğrafi dağılışı da incelenmiştir. Küresel ölçekte intiharların nedenleri, sonuçları ve yansımaları tartışıldığı gibi, yaş ve cinsiyete göre de intiharlar incelenmiştir. Çalışmada Rusya’daki intiharlar hem ulusal hem bölgesel pencereden mercek altına alınmış ve bu ülkedeki intihar olaylarının tarihsel gelişimi çarlık, kapitalist, sosyalist ve sosyalist sonrası dönem başlıkları altında irdelenmiştir. Dünya ortalamasına göre Rusya’daki intihar oranları neden yüksektir? Erkeklerin intihar sıklığı neden kadınlara göre daha yüksektir? Rusya’da artan çocuk intiharların nedenleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmıştır. Rusya’daki intihar olaylarını tartışmaya açan bu çalışma ile Türkiye intihar coğrafyası araştırmalarının tetiklenmesi beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: İntihar, Ölüm Oranı, Rusya, İntiharlar Coğrafyası

 ABSTRACT

The geography of suicide, which studies suicides -an unwanted type of death- and their results along with their geographical spread, in fact, is an interdisciplinary field of study that interests not only geography experts but also sociologists, psychologists, historians, demographers, health experts and so on. There are scarcely any publications in the geography of suicide in Turkey whereas it is just the opposite in the world. With this study, it is aimed to try to help increase the information about this new study field and make Turkish readers aware as much as possible. In this study, a global classification was made in accordance with the suicide rates, and also a review of geographical spread of suicides based on countries in the world. In this study, on a global scale, the reasons, results and reflections of the suicides were discussed, and they were reviewed on levels of age and gender. In this study, the suicides in Russia were reviewed nationally and locally, and the historical development of suicides in this country were discussed under the headings of czarism, capitalist socialist and post socialist periods. Why are the suicide rates in Russia higher than world average? Why are men more suicidal than women? What are the reasons of child-suicides? These were the questions of which answers were sought. With this study, which discusses the suicides in Russia, it is expected that the studies of the geography of suicides in Turkey shall be triggered.

Keywords: Suicide, Death Rates, Russia, the Geography of Suicides

Anahtar kelimeler


İntihar, Ölüm Oranı, Rusya, İntiharlar Coğrafyası

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17295/dcd.53786

Referanslar


KAYNAKLAR

Abrosimova, M. Y., Mediko-Statistiçeskie Osobenosti Smertnosti Molodeji v Respublike Tatarstan, Kazanskıy Meditsinskıy Jurnal, Tom 86, No 1, 2005, s. 69-71

Ambrumova, A. G., Postovalova, L. İ., “Sotsialnie i Kliniko-Psihologiçeskie Aspekti Samoubiystv v Sovremennom Mire”, Obozrenie Psihiatrii i Meditsinskoy Psihologii, No 1, Moskova, 1991, s. 26-38

Atasoy, E., Demografi Yazıları, MKM Yayıncılık, 2013, s. 43-90

Atasoy, E., Demografi, Jeopololitik ve Etnocoğrafya Işığında Rusya, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, s. 188

Bogdanov, S. V., Suitsidalnoe Povedenie Gorodskih i Selskih Jiteley Rosii v Usloviyah Obşestvenıy Transformatsiy Naçala XXI Veka, Materiali Regionalnoy Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii “Vospitatelnıy Protses Formirovaniya Liçnosti Molodogo Çeloveka. Mejdistsiplinarnıy Opit v Snijenii Riska Emotsionalno-Povedençeskih Rastroystv”, Belgorod, 2009, s. 51-53

Canter, C. Suç Psikolojisi, İmge Kitabevi, Ankara, 2011, s. 229-257

Federalnaya Slujba Gosudarstvenoy Statistiki, Rosisyskiy Statistiçeskiy Ejegodnik, Moskova, 1996

Gernet, M. N., Samoubiystva v SSR: 1922-1925, Moskova, 1927

Gernet, M. N., İzbranie Proizvedeniya, Moskova, 1974

Gernet, M. N., Moralnaya Statistika: Ugolovnaya Statistika i Statistika Samoubiystv, Moskova, 1992

Gernet, M. N., Prestupnost i Samoubiystvo vo Vremya Voyni i Posle Nee, Moskova, 1927

Gernet, M. N., Samoubiystva v SSR v 1925-1926, Moskova, 1927

Gilinskiy, Y., Rumyantseva, G., “Osnovnie Tendentsii Dinamiki Samoubiystv v Rosii”, Opublikovano na Sayte Narkom.ru. http://www.narcom.ru/ideas/socio/28.html#3

İvanova, A. E., Sabgayda, T. P., Semenova, V. G., Antonova, O. İ., Nikitina, S. Y., Evdokuşkina, G. H., Çernobavskiy, M. V., “Smertnost Rosiyskih Podrostkov ot Samoubiystv”, UNICEF, Moskova, 2011, s. 8-18

Marshall, G. Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2009, s. 347-348

Morev, M. V., Lyubov, E. B., “Sotsialno-Ekonomiçeskiy Uşterb Vsledstvie Smertnosti Naseleniya ot Samoubiystv”, Jurnal “Ekonomiçeskie i Sotsialnie Peremeni: Fakti, Tendentsii, Prognoz”, No 6 (18), Moskova, 2011, s. 119-130

Oktik, N. Muğla’da İntihar ve İntihar Girişimleri, Muğla Üniversitesi Yayınları: 64, Muğla, 2005, s. 7-72

Sayıl, I. Krize Müdahale ve İntiharı Önleme, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği İntiharı Önleme Derneği, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2008, s. 5-145

Smidoviç, S. G., Samoubiystvo v Zerkale Statistiki//Jurnal Sotsiologiçeskie İzsledvaniya; No 4, 1990, Moskova, s. 74-79

Suitsid v Sovromennom Obshtestvo: Priçini i Sposobi Borbi// Elektronıy Jurnal RİA Novosti. 16/06/2011 / URL: http://www.rian.ru/society/20080911/151181400.html

Şulga, A. İ., Sonnik, G. T., “O Suitsidalniy Deystviyah Psihiçeskiy Bolnih”, Jurnal Nevropatalogii i Psihiatrii, No 8, Moskova, s. 1216-1217

Terebihin, V. M., “Fluktatsii Suitsidalnogo Povedeniya Naseleniya Respubliki Komi”, Jurnal “Sotsiologiçeskie İzsledvaniya”, No 10, Moskova, s. 48-55

Tret Samoubiystva v RF Proizhodyat Pod Vozdeystviem Narkotikov – FSKN. RİA Novosti, Ofitsialnıy Sayt FSKN Rosii: URL: http://fskn.gov.ru

Veselovskiy, K. S., “Opiti Nravstvennoy Statistiki v Rosii”, SPB, Moskova, 1847, s. 13-16

WHO – Suicide Prevention. SURPE. Multisite Intervention Study on Sucidal Behavours – SUPRE – MISS: Protocol of SUPRE – MISS. Management of Mental and Brain Disorders. Department of Mental Health and Sustance Dependence, World Health Organization, Geneva, 2002 – WHO/MSD/MBD/02, 197 p.

Elektronik Kaynaklar

http://demoscope.ru/weekly/2012/0523/analit01.php

http://demoscope.ru/weekly/2012/0523/analit02.php

http://demoscope.ru/weekly/2004/0161/tema01.php

http://demoscope.ru/weekly/2002/073/tema01.php

http://demoscope.ru/weekly/2011/0485/tema01.php

http://demoscope.ru/weekly/2012/0523/analit03.php

http://demoscope.ru/weekly/2012/0523/analit01.php

http://www.iasp.info/wspd/

http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html

http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_suicide_prevention_day/ru/index.ht

http://svpressa.ru/society/article/37979/

http://ria.ru/society/20080131/98082091.html

http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/suicide/by-country/

http://www.mednet.ru/

http://www.podrobnosti.com.ua/criminal/2003/08/11/72039.html

http://ki.se/content/1/c6/04/22/45/Suicide_prevention20040318.pdf http://demoscope.ru/weekly/2012/0523/tema01.php

http://www.intihar.de/frame.htm

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/

www.tuik.gov.tr

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=986936&CategoryID=77
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/