ANKARA ŞEHRİNDE ECZANELERİN MEKÂNSAL ANALİZİ Spatial Distribution of pharmacies in City of Ankara

Alpaslan Aliağaoğlu, Abdullah Uğur
2.501 1.144

Öz


ÖZET:

Eczaneler ilaçların temin edildiği merkezler olmakla beraber özellikle de gelişmekte olan ülkelerde düşük eğitimli ve gelirli alanlarda sağlıkla ilgili bilgi ve danışma hizmetlerinin verilmesi açısından da önemli bir role sahiptirler. Eczanelerin yerleşme alanlarına dağılışlarında birçok faktör etkili olmaktadır. Bu dağılış şehirsel, özellikle de metropoliten alanlarda daha fazla dikkati çekmektedir. Böylece şehirlerde eczanelerin mekânsal dağılış düzeni erişilebilirliği ve sunulan hizmetlerin sosyal olması niteliğini etkilemektedir. Ayrıca işletmeler yatırım yaparken dağılışı etkileyen nedenleri bilmek durumundadır. Bu çalışmada Türkiye'nin ikinci en büyük şehri olan Ankara'da eczanelerin dağılışında etkili olan faktörler incelenmiştir. Çalışmada eczanelerin yer tercihlerini belirleyen faktörlerin arka planı, adım adım aşamalı regresyon analizi ile irdelenmektedir. Kuruluş yeri açısından hastaneler ve eczaneler arasındaki yakın ilişki bilindiğinden, hastane sayısı kontrol edildiğinde, eczanelerin dağılışını belirleyen en önemli etkenler; nüfus miktarı, gelir seviyesi ve hastane yatak sayısı olarak ortaya çıkmaktadır.    

Anahtar kelimeler: Eczaneler, Ankara, mekânsal dağılış, hastane sayısı, nüfus miktarı, gelir seviyesi ve yatak sayısı.

 Abstract

 With being center where drugs are available,  Pharmacies also have an important role in providing health-related information and counceling to lower income people. Many factors are effective in spatial distribution of pharmacies in settlement areas. This distribution is noteworthy in urban areas especially in metropolitan areas. Thus the pattern of spatial distribution of pharmacies affects their accessibility and provided services which must be socially available. In addition, while investing, businessmen must know the factors which influence spatial distribution.of pharmacies. In this study, the factors that determine pharmacies location prefrences in Ankara which is second biggest city in Turkey are discussed by using step by step regression analysis. The close relationship between hospitals and pharmacies in terms of place of establishment is known, when the number of hospitals have been checked, the most important factors that determine the distribution of pharmacies are the amount of population, income level and  the number of hospital beds.

Key words: Pharmacies, Ankara, spatial distribution, the number of hospitals, the number of population, the income level and the number of hospital beds.

Anahtar kelimeler


Eczaneler, Ankara, mekânsal dağılış, hastane sayısı, nüfus miktarı, gelir seviyesi ve yatak sayısı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ankara Eczacı Odası, 2012.

Dokmeci, V., Ozus, E., (2004), “Spatial Analysis of Urban Pharmacies in Istanbul”, European Planning Studies, Vol. 12, No. 4, s. 585-594.

Kamat, W.R. ve Nichter, M., (1998), “Pharmacies, Self-Medication and Pharmaceutical Marketing in Bombay, India”, Social Science & Medicine, Vol. 47, No. 6, s. 7797

Kaplan, R.S. and S. Leinhardt (1975) “The spatial distribution of urban pharmacies,” Medical Care, 13, s. 37-46.

Karayaman, M., (2008), “Türkiye’de Eczane Sayılarının Sınırlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler ve Sonuçları”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları X/1, s. 115-135. Mangano, A., (2010), “Community Pharmacies in the City Area: Evidence from an Italian Provence, European Planning Studies, Vol. 18, No. 3, s. 485-496.

Norris, P., (1997), “The State and Market: the impact of pharmacy licensing on the geographical distribution of pharmacies”, Health and Place, Vol. 3, No. 4, s. 2592

Igun, U.A., (1987), “Why we seek treatment here retail pharmacy and clinical practice in Maidugurı, Nigeria”, Social Science & Medicine, Vol. 24, No. 8, s. 689-695. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2012.

Selya, R.M., (1988), “Pharmacies as Alternative Sources of Medical Care: The Case of Cincinnati”, Social Science & Medicine, Vol. 26, No. 4, s. 409-416.

Waterson, M., (1993), “Retail Pharmacy in Melbourne: Actual and Optimal Densities”, The Journal of Industrial Economics, Vol. XLI, No. 4, s. 403-419. www.e-kutuphane.teb.org.tr