KÖY ENSTİTÜLERİNDE KULLANILAN COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA YER ALAN GÖRSEL ÖĞELER Visual Materials Used in Geography Textbooks of Village Institutes

Esra Akdoğan(Mindivanlı)
2.441 989

Öz


Özet

Üretim odaklı eğitimin amaçlandığı, iş ilkesinin temel olarak kabul edildiği, yaparak yaşayarak öğrenmenin olmazsa olmaz bir unsur olarak yaşatıldığı Köy Enstitüleri, ziraat ve teknik derslerin yanında kültür derslerinin öğretiminde de bu temel prensipler doğrultusunda hareket eden dönemin önemli eğitim kurumlarındandır. Köy Enstitülerinde kültür dersleri içerisinde önemli bir yer tutan coğrafya dersinde de etkili ve kalıcı öğrenme sağlanması amacıyla, uygulama ağırlıklı, görselliğin ön planda tutulduğu, gözlem yeteneğinin geliştirilmeye çalışıldığı bir öğretim programı uygulanmıştır. Bu öğretim programının uygulanmasında ders kitapları önemli bir öğretim materyali olmuştur. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada, Köy Enstitülerinde coğrafya öğretiminde kullanılan ders kitapları incelenerek bu kitaplarda yer alan görsel öğeler, öğretimin etkililiğini sağlaması açısından ele alınarak, bu öğelerin amacına uygun olarak ders kitaplarında kullanılıp kullanılmadığı saptanmaya çalışılmıştır.

Doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, Köy Enstitülerinde kullanılan coğrafya ders kitapları arasından rastgele seçilen dört kitap incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 1945-50 yılları arasında hazırlanmış olan bu ders kitaplarının görsel öğe açısından oldukça zengin oldukları görülmüştür.

 Anahtar kelimeler; Köy Enstitüleri,  coğrafya ders kitapları, görsel öğeler

 Abtract

 Village Institutes where product based education was aimed, the principle of work was accepted as the basic and 'on-the-job learning' existed as a must, were among those important educational institutions of their period having acted with abovementioned principles in the teaching of cultural courses as well as agricultural and technical courses. For Geography courses which had an important place among cultural courses in Village Institutes, an application based teaching programme with visual elements preferred and observation ability aimed to be developed, was used in order to provide a permanent and efficient learning. Teaching material which had an important role in the application of such a teaching programme was 'textbook'. From this point of view, in this study it is aimed to investigate the textbooks used in Village Institutes as well as evaluating visual elements of those textbooks by means of their role of making teaching more efficient and making a judgement whether those elements were used suitably for their purposes in the textbooks.

As a result of the study in which document investigation method has been used and four textbooks has been chosen randomly among those used in Geography courses of Village Institutes, it is concluded that those textbooks, prepared between 1945 and 1950, are quite satisfactory by means of visual elements.         

 Keywords; Village İnstitutes, geography textbooks, visual materials


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/