ARAP BAHARI VE TÜRKİYE: SİYASİ COĞRAFYA AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Arab Sprıng and Turkey: An assestment on Polıtıcal Geography

Taşkın Deniz
4.828 772

Öz


ÖZET

Bu çalışmada; Kuzey Afrika ve Arabistan Yarımadası'nda                  2010 yılının son aylarından itibaren yaşanmaya başlayarak devam eden ve Arap Baharı adı verilen toplumsal olaylar üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda siyasi coğrafya açısından; hareketin yaşandığı sahanın coğrafi özellikleri, enerji kaynakları açısından önemi, ABD ve AB devletlerinin mekânsal düzenlemedeki amaçları ve rolleri, tarihi ve coğrafi bağları nedeniyle yaşanabilecek gelişmeler karşısında Türkiye'nin tutumuna değinilmiştir.

Mekânı oluşturan coğrafi unsurların her ülkeye eşit bir şekilde dağılmamış olması, söz konusu unsurların paylaşımı için plan ve projelerin ortaya konmasına ve bu amaçla sınır mücadelelerinin,  ayaklanmaların ve iç savaşların yaşanmasına neden olmaktadır. Kuzey Afrika ve Ortadoğu devletlerinde yaşanmakta olan Arap Baharı Hareketi de bu duruma örnek oluşturmakta ve yeni dünya düzeni açısından önem taşımaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye, süreçten en fazla etkilenen devletlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye akılcı, barış yanlısı demokratik bir siyaset belirleyerek gelişmelere uyum sağlayacak çok yönlü politika izlemelidir.

 Anahtar Kelimeler: Siyasi Coğrafya, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Arap Baharı

 ABSTRACT

In this study, ongoing social events, from North Africa and the Arabian Peninsula in the last months of 2010 called Arab Spring were studied. Within this context, geographical features ofthe area, the importance of energy resources objectives and roles of the U.S. and the EU states in spatial regulation, Turkey's attitude towards the possible developments due to the historical and geographic relations.

Not distributing the geographic features to each country equally cause organization of plans and projects for sharing the mentioned features and border disagreements, revolts and civil wars.                        The Arab Spring Movement  being experienced in North African and Middle Eastern states are an example of this situation and is important for forming the new world order. Turkey is one of the most affected states due to its geographical position. Therefore, Turkey should follow a rational, peaceful and a democratic multidimensional policy to ensure compliance with the developments in the political setting.

 

Key Words: Political Geography, Turkey, Middle East, North Africa, Arab Spring


Anahtar kelimeler


Siyasi Coğrafya, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Arap Baharı

Tam metin:

PDF


Referanslar


BENN, Aluf, (Çev: Ertuğrul AYDIN), (2011), Tel Aviv’de Korku ve Daraltının Üstesinden Gelmek, İstanbul: Dünya Bülteni Araştırma Masası, Sf: 53 - 56, Temmuz 2011. DURSUN, Davut, Ortadoğu Neresi?, stradigma.com, Sayı: 10, Sayfa: 1-6, 2003, Ankara. FISHER, Max, (Çev: Ertuğul AYDIN), (2011), ABD Bağımlısı Müşteri Devletlerin Düşüşü, İstanbul: Dünya Bülteni Araştırma Masası, Temmuz 2011.

FRIEDMAN, Lara, (2011), Arap Baharı Ortadoğu’ya Nasıl Bir Hava Getirir?, İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Departmanı ve Avrupa Çalışmaları Merkezi.

GOLDSTEIN, Eric, (Çev: M. Alpaslan BALCI), (2011), Orta Sınıfın Devrimi, İstanbul: Dünya Bülteni Araştırma Masası, Sf: 13 - 15, Temmuz 2011.

MURAVCHİK, Joshua, (1994), Blamig America First, Middle East Quarterly, Volume: 1, No: 3, Page: 15.

OĞUZLU, Tarık, (2011), Arap Baharı ve Değişen Bölgesel Dinamikler, Ankara: Ortadoğu Analiz, Cilt: 3, Sayı: 30, Sayfa: 33-40.

ORAKÇI, Serhat, (2011), İsyan Dalgası Sahra altı Afrika’ya Yayılır mı?, İstanbul: Dünya Bülteni Araştırma Masası, Sf: 25 - 26, Temmuz 2011.

ÖZTEK, Güner, (2008), Türkiye’nin Vizyonu: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye - Ortadoğu İlişkileri, İstanbul: Bilgesam Yayımları, No: 1:, Sayfa: 2712

PARLAR, Suat, (2002), Orta Doğu: Vaat Edilmiş Topraklar, İstanbul: Yar Yayınları, Mayıs, 2. Baskı, SAĞSEN, İlhan, (2011), Arap Baharı, Türk Dış Politikası ve Dış Algılaması, Ankara: Ortadoğu Analiz, Cilt: 3, Sayı: 31-32, Sf: 57-67.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/